Nedavno su njemački arheolozi u gradu Mainzu otkrili ostatke crkve koja  vjerojatno potječe iz doba Karla Velikog (747.-814.) jednog od najpoznatijih ranosrednjovjekovnih vladara. Jedina starija crkva u Njemačkoj nalazi u Trieru, te potječe iz rimskog razdoblja. Novootkrivena crkvica danas je sastavni dio. „Stare katedrale“ u Mainzu koja je danas evangelička crkva sv. Ivana.            Prof. Matthias Untermann sa Instituta za povijest umjetnosti u Heidelbergu je otkrio kako se ostaci karolinškog zida protežu od podruma koji je smješten 3 m od sadašnje razine tla, do krova crkve te je samo otkriće veliko iznenađenje ne samo za arheološki tim već za sve istraživače ovog srednje vjekovnog razdoblja. Prema riječima profesora Untermanna, crkva je imala mali brod s poprečnom lađom na zapadnoj strani i s dvostrukim oltarima, jedan na zapadu i jedan na istoku. Kustos Joachim Glatz izjavio je kako je ovaj nalaz zapravo jedina sačuvana karolinška crkva u Njemačkoj upravo iz razloga što su sredjovjekovni biskupi slijedili tradiciju rušenja prijašnje crkve i gradnje nove na istom mjestu, te je baš zato toliko i značajan nalaz. Arheolog Ronald Knöchlein izjavio je kako je prilikom iskapanja pronađen par ljudskih ostataka za koje se smatra da su još stariji od same karolinške crkve, te je moguće kako pripadaju kasnoj antici, budući da je poznato kako je Mainz imao kršćansku zajednicu. Nema nikakvog nadgrobnog natpisa o pokojnicima koji bi upućivali na identitet pokojnika, ali su vjerojatno bili ljudi od važnosti, svjetovne vođe ili visoki klerici. Sama zgrada je tijekom 19. stoljeća pretvorena u evangeličku crkvu te je značajno oštećena tijekom bombardiranja u Drugom svjetskom ratu. Arheološka iskopavanja i istraživanja novootkivenog karolinškog nalazišta i dalje  se nastavljaju.