Zlatno doba Atene

Za Periklovog upravljanja atenskim državnim poslovima (443. – 429. g. pr. Kr.) došlo je do velike obnove grada. Atena je bila uništena tijekom...

Kolos na Rodu

Najviši ikad napravljen kip stajao je na ulazu u glavnu luku otoka Roda. Podignut je nakon prekida opsade istoimene luke od strane Demetrija...