Stari Egipćani slavili su brojne festivale koji su uglavnom bili posvećeni bogovima. Uz dnevne rituale i festivale posvećene pojedinim bogovima, postojale su i brojne ceremonije kao npr. wepwt renpet, odnosno novogodišnji festival ili pak Heb-sed festival, Sed festival ili jednostavno kraljev jubilej. Heb-sed festival jedna je od najstarijih svetkovina starog Egipta. Slavio ju je kralj (faraon) nakon 30 godina vladavine, no kasnije su vladari drastično smanjili intervale festivala, tako da je Ramzes II. vjerojatno slavio svoj četrnaesti jubilej u 65 ili 66 godini vladavine. Festival je dakle imao prirodu jubileja, no unatoč brojnim prikazima iz raznih hramova, kao i iz dvorane za Heb-sed festival u Stepenastoj piramidi Đoserova kompleksa u Sakari, i dalje je tijek festivala, kao uostalom i njegova šira narav, nepoznanica. Vjerovalo se da ceremonija slavi ujedinjenje Egipta, kojeg je prema tradiciji ujedinio Menes, no on zasigurno ima i ulogu obnavljanja faraonove vlasti i moći. Neki autori, među njima i Massimiliano Nuzzolo, smatraju da je, osim obnavljanja kraljeve moći uz ritualno trčanje i susret s bogovima, jedna od glavnih svrha festivala bilo prikupljanje poreza. No, kako Krol kaže: “sve što se misli da se zna o tom festivalu može se osporiti, osim naravno činjenice da se održavao i da je imao veliku važnost sve do kraja faraonskog Egipta.“ (Krol 2003: 87) Osim reljefnih prikaza i slikarija u hramovima, kao izvor za ceremoniju Sed festivala može poslužiti i Papirus 47.218.50 iz Brooklinskog muzeja u New Yorku koji, doduše, govori o ceremoniji Nove godine za vrijeme Ptolemejevića, no na prvi pogled može se vidjeti sličnost s Heb-sed festivalom. Kralj npr. ima isti plašt kakav se nosi i na Sed ceremoniji. Najnoviji izvori dopuštaju nam da bolje razumijemo ritualne aspekte festivala i da dođemo do važnog zaključka da se glavni semantički sadržaj festivala tokom vremena i političkih prilika mijenjao. U ranodinastičkom razdoblju Heb-sed festival se slavio nakon obnavljanja ujedinjenja Egipta i njegov glavni cilj bio je dati ritualnu podršku vojnim uspjesima. S druge strane, u Novom kraljevstvu, početno s Amenhotepom III, Heb-sed festival postaje slavlje jubileja nakon 30 godina vladavine, s ponavljanjem rituala svake 3 ili 4 godine. U Novom kraljevstvu primarni smisao festivala bila je obnova vladareve vlasti i moći nad državom. Unatoč tome, osnovne ritualne radnje ostale su iste. Bog koji neodoljivo podsjeća na šakala, koji je ili bio samostalan bog ili povezan sa bogom šakalom Uapuatom, bio je usko povezan s vladarevom ideologijom i sa Sed festivalom. Obično se ovaj festival održavao nakon što je kralj bio na prijestolju 30 godina, ali postoje dokazi da su neki kraljevi, uključujući one s relativno kratkom vladavinom, svoje jubileje slavili i ranije. Postoje neki dokazi koji indiciraju da su kraljevi mogli, zbog lošeg zdravlja ili iz nekog drugog razloga, promijeniti normalan raspon između festivala, posebno nakon prvog jubileja. Iako nije sigurno podrijetlo nastanka festivala, postoje neki dokazi koji sugeriraju da je održavan od samog početka i da se vjerojatno obilježavao i u preddinastičko doba. Vjeruje se da je najstariji dokaz o održavanju Heb-sed festivala pronađen na glavi buzdovana kralja Narmera, što se pak uzima kao dokaz da je Narmer vladao barem 30 godina. Torres smatra da se podrijetlo festivala može pronaći u običaju afričkih plemena lovaca sakupljača. Radi se naime o svečanosti lova, mladi pretendenti na mjesto vođe skupine dokazivali su se u lovu. Mladi lovac morao je ubiti staroga i time sebi osigurati vodeće mjesto u plemenu, što je povezao s ikonografijom boga Uapuata, boga lovca, koji se veže uz Sed festival. Heb-sed ritual se nastavio prakticirati kroz čitavo faraonsko razdoblje. U Karnaku postoje prikazi kraljice Hatšepsut kako trči svoju Sed ceremoniju. Hatšepsut je svoj prvi Heb-sed festival održala na šesnaestu godinu vladavine, no egiptolog Jürgen von Beckerath ističe da je Hatšepsut vjerojatno uzela u obzir i zajedničku vladavinu sa svojim ocem, Tutmozisom I. koja je trajala 13 godina kako bi potvrdila legitimitet i kontinuitet vladanja Egiptom. Na unutarnjim zidovima hipostalne dvorane u Amunovom hramu u Karnaku prikazan je Ramzes II na svojem jubileju. Festival se također prikazuje u hramu Amenhotepa III. u Tebi. Čini se da su kasniji vladari izmijenili ceremoniju i njezine uobičajene postavke, pa je tako Amenhotep III. slavio treći Heb-sed festivala, prvi u 30., pa u 34. i u 37. godini vladavine. Heb-sed festival faraona Amenhotepa IV. uprizoren je na kolonadama hrama boga Atona u Karnaku. U ovom slučaju u ceremoniji su sudjelovale i njegova žena Nefertiti i njihove kćeri. Značajno je to što je na ovom prikazu uprizoren i sam bog Aton kao sudionik ceremonije što inače nije bio slučaj. Izgleda da je Amenhotep IV. slavio jubilej na samom početku svoje vladavine, vjerojatno već oko 2. ili 3. godine svoje vlasti, prije nego što je preselio prijestolnicu u novi grad Akhetaten, odnosno Amarnu. Činjenica da faraon nije čekao 30. godinu vladavine kako bi priredio Sed festival može se povezati s njegovom religijskom politikom, odnosno s odnosima koje je imao s Amonovim svećenstvom. Poznato je da su Amonovi svećenici bili izrazito utjecajni i moćni te da je Amenhotep IV., kako bi ublažio njihovu moć proglasio vrhovnim bogom Atona, koji se i prikazuje uz njega na prikazima Heb-seda. Moguće je da je taj preuranjeni Sed festival zapravo dio politike protiv Amonovog svećenstva i borba za očuvanjem svoje vlasti, jer je Sed festivalom kraljeva moć bila obnovljena, a on deificiran. Tradicija festivala se sigurno nastavila do samoga kraja faraonskog perioda, a to potvrđuje scena iz Bastetinog hrama u Bubastisu, na kojoj je prikazan faraon 22. dinastije, Osorkon II. On je prikazan kako sjedi na prijestolju u Heb-sed „kućici“, „kiosku“, i nosi tipični ogrtač koji se nosio za vrijeme ceremonije. Važnost tradicije Sed festivala dokazuje i prikaz Ptolemeja VIII., dakle za vrijeme grčke prevlasti u Egiptu, u Kom Ombu koji prima simbole Heb-seda od boga Horusa.

Sed festival se, ako je suditi po grobnici kralja Đosera, prema vjerovanjima starih Egipćana, nastavljao i nakon fizičke smrti kralja, dakle u zagrobnom životu. U stepenastoj piramidi kralja Đosera, u dvorištu, postoje oznake koje upućuju da je to prostor gdje je kralj trebao trčati. Prema nekim vjerovanjima, ta trasa je prikazivala granice Egipta i simbolizirala područje kojem je faraon vladao. Ispod južne grobnice nalazi se reljef koji prikazuje faraona u trku, a na vazi od alabastera ugravirana je figura čovjeka s podignutim rukama u kojima drži kvadratni objekt, oko kojega se istraživači i povjesničari ne mogu dogovoriti što predstavlja. Neki smatraju da je riječ o krovu baldahina, dok npr. Jean-Philippe Lauer smatra da je riječ o platformi, odnosno o „kiosku“ gdje se nalazio tron i svetište korišteno prilikom Sed festivala. Na jednom prikazu faraon nosi bijelu krunu i kovrčavu ritualnu bradu dok trči zadanu rutu. Između Južne grobnice i piramide leži veliko dvorište, ravna površina, na kojoj se nalazi kompleks građevina na istočnoj strani, poznato kao dvorište za Heb-sed festival. Uzduž istočne strane dvorišta je niz od tri svetišta ili paviljona. Blizu najjužnijem Heb-sed oltaru nalazi se veliki podij na kojem se nalaze stube koje su bile baza za šator, baldahin, koji je bio ključni dio festivala. Na njemu su bila mala svetišta za bogove i dva trona, jedan za Gornji i jedan za Donji Egipat. Kralj dakle nakon smrti nije bio opremljen samo s dobrima koja se nalaze u grobnici ispod piramide, već i sa potrepštinama koje će mu dopustiti da nastavi kraljevati i u zagrobnom životu. Osim tog dvorišta, postojalo je još jedno, a oba su bili kopije onih iz faraonove palače u Memfisu. Veće je, vjeruje se, služio za velike svetkovine i festivale, dok je manje bilo namijenjeno za održavanje Sed festivala. Osim svega navedenog, kao dokaz tvrdnji da se vjerovalo da će faraon i u zagrobnom životu slaviti jubilej, ide i Uphillovo tumačenje prikaza iz grobnice Setija I. na kojemu je faraon prikazan kako leži na krevetu zelen u licu, odnosno mrtav, što je također bio dio Heb-sed rituala o kojemu će biti riječi nešto kasnije. Zanimljivo je da je ovakva struktura grobnice, prilagođena i posebno odijeljena slavljenju Sed festivala, barem do sada pronađena i rekonstruirana, upravo opisana grobnica faraona Đosera.

Najdetaljniji prikaz Sed festivala cijelog Starog kraljevstva dolazi iz sunčevog hrama u Abu Gurabu. S obzirom da je riječ o najstarijim fragmentima, koji se datiraju u Staro Kraljevstvo, prikazuju originalne obrede. Iako je opće prihvaćeno da se Sed festival slavio u kompleksu kraljevske palače ili u privremeno osmišljenom prostoru blizu nje, smatra se kako „zgrade“ u tom hramu nisu ni dio kraljevske palače ni privremen prostor, nego područje napravljeno od kamena s namjerom da festival učini vječnim. Brojni prikazi Sed festivala u sunčevom hramu ne prikazuju samo kralja kako trči, što je vjerojatno bio glavni fokus obreda za kojeg Kemp smatra da je isprva trebao biti posebna ceremonija, no kasnije je dodana Sed festivalu, već i druge stavke ceremonije, koje su bile podjednako važne, kao npr. susret bogova s kraljem. Nekoliko prikaza svjedoče da je vrlo važan dio festivala bio kada su se bogovi, zvani šmsw-Ḥr (Horusovi sljedbenici) simbolički prikazani sa svojim svetim amblemima, okupili oko kralja koji je sjedio na prijestolju. Pretpostavlja se da se to odigravalo u takozvanoj pr-wrw (doslovno kuća velikih što je antičko ime za ulaznu dvoranu u piramidama) gdje je kralj ušao na početku ceremonije nakon što je bio opran i pročišćen. Na kraju ceremonije, kralj je u procesiji bio odnesen u brodu kako bi posjetio sve hramove bogova. Brod je ovdje naravno simboličan, kralja se nosilo na njegovom prijestolju. Prema najnovijim istraživanjima Johna Darnella, brod koji je „vozio“ kralja tijekom rituala, ceremonije sretanja s bogovima, zvao se Maaty brod. Prije nego je izvršio ritual trčanja (a vjerojatno i nakon), kralj bi obukao ritualni ogrtač u sobi koja se naziva ist, a koja se prikazuje kao mala, dugačka soba. Nekoliko godina prije samog Heb-sed festivala vršene su pripreme. Kraljevska grobnica i hram (ili dio hrama) uređivali su se za događaj. Nekoliko mjeseci prije ceremonije cijela je zemlja sudjelovala u pripremama: mali kameni „kioski“ bili su ukrašavani reljefima i prikazima prije nego što su bili odaslani po kraljevstvu. Kioski su zapravo bili obična mala kvadratna svetišta, bez zidova, sa stupovima koji su pridržavali krov (kao baldahin). Do kioska je vodilo stubište od 8 stuba. Prikazivao je zapravo monumentalni oblik otvorenih drvenih paviljona koje su koristili kraljevi tijekom ceremonija. Ovakva svetišta nazivana su “Tronom Horusove krune“. Neki povjesničari smatraju da su u svetištu bila dva trona u čijem je centru bila kraljeva statua. Moguće je da je takva postava ostajala sve do kraja Sed festivala, a možda čak i do kraja vladavine kralja koji je izvodio Sed ceremoniju. Ako je to tako, moguće je da su postojale i dvije statue, jedna s bijelom krunom, a druga s crvenom, kao vizualni podsjetnik na ujedinjenje Egipta i na faraonovu vlast nad cijelim područjem. Dužnosnici i predstavnici oba kraljevstva morali su prisustvovati svečanosti, kao i bogovi i božanstva koja su dolazila u barkama iz različitih gradova Egipta. U Novom Kraljevstvu su i strani prinčevi kao i strani izaslanici prisustvovali Seb festivalu. Posljednji zadatak bio je pripremiti specijalnu palaču (ili palače) koja će se koristiti za festival. Ta zgrada je trebala biti uređena kao normalna kraljevska palača, a koristio ju je kralj. Scene prikazane u sunčanom hramu faraona Niuserea prikazuju samog kralja kako nadgleda izgradnju palače, a pripreme najbolje sumira Papirus Harris koji opisuje pripreme za obnovu Sed festivala Ramzesa III. u hramu boga Ptaha u Memfisu. Nakon što su pripreme bile gotove, festival je mogao početi. Reljef iz Abu Guraba prikazuje faraona Osorkona II. kako prinosi žrtve različitim božanstvima. Njegova žena, kraljica Karomama stoji iza njega. Procesija je zatim krenula prema mjestu objave. Na čelu procesije hodao je učen muškarac koji je nosio svitke u kojima su bili zapisani rituali. Prisutni su bili i čarobnjaci kao i važni službenici nazivani „ustima boga“ (ntr r). Oni su bili obučeni u ogrtače slične kraljevima, a nosili su žezlo. Iza njih su hodali muškarci koji su vikali: „na pod!“. Procesija je zatim krenula prema dvorani Sed festivala kada je kralj napustio procesiju i „otišao se odmoriti“ u paviljon koji je bio otvoren, a nalazio se na povišenoj platformi. Procesiju je nastavio predvoditi r p’t princ koji je nosio zakrivljen štapić kojeg su pratila dvojica pratitelja nazivana „prijateljima“. Zatim je došla nekolicina muškaraca koji su vikali: „na pod“ i dva vezira, jedan Gornjeg, a drugi Donjeg Egipta. Slijedio je drugi princ, koji je nosio ili bikovu nogu ili škorpionov simbol. Njih su pak slijedila dva „prijatelja“ koji su na leđima nosili vreće tkanina. Zatim je donesen oltar boga Uapuata kojeg su donijela šestorica muškaraca. Pored oltara hodao je svećenik obučen u panterinu kožu. Na kraju je išao kralj noseći dvostruku krunu, plašt sa repom prikvačenim za njega, a iza njega je išla kraljica. U velikom dvorištu bila je platforma s paviljonom do kojeg se moglo doći stubištem koje se nazivalo „južno stubište“. Na tom paviljonu nalazio se tron na kojeg je sjeo kralj okrunjen dvostrukom krunom. Kralj se zatim okrenuo prema svim krajevima svijeta dok su ga bogovi, kako je prikazano na reljefima, blagoslivljali, dok su zapravo svećenici izgovarali razne molitve. Nakon ovoga, kraj je poveo procesiju do područja koji je bio predviđen za glavne obrede rituala. Dolazi se do paviljona drugačijeg tipa, iako je isto kvadratni, ima ornamentne ukrase s frizovima glava ureusa. U ovoj procesiji je uglavnom sudjelovala ista svita kao i u prošloj, predvodio ju je svećenik pod imenom „usta boga“, a dva muzičara su pljeskala i pjevala. U obredu su sudjelovali i visoki svećenik iz Heliopola i Koptosa koji su nosili panterino krzno. Kralj je ovoga puta nosio lažnu bradu i bijelu krunu, a bogovima koji su prisustvovali festivalu je podnio žrtvu. Zatim je zapalio tamjan u kadionici ispred svetišta dok je izgovarao riječi: „tamjan gori u ime svih bogova i božica koji su na Sed festivalu, oni slave dani život.“ Za to vrijeme je kraljica, koja je stajala iza kralja, svirala na sistrumu. Kralj je zatim otišao u zgradu koja se zvala „Dvorana za jedenje“. Kraljica i princeze nisu išle s kraljem u tu dvoranu već su čekale ispred. Tamo je kralj primio darove bogova, a najvažniji je bio dar Amona koji je kralju davao još milijun Sed festivala i godine vječnosti na Horusovom tronu. Nakon toga slijedi dio festivala kada je kralj dao žrtvene darove svim bogovima Gornjeg i Donjeg Egipta u zauzvrat za život i nastavak vladavine. Procesija se nastavila do paviljona za koji se vjeruje da je bilo svetište boga Uapuata. Ovdje su čarobnjaci izgovarali: “Pozdrav Sed festivalu vječnog Horusa“ i to ponavljali. Kralj je zatim opet zapalio tamjan ispred grupe svetih stupova donesenih iz svetišta. Nakon ove ceremonije, kralj je otišao u procesiji da bi se ustoličio na tronu prekrivenom baldahinom koji je stajao na stepenastoj platformi. Drugi muškarac, vjerojatno zvan „božanski brat“ nosio je palicu. Iza njega su išli svećenici obučeni u panterino krzno, a među njima je bio i visoki svećenik iz Heliopola. U povorci su bila i dva muškarca zvana htp, dva mađioničara, dva pisara i dva „prijatelja“. Iza njih je išao kralj obučen u plašt Sed festivala. Nakon toga je kralj otišao u svoju grobnicu, svećenici su ga pročistili, a procesija je krenula za njim, uz pratnju muzičara. Kralj je ušao u grobnicu, no pretpostavlja se da to nije bila uistinu njegova grobnica već tako uređena prostorija u kojoj su se nalazili prikazi ili svetišta božanstava. U grobnici ga je čekao krevet s četiri lava na stranicama kreveta. Iako se ovdje prikaz prekida, reljef iz grobnice Setija I. može poslužiti kako bi se razjasnilo što se dalje zbiva. Seti je naime prikazan kako leži na tom krevetu, zelen u licu što označava da je mrtav. Iznad kreveta je kvadratni paviljon s frizom na kojem je prikazana glava ureusa, a iznad kreveta su prikazani kraljevski znaci, odjeća i oružje kako bi ih kralj nakon ponovnog rođenja uzeo. Kada je završio ceremoniju u grobnici, kralj je odbacio plašt za Sed festival i ponovno obukao uobičajenu kraljevsku haljinu, a zatim se vratio u palaču koja je služila za festival kako bi izveo običaj povezan s novom vladavinom za koju se smatralo će započeti nakon ove simbolične smrti. Jedan od prvih rituala bilo je podizanje Đed stupa u zoru što simbolizira kraljev trijumf nad smrti, pobjedu novog Horusa nad Setom. U to vrijeme, kralj je morao otrčati 4 kruga oko palače kako bi demonstrirao svoju vraćenu snagu i time osigurao nastavak prosperiteta na zemlji. Nakon toga se procesija vratila u grad obaviti ostatak javnih obreda što je uključivalo ponovno krunjenje. Ispred svetišta su stajali glazbenici i princeze. Prikazani su muškarci koji mirno stoje, neki kleče, a neki se klanjaju pred kraljem. Prikazani su Nubijci i pustinjski poglavice kako kleče. Nakon ovoga, muškarci zvani „seljaci“ dobivaju ulogu u festivalu. Blizu njih stoje žene koje u rukama drže tegle. Svećenik u panterinom krznu pleše, a u pratnji žena svira flautu.

U Novom kraljevstvu i kasnom periodu primarni smisao festivala bila je obnova vladareve vlasti i moći nad državom. Prizor sa stele faraona Piankhija, kušitskog vladara i osnivača 25. dinastije, upravo to i potvrđuje. Stela govori o teškom periodu egipatske povijesti, konsolidacije moći 25. dinastije nad cijelom zemljom. Od sredine 18. stoljeća nadalje postojali su brojni pokušaji ujedinjenja Egipta koji je bio razmrvljen na više dijelova. Piankhi je osvojio veći dio Egipta, Tebu, Hermopol, Abid i zavladao Gornjim Egiptom sjeverno od Asuita, a uskoro je zavladao cijelim Egiptom. Piankhijeva kampanja opisana je na steli podignutoj u Amunovom hramu u Gebel Barkali. Prema tekstu sa stele, nakon što su kušitske trupe ušle u Hermopol, tamošnja vojska je bila toliko zahvalna da su klicali Piankhiju: “Slavi za nas jubilej (Heb-sed)“. Ovo čini mogućom izjavu da je Heb-sed vladara bio slavljen odmah nakon pobjede nad pobunjenicima i da je usko povezan s obnovom ujedinjenja Egipta. Iako se ne radi o Kasnom Kraljevstvu, kao potkrjepu ovoj teoriji služi i Sed festival vladara 11. dinastije, Mentuhotepa II koji je svoj Heb-sed slavio u 39. godini vladavine jer je tada vratio vlast i u Hijerankopolu čime je Egipat ujedinjen. Na steli je faraon prikazan u odjeći tipičnoj za Heb-sed i sa bijelom krunom Donjeg Egipta.

Heb-sed, kao glavna ceremonija starog Egipta, usko je povezana s gotovim svim važnim aspektima egipatske kulture, ponovnim rađanjem, obnovom vlasti, kultom sunca i smrti. Mnogi povjesničari bavili su se ovom temom, no ona je i dalje nejasna, prikazi na zidovima i stupovima hramova (koji su ujedno i najbolji, a gotovo i jedini izvori) pružaju bezbroj mogućnosti prilikom interpretacije. No jedno je jasno, Sed festival bio je jedan od važnijih festivala održavanih u Egiptu pa stoga ni ne čudi da je preživio sve do kraja faraonskog vremena, doduše, u nešto izmijenjenom formatu, s drugačijom svrhom, no i dalje kao jedan od najvažnijih. Zaključno se može reći da je Heb-sed festival definitivno bila ceremonija kojom se željela pokazati moć faraona i njegova sposobnost vladanja Egiptom, potvrditi legitimitet „božanskog sina“ i dodatno učvrstiti vlast. Stoga ne čudi da su neki vladari prijevremeno koristili mogućnost ovog slavlja, ili kao dodatnu političku potvrdu svoje moći kao što je bio slučaj s Amenhotepom IV.