KRONOLOGIJA BABILONIJE

Kraljevi Stare babilonske države (o. 1894. – o. 1595. g. pr. Kr.)

ime kralja (bab. lugal) hrvatski naziv razdoblje vladavine
Sumuabum Sumuabum o. 1894. – o. 1881. g. pr. Kr.
Sumulael Sumulael o. 1880. – o. 1845. g. pr. Kr.
Sabium Sabium o. 1844. – o. 1831. g. pr. Kr.
Apil-Sin Apil-Sin o. 1830. – o. 1813. g. pr. Kr.
Sin-muballit Sin-mubalit o. 1812. – o. 1793. g. pr. Kr.
Hammurabi Hamurabi o. 1792. – o. 1750. g. pr. Kr.
Shamshu Šamšu-Iluna o. 1749. – o. 1712. g. pr. Kr.
Abi-Eshuh Abi-Ešuh o. 1711. – o. 1683. g. pr. Kr.
Ammi-Ditana Ami-Ditana o. 1683. – o. 1647. g. pr. Kr.
Ammizaduga Ami-Saduka o. 1647. – o. 1625. g. pr. Kr.
Samsu-ditana Samsu-ditana o. 1625. – o. 1595. g. pr. Kr.

 

Kronologija kasitskih kraljeva Babilonije (o. 1595. – o. 1155. g. pr. Kr.)

ime kralja (bab. lugal) hrvatski naziv razdoblje vladavine
[Gandash Gandaš o. 1729. g. pr. Kr.
Agum I. Agum I. ?
Kashtiliashu I.] – imena nisu potvrđena Kaštiliašu I. o. 1660. g. pr. Kr.
Burna-Buriyash I Burna-Burijaš I. o. 1530. – o. 1500. g. pr. Kr. ?
15. st. g. pr. Kr. – nedovoljne informacije
 Karaindash Karaindaš o. 1413. g. pr. Kr.
Kadashman-Harbe I. Kadašman-Harbe I. ?
Kurigalzu I. Kurigalzu I. ?
Kadashman-Enlil I. Kadašman-Enlil I. o. 1374. – o. 1360. g. pr. Kr.
Burnaburiash II. Burnaburiaš II. o. 1359. – o. 1333. g. pr. Kr.
?Kara-hardash Kara-hardaš o. 1333. g. pr. Kr.
?Nazi-Bugash Nazi-Bugaš o. 1333. g. pr. Kr.
Kurigalzu I. Kurigalzu I. o. 1332. – o. 1308. g. pr. Kr.
Nazi-Maruttash Nazi-Marutaš o. 1307. – o. 1282. g. pr. Kr.
Kadashman-Turgu Kadašman-Turgu o. 1281. – o. 1264. g. pr. Kr.
Kadashman-Enlil II. Kadašman-Enlil II. o. 1263. – o. 1255. g. pr. Kr.
Kudur-Enlil Kudur-Enlil o. 1254. – o. 1246. g. pr. Kr.
Shagarakti-Shuriash Šagarakti-Šuriaš o. 1245. – o. 1233. g. pr. Kr.
Kashitiliash IV. Kašitiliaš IV. o. 1232. – o. 1225. g. pr. Kr.
Tukulti-Ninurta od Asirije Tukulti Ninurta o. 1225. g. pr. Kr.
Enlil-nadin-shumi Enlil-nadin-šumi o. 1224. g. pr. Kr.
Kadashman-Harbe II. Kadašman-Harbe II. o. 1223. g. pr. Kr.
.Adad-shum-iddina Adad-šum-idina o. 1222. – o. 1217. g. pr. Kr.
Adad-shum-usur Adad-šum-usur o .1216. – o. 1187. g. pr. Kr.
Meli-Shipak Meli-Šipak o. 1186. – o. 1772. g. pr. Kr.
Marduk-apla-iddina I. Marduk-apla-idina I- o. 1171. – o. 1159. g. pr. Kr.
Zababa-shum-iddina Zababa-šum-idina o. 1158. g. pr. Kr.
Enlil-nadin-ahi Enlil-nadin-ahi o. 1157. – o. 1155. g. pr. Kr.

  

Kraljevi Srednje babilonske države i njihovi nasljednici

(o. 1155. – o. 627. g. pr. Kr.)

ime kralja (bab. lugal) hrvatski naziv razdoblje vladavine
Druga isinska dinastija (o. 1155. – o. 1027. g. pr. Kr.)
Marduk-kabit-ahheshu Marduk-kabit-ahešu o. 1154. – o. 1141. g. pr. Kr.
Itti-Marduk-balatu Iti-Marduk-balatu o. 1140. – o. 1133. g. pr. Kr.
Ninurta-nadin-shumi Ninurta-nadin-šumi o. 1132. – o. 1127. g. pr. Kr.
Nebuchannezzar I. Nebukadnezar I. o. 1126. – o. 1105. g. pr. Kr.
Enlil-nadin-apli Enlil-nadin-apli o. 1104. – o. 1101. g. pr. Kr.
Marduk-nadin-ahhe Marduk-nadin-ahe o. 1100. – o. 1083. g. pr. Kr.
Marduk-shapik-zeri Marduk-šapik-zeri o. 1082. – o. 1070. g. pr. Kr.
Adad-apla-iddina Adad-apla-idina o. 1069. – o. 1048. g. pr. Kr.
Marduk-ahhe-eriba Marduk-ahe-eriba o. 1047. g. pr. Kr.
Marduk-zer-x Marduk-zer-iks o. 1046. – o. 1035. g. pr. Kr.
Nabu-shum-libur Nabu-šum-libur o. 1034. – o. 1027. g. pr. Kr.
Druga primorska dinastija (o. 1026. – o. 1006. g. pr. Kr.)
Simbar-Shipak Simbar-Šipak 1026. – o. 1009. g. pr. Kr.
Ea-mukin-zeri Ea-mukin-zeri o. 1009. g. pr. Kr.
Kashshu-nadin-ahi Kaššu-nadin-ahi 1008. – o. 1006. g. pr. Kr.
Dinastija Bazi (o. 1005. – o. 986. g. pr. Kr.)
Eulmash-shakin-shumi Eulmaš-šakin-šumi 1005. – o. 989. g. pr. Kr.
Ninurta-kudurri-usur I. Ninurta-kuduri-usur 988. – o. 986. g. pr. Kr.
Shirikti-Shuqamuna Širikti-Šukamuna o. 986. g. pr. Kr.
Elamitska dinastija (o. 985. – o. 980. g. pr. Kr.)
Mar-bit-apla-usur Mar-bit-apla-usur 985. – o. 980. g. pr. Kr.
E dinastija (o. 979. – o. 732. g. pr. Kr.)
Nabu-mukin-apli Nabu-mukin-apli 979. – o. 944. g. pr. Kr.
Ninurta-kudurri-usur II. Ninurta-kuduri-usur II. o. 944. g. pr. Kr.
Mar-biti-ahhe-iddina Mar-biti-ahe-idina o. 943. – o. 905. g. pr. Kr.
Shamash-mudammiq Šamaš-mudamik o. 905. g. pr. Kr.
Nabu-shuma-ukin I. Nabu-šuma-ukin I. o. 895. g. pr. Kr.
Nabu-apla-iddina Nabu-apla-idina o. 870. g. pr. Kr.
Marduk-zakir-shumi I. Marduk-zakir-šumi I. o. 854. – o. 819. g. pr. Kr.
Marduk-balassu-iqbi Marduk-balasu-ikbi o. 818. – o. 813. g. pr. Kr.
Baba-aha-iddina Baba-aha-idina o. 812. g. pr. Kr.
5 nepoznatih kraljeva (o. 812. – o. 800. g. pr. Kr.)
Ninurta-apla-x Ninurta-apla-iks o. 800. – o. 790. g. pr. Kr.
Marduk-bel-zeri Marduk-bel-zeri o. 790. – o. 780. g. pr. Kr.
Marduk-apla-usur Marduk-apla-usur o. 780. – o. 770. g. pr. Kr.
Eriba-Marduk Eriba-Marduk o. 770. g. pr. Kr.
Nabu-shuma-ishkun Nabu-šuma-iškun o. 760. – o. 748. g. pr. Kr.
Nabu-nasir Nabu-nasir o. 747. – o. 734. g. pr. Kr.
Nabu-nadin-zeri Nabu-nadin-zeri o. 733. – o. 732. g. pr. Kr.
Nabu-shuma-ukin II. Nabu-šuma-ukin II. o. 732. g. pr. Kr.
Nabu-mukin-zeri Nabu-mukin-zeri o. 731. – o. 729. g. pr. Kr.
Asirska dinastija (o. 728. – o. 627. g. pr. Kr.)
Tiglath-pilser III. Tiglat-pilser III. o. 728. – o. 727. g. pr. Kr.
Shalmaneser V. Šalmaneser V. o. 726. – o. 722. g. pr. Kr.
Marduk-apla-iddina II. Marduk-apla-idina II. o. 721. – o. 710. g. pr. Kr.
Sargon II. Sargon II. o. 709. – o. 705. g. pr. Kr.
Sennacherib Senaherib o. 704. – o. 703. g. pr. Kr.
Marduk-zakir-shumi II. Marduk-zakir-šumi II. o. 703. g. pr. Kr.
Marduk-apla-iddina II. Marduk-apla-idina II. o. 703. g. pr. Kr.
Bel-ibni Bel-ibni o. 703. – o. 700. g. pr. Kr.
Ashur-nadin-shumi Ašur-nadin-šumi o. 700. – o. 694. g. pr. Kr.
Nergal-ushezib Nergal-ushezib o. 694. – o. 693. g. pr. Kr.
Mushezib-Marduk Mušezib-Marduk o. 693. – o. 689. g. pr. Kr.
bezvlašće, Babilon uništen od Senaheriba (o. 688. – 681. g. pr. Kr.)
Esarhaddon Esarhadon o. 680. – o. 669. g. pr. Kr.
Shamash-shum-ukin Šamaš-šum-ukin o. 667. – o. 648. g. pr. Kr.
Kandalanu Kandalanu o. 647. – o. 627. g. pr. Kr.
razdoblje bez kralja (o. 627. – 626. g. pr. Kr.)

 

Novobabilonsko kraljevstvo (o. 626. – 539. g. pr. Kr.)

ime kralja (bab. lugal) hrvatski naziv razdoblje vladavine
Nabopolassar Nabopolasar 626. – 605. g. pr. Kr.
Nebuchadnezzar II. Nebukadnezar II. 604. – 562. g. pr. Kr.
Amel-Marduk Amel-Marduk 561. – 560. g. pr. Kr.
Neriglissar Neriglisar 559. – 556. g. pr. Kr.
Labashi-Marduk Labaši-Marduk 556. g. pr. Kr.
Nabonidus Nabonid 555. – 539. g. pr. Kr.