Atenska akropola, maketa

Ustroj Atenskog polisa

Nakon ujedinjenja Atike u jednu državu, što se pripisivalo Tezeju, politička su prava najprije pripadala samo plemstvu koje se dijelilo na četiri jonska plemena. Svako se pleme dijelilo na tri bratstva, a...

Grad Rim

Geograf Strabon (o. 64. g. pr. Kr. – 24.g.) rodio se u Amizu u Pontu na Crnom moru, ali se školovao u Rimu. Putovao je brojnim zemljama: Egiptom, Etiopijom, Jemenom, a bio je i nekoliko puta u Rimu. Njegovo...
Lucije Kornelije Sula

Sula postaje diktator

Povjesničar Apijan (2. st.) u djelu Rimska povijest, koje se bavilo poviješću rimske države od početaka do vremena cara Trajana (98.-117.), a sačuvano je samo djelomično, opisuje kako je Lucije...

Zlatno doba Atene

Za Periklovog upravljanja atenskim državnim poslovima (443. – 429. g. pr. Kr.) došlo je do velike obnove grada. Atena je bila uništena tijekom ratova s Perzijancima te je Periklo zamislio obnoviti njezin...

Kartagu treba razoriti

Nakon drugog punskog rata (219. – 201. g. pr. Kr.) Rimljani su se okrenuli osvajanju istočne obale Jadrana i Grčke, dok je Kartaga jačala stvarajući trgovačka uporišta na Sredozemlju. Na obnovu...

Heraklo u Italiji

Prema mitu, grčki polubog i junak Heraklo, nakon što je divu Gerionu oteo goveda, na povratku je u Grčku posjetio i kraj u Italiji gdje je kasnije sagrađen grad Rim. U jednome zapisu iz 4. st. nepoznata...

Kolos na Rodu

Najviši ikad napravljen kip stajao je na ulazu u glavnu luku otoka Roda. Podignut je nakon prekida opsade istoimene luke od strane Demetrija Poliorketa 304. g. pr. Kr. Stanovnici Roda su nakon uspješnog...

Mauzolej u Halikarnasu

Mauzolej je bio grobnica Mauzola, kralja Karije. Iako dio Perzijskog kraljevstva, Karija je za vladanja Mauzola (377. – 353. g. pr. Kr.) bila gotovo samostalna. Zbog svoje izvanredne arhitekture i...