KRONOLOGIJA ASIRIJE

Staroasirsko kraljevstvo (o. 2000. – o. 1383. g. pr. Kr.)

Ime kralja

(asir. Išši’, ak. Aššur)

Hrvatski naziv Razdoblje vladavine
Sulili Sulili
Kikkiya Kikija
Akiya Akija o. 2015. – o. 1939. g. pr. Kr.
Puzur-Ashur I. Puzur-Ašur I.
Shallim-Ahhe Šalim-ahe
Ilushuma] Ilu-šuma
Erishum I. Erišum I. o. 1939. – o. 1900. g. pr. Kr.
(Ikunum Ikunum
Sharru-kin I. Sargon I.
Puzur-Ashur II. Puzur-Ašur II. o. 1900. – o. 1814. g. pr. Kr.
Naram-Sin Naram-Suen
Erishum II.) Erišum
Shamshi-Adad I. Šamši-Adad I. o. 1813. – o. 1781. g. pr. Kr.
Ashur-nadin-ahhe I. Ašur-nadin-ahe I. o. 1392. – o. 1383. g. pr. Kr.

Srednjoasirsko kraljevstvo (o. 1365. – o. 1031. g. pr. Kr.)

Ime kralja

(asir. Išši’, ak. Aššur)

Hrvatski naziv Razdoblje vladavine
Ashur-uballit I. o. 1365. – o. 1330. g. pr. Kr./

o. 1353. – o. 1318. g. pr. Kr.

Ašur-ubalit I.
Enlil-nirari o. 1329. – o. 1320. g. pr. Kr./

o. 1317. – o. 1308. g. pr. Kr.

Enlil-nirari
Arik-den-ili o. 1319. – o. 1308. g. pr. Kr./

o. 1307. – o. 1296. g. pr. Kr.

Arik-den-ili
Adad-nirari I. o. 1307. – o. 1275. g. pr. Kr./

o. 1295. – o. 1264. g. pr. Kr.

Adad-nirari I.
Shalmanaser I. o. 1274. – o. 1245. g. pr. Kr./

1263. – o. 1234. g. pr. Kr.

Šalmanaser I.
Tukulti-Ninurta I. o. 1244. – o. 1208. g. pr. Kr./

o. 1233. – o. 1197. g. pr. Kr.

Tukulti-Ninurta I.
Ashur-nadin-apli o. 1207. – o. 1204. g. pr. Kr./

o. 1196. – o. 1194. g. pr. Kr.

Ašur-nadin-apli
Ashur-nirari III. o. 1203. – o. 1198. g. pr. Kr./

o. 1193. – o. 1188. g. pr. Kr.

Ašur-nirari III.
Enlil-kudurri-usur o. 1197. – o. 1193. g. pr. Kr./

o. 1187. – o. 1183. g. pr. Kr.

Enlil-kuduri-usur
Ninurta-apil-Ekur o. 1192. – o. 1180. g. pr. Kr./

o. 1182. – o. 1180. g. pr. Kr.

Ninurta-apil-Ekur
Ashur-dan I. o. 1179. – o. 1134. g. pr. Kr. Ašur-dan I.
Ninurat-tulkulti-Ashur o. 1133. g. pr. Kr. Ninurat-tulkulti-Ašur
Mutakkil-Nusku o. 1133. g. pr. Kr. Mutakil-Nusku
Assur-resha-ishi I. o. 1132. – o. 1115. g. pr. Kr. Asur-reša-iši I.
Tiglath-pilser I. o. 1114. – o. 1076. g. pr. Kr. Tiglat-pilser I.
Ashared-apil-Ekur o. 1075. – o. 1074. g. pr. Kr. Ašared-apil-Ekur
Ashur-bel-kala o. 1073. – o. 1056. g. pr. Kr. Ašur-bel-kala
Eriba-Adad II. o. 1055. – o. 1054. g. pr. Kr. Eriba-Adad II.
Shamshi-Adad IV. o. 1053. – o. 1050. g. pr. Kr. Šamši-Adad IV.
Ashur-nasir-pal I. o. 1049. – o. 1031. g. pr. Kr. Ašur-nasir-pal I.

 

Novoasirsko kraljevstvo (o. 934. – 609. g. pr. Kr.)

ime kralja

(asir. Išši’, ak. Aššur)

hrvatski naziv razdoblje vladavine
Ashur-dan II. Ašur-dan II. o. 934. – 912. g. pr. Kr.
Adad-nirari Adad-nirari o. 911. – 891. g. pr. Kr.
Tukulti-Ninurta II. Tukulti-Ninurta II. o. 890. – 884. g. pr. Kr.
Ashurnasirpal II. Ašurnasirpal II. o. 883. – 859. g. pr. Kr.
Shalmaneser III. Šalmaneser III. o. 858. – 824. g. pr. Kr.
Shamshi-Adad V. Šamši-Adad V. o. 823. – 811. g. pr. Kr.
Adad-nirari III. Adad-nirari III. o. 810. – 783. g. pr. Kr.
Shalmaneser IV. Šalmaneser IV. o. 782. – 773. g. pr. Kr.
Ashur-dan III. Ašur-dan III. o. 772. – 755. g. pr. Kr.
Ashur-nirari V. Ašur-nirari V. o. 754. – 745. g. pr. Kr.
Tiglath-pilser III. Tiglat-pilser III. o. 747. – 727. g. pr. Kr.
Shalmaneser V. Šalmaneser V. o. 726. – 722. g. pr. Kr.
Sargon II. Sargon II. o. 721. – 705. g. pr. Kr.
Sennacherib Senaherib o. 704. – 681. g. pr. Kr.
Esarhaddon Esarhadon o. 680. – 669. g. pr. Kr.
Ashurbanipal Asurbanipal/Ašurbanipal o. 668. – o . 631./o. 627. g. pr. Kr.
Ashur-etel-ilani Ašur-etel-ilani o. 630./626. g. pr. Kr. –o.  623. g. pr. Kr.
Sin-shar-ishkun Sin-šar-iškun o. 622. – o. 612. g. pr. Kr.
Ashur-uballit II. Ašur-ubalit II. o. 611. – o. 609. g. pr. Kr.