Najstarija povijest Grčke

Najstariju prošlost Helade opisao je u djelu Povijest Peloponeskog rata povjesničar Tukidid (o. 455. - 400. g. pr. Kr.). Rodom je bio iz sela Halimunta nedaleko od Atene. Tukidid se ponajprije bavio...
071-B1922 rv (Kleopatra VII, AMZ)

Egipatske kraljice

Egipatski kraljevi obično su imali više žena, od kojih je glavna bila egipatska kraljica. Kraljice su obično bile vrlo moćne osobe u društvu. Tijekom mladosti pohađale su škole gdje su učile pisati,...