Abidos

Abidos je jedan od najpoznatijih arheoloških lokaliteta, a taj status djelomično može zahvaliti upravo određenom kontinuitetu. Ovo mjesto nije...

Egipatska matematika

Moskovski papirus, pisan na hijeratskome pismu, baziran je na podacima iz 1800. p.n.e., a u njemu nalazimo zadatke vezane uz količinu radnika i...