KRONOLOGIJA ŽIDOVSKIH KRALJEVSTVA

UJEDINJENO KRALJEVSTVO IZRAEL (o. 1030. – 922. g. pr. Kr.)

ime kralja hrvatski naziv godine vladavine
Saul Šaul o. 1021. – o. 1000. g. pr. Kr./o. 1030. – o. 1010. g. pr. Kr.
Ishbaal Išbal o. 1000. g. pr. Kr./o. 1010. – o. 1008. g. pr. Kr.
David David o. 1000. – o. 962. g. pr. Kr./o. 1008. – o. 970. g. pr. Kr.
Solomon Salomon/Solomon o. 962. g. pr. Kr. – o. 922. g. pr. Kr./o. 970. – o. 931. g. pr. Kr.

 

KRALJEVSTVO IZRAEL (o. 922. – o. 722. g. pr. Kr.)

ime kralja hrvatski naziv godine vladavine
Jeroboam Jeroboam o. 922. – o. 901. g. pr. Kr.
Nadab Nadab o. 901. – o. 900. g. pr. Kr.
Baasha Baaša o. 900. – o. 887. g. pr. Kr.
Elah Elah o. 877. – o. 886. g. pr. Kr.
Zimri Zimri o. 876. g. pr. Kr.
Omri Omri o. 876. – o. 869. g. pr. Kr.
Ahab Ahab o. 869. – o. 850. g. pr. Kr.
Ahaziah Ahazija o. 850. – o. 849. g. pr. Kr.
Jehoram Jehoram o. 849. – o. 842. g. pr. Kr.
Jehu Jehu o. 842. – o. 815. g. pr. Kr.
Jehoahaz Jehoahaz o. 815. – o. 801. pr. Kr,
Joash Joaš/Jehoaš o. 801. – o. 786. g. pr. Kr.
Jeroboam II. Jeroboam II. o. 786. – o. 746. g. pr. Kr.
Zekaryah Zaharija o. 746. – o. 745. g. pr. Kr.
Shallum Šalum o. 745. g. pr. Kr.
Menahem Menahem o. 745. – o. 738. g. pr. Kr.
Pekahiah Pekahija o. 738. – o. 737. g. pr. Kr.
Pekah Pekah o. 737. – o. 732. g. pr. Kr.
Hoshea Hošea o. 732. – o. 722. g. pr. Kr.

 

KRALJEVSTVO JUDA (o. 922. – o. 587. g. pr. Kr.)

ime kralja hrvatski naziv godine vladavine
Rehoboam Rehoboam o. 922. – o. 915. g. pr. Kr.
Abijah Abijah o. 915. – o. 913. g. pr. Kr.
Asa Asa o. 913. – o. 873. g. pr. Kr.
Jehoshaphat Jehošafat o. 873. – o .849. g. pr. Kr.
Jehoram Jehoram/Joram o. 849. – o. 842. g. pr. Kr.
Ahaziah Ahazija o. 842. g. pr. Kr.
Athaliah Athalija o. 842. – o. 837. g. pr. Kr.
Jehoash Jehoaš o. 837. – o. 800. g. pr. Kr.
Amaziah Amazija o. 800. – o. 783. g. pr. Kr.
Azariah/Uzziah Azarija/Uzija o. 783. – o. 742. g. pr. Kr.
Jotham Jotam o. 750. – o. 735. g. pr. Kr.
Jehoahaz I. Joahaz I. o. 735. – o. 715. g. pr. Kr.
Hezekiah Ezekija o. 715. – o. 687. g. pr. Kr.
Manasseh Manaseh/Manasija o. 687. – o. 642. g. pr. Kr.
Amon Amon o. 642. – o. 640. g. pr. Kr.
Josiah Josija/Jošija o. 640. – o. 609. g. pr. Kr.
Jehoahaz II. Jehoahaz/Joahaz II. o. 609. g. pr. Kr.
Jehoiachim Jehoiakim/Joakim o. 609. – o. 598. g. pr. Kr.
Jehoiachin Jehoiakin/Joakin o. 598. – o. 597. g. pr. Kr.
Zedekiah Zedekija o. 597. – o. 587. g. pr. Kr.