Abidos

Abidos je jedan od najpoznatijih arheoloških lokaliteta, a taj status djelomično može zahvaliti upravo određenom kontinuitetu. Ovo mjesto nije...