Hamurabijev zakonik

Hamurabijev zakonik

Hamurabijev zakonik najglasoviti je zakonik naroda Staroga istoka. Babilonski kralj Hamurabi (1792.- 1750. g. pr. Kr.) ga je dao uklesati na kamenu stelu od diorita visine 2,62 m i objaviti narodu pri kraju...