KRONOLOGIJA SUMERSKIH GRADOVA-DRŽAVA

 

Opća kronologija glavnih mezopotamskih arheoloških nalazišta

razdoblje sjever Mezopotamije jug Mezopotamije
6000. g. pr. Kr. Hassuna Samara
5500. g. pr. Kr. Halaf ‘Queili
5000. g. pr. Kr. ‘Ubaid 1 (Eridu)
‘Ubaid 2 (Hajji Mohammed)
4500. g. pr. Kr. ‘Ubaid 3 (”Ubaid 1’)
‘Ubaid 4 (”Ubaid 2’)
4000. g. pr. Kr. Tepe Gawra Rani Uruk
3500. g. pr. Kr. Kasni Uruk/ Uruk IV.
Uruk III./Jemdet Nasr
2900. g. pr. Kr. Rani dinastički period (ED I.)
2700. g. pr. Kr. ED II.
2600. g. pr. Kr. ED III.

Kronologija kraljeva Lagaša

I. i II. dinastija (o. 2900. – o. 2340. g. pr. Kr.)

ime kralja

(sum. ensu)

hrvatski naziv razdoblje vladavine
Enhengal Enhengal o. 2550. g. pr. Kr.
Lugal-sha-engur (patesi)* Lugal-Sha-Gen-Sur o. 2510. g. pr. Kr.
Ur-Nanshe Ur-Nina o. 2500. g. pr. Kr.
Akurgal Akurgal o. 2500. g. pr. Kr.
Eanatum Eanatum o. 2450. g. pr. Kr.
Enanatum I. Enanatum I. o. 2450. g. pr. Kr.
Entemena Entemena o. 2400. g. pr. Kr.
Enanatum II. Enanatum II. o. 2400. g. pr. Kr.
Enentarzi Enentarzi o. 2400. g. pr. Kr.
Lugalanda Lugalanda o. 2400. g. pr. Kr.
Uruinimgina (Urukagina) Urukagina o. 2370. – o. 2360. g. pr. Kr.
Lugalzagesi+ Lugalzagizi o. 2360. – o. 2340. g. pr. Kr.

*patesi = vrhovni svećenik-vladar

+vladar grada Ume, oko 2360. g. pr. Kr. pokorio Lagaš

II. dinastije (o. 2159. – 2110. g. pr. Kr.)*

*nakon propasti Akada

ime kralja (sum. ensu) hrvatski naziv razdoblje vladavine
Lugal-ushumgal Lugal-ušumgal prva polovica 22. st. pr. Kr.
Ur-Baba Ur-Baba o. 2157. – o. 2144. g. pr. Kr.
Gudea Gudea o. 2144. – o. 2124. g. pr. Kr.
Ur-Ningirsu Ur-Ningirsu o. 2144. – o. 2124. g. pr. Kr.
Pirigme Pirigme o. 2119. – o. 2117. g. pr. Kr.
Ur-Ni Ur-Ni o. 2117. – o. 2113. g. pr. Kr.
Nammahani Namahani o. 2113. – o. 2110. g. pr. Kr.

 

Kronologija kraljeva III. dinastije iz Ura (o. 2119. – 2113. g. pr. Kr.)

ime kralja (sum. ensu) hrvatski naziv razdoblje vladavine
Utuhegal Utu-hegal o. 2119. – o. 2113. g. pr. Kr./o. 2055. – o. 2048. g. pr. Kr.
Ur-Nammu Ur-Namu o. 2112. – o. 2095. g. pr. Kr./o. 2047. – o. 2030. g. pr. Kr.
Shulgi Šulgi o. 2094. – o. 2047. g. pr. Kr./o. 2029. – o. 1982. g. pr. Kr.
Amar-Sin Amar-Sin o. 2046. – o. 2038. g. pr. Kr./o. 1981. – o. 1973. g. pr. Kr.
Shu-Sin Šu-Sin o. 2037. – o. 2027. g. pr. Kr./o. 1972. – o. 1964. g. pr. Kr.
Ibbi-Sin Ibi-Sin o. 2026. – o. 2004. g. pr. Kr./o. 1963. – o. 1940. g. pr. Kr.

 

KRONOLOGIJA KRALJEVA AKADA (o. 2340. – 2159.- g. pr. Kr.)

ime kralja(ak. šarrum) hrvatski naziv razdoblje vladavine
Sargon Sargon o. 2340. – o. 2284. g. pr. Kr.
Rimush Rimuš o. 2284. – o. 2275. g. pr. Kr.
Manishtushu Maništušu o. 2275. – o. 2260. g. pr. Kr.
Naram-Sin Naram-Sin o. 2260. – o. 2223. g. pr. Kr.
Sharkalisharri Šar-Kali-Šari o. 2223. – o. 2198. g. pr. Kr.
Igigi Igigi o. 2128. g. pr. Kr.
Nanum/Nanium Nanum/Nanium o. 2127. g. pr. Kr.
Imi Imi o. 2127. g. pr. Kr.
Elulu Ilulu o. 2198. – o. 2195. g. pr. Kr.
Dudu Dudu o. 2195. – o. 2174. g. pr. Kr.
Shu–durul Šu–durul o. 2174. – o. 2159. g. pr. Kr.

 

KRONOLOGIJA DRŽAVA JUŽNE MEZOPOTAMIJE (o. 2000. – 1750. g. pr. Kr.)

Isin

ime kralja (bab. lugal) hrvatski naziv razdoblje vladavine
Ishbi-Erra Išbi-Era o. 2017. – o. 1985. g. pr. Kr.
Shu-ilishu Šu-ilišu o. 1984. – o. 1975. g. pr. Kr.
Iddin-Dagan Idin-Dagan o. 1974. – o. 1954. g. pr. Kr.
Ishme-Dagan Išme-Dagan o. 1953. – o. 1935. g. pr. Kr.
Lipit-Ishtar Lipit-Ištar o. 1934. – o. 1924. g. pr. Kr.
Ur-Ninurta Ur-Ninurta o. 1923. – o. 1896. g. pr. Kr.
Bur-Sin Bur-Sin o. 1895. – o. 1874. g. pr. Kr.
Lipit-Enlil Lipit-Enlil o. 1873. – o. 1869. g. pr. Kr.
Erra-Imitti Era-Imiti o. 1868. – o. 1861. g. pr. Kr.
Enlil-bani Enlil-bani o. 1861. – o. 1837. g. pr. Kr.
Zambiya Zambija o. 1836. – o. 1834. g. pr. Kr.
Iter-pisha Iter-piša o. 1833. – o. 1831. g. pr. Kr.
Ur-dukuga Ur-dukuga o. 1830. – o. 1828. g. pr. Kr.
Sin-magir Sin-magir o. 1827. – o. 1817. g. pr. Kr.
Damiq-ilishu Damik-ilišu o. 1816. – o. 1794. g. pr. Kr.

 

Larsa

ime kralja

(bab. lugal)

hrvatski naziv razdoblje vladavine
Naplanum Naplanum o. 2025. g. pr. Kr.
Emisum Emisum o. 2004. g. pr. Kr.
Samium Samium o. 1976. g. pr. Kr.
Zabaya Zabaja o. 1941. g. pr. Kr.
Gungunum Gungunum o. 1932. – o. 1906. g. pr. Kr.
Abisare Abisare o. 1905. g. pr. Kr.
Sumu-el Sumu-el o. 1894. g. pr. Kr.
Nur-Adad Nur-Adad o. 1865. g. pr. Kr.
Sin-iddinam Sin-idinam o. 1894. g. pr. Kr.
Sin-eribam Sin-eribam o. 1842. g. pr. Kr.
Sin-iqisham Sin-ikišam o. 1840. g. pr. Kr.
Silli-Adad Sili-Adad o. 1835. g. pr. Kr.
Warad-Sin Varad-Sin o. 1834. g. pr. Kr.
Rim-Sin I. Rim-Sin I. o. 1822. g. pr. Kr.
Rim-Sin II. Rim-Sin II. o. 1741. g. pr. Kr.

 

MARI

ime kralja (bab. lugal) hrvatski naziv razdoblje vladavine
Yaggid-Lim Jagid-Lim o. 1820. g. pr. Kr.
Yahdun-Lim Jahdun-Lim o. 1810. g. pr. Kr.
Sumu-Yaman Sumu-Jaman o. 1794. g. pr. Kr.
Yasmah-Addu Jasmah-Adu o. 1790. g. pr. Kr.
Zimri-Lim Zimri-Lim o. 1775. g. pr. Kr.