KRONOLOGIJA RIMSKIH KONZULA I KONZULARNIH TRIBUNA

(509. – 31. g. pr. Kr.)

vladarsko ime hrvatski naziv godina
Lucius Iunius Brutus et Lucius Tarquinius Collatinus Lucije Junije Brut i Lucije Tarkvinije Kolatin 509. g. pr. Kr.
Publius Valerius Volusi Poplicola et Titus Lucretius Tricipitinus Publije Valerije Poplikola i Tit Lukrecije Tricipitin 508. g. pr. Kr.
Publius Valerius Volusi Poplicola et Marcus Horatius Pulvillus Publije Valerije Poplikola i Marko Horacije Pulvil 507. g. pr. Kr.
Spurius Larcius Rufus/Flavus et Titus Herminius Aquilinus Spurije Larcije Ruf/Flav i Tit Herminije Akvilin 506. g. pr. Kr.
Marcus Valerius Volusi Volusus et Publius Postumius Tubertus Marko Valerije Volus i Publije Postumije Tubert 505. g. pr. Kr.
Publius Valerius Volusi Poplicola et Titus Lucretius Tricipitinus Publije Valerije Poplikola i Tit Lukrecije Tricipitin 504. g. pr. Kr.
Agrippa Menenius Lanatus et Publius Postumius Tubertus Agripa Menenije Lanat i Publije Postumije Tubert 503. g. pr. Kr.
Opiter Verginius Tricostus et Spurius Cassius Vecellinus Jupiter Verginije Trikost i Spurije Kasije Vecelin 502. g. pr. Kr.
Postumus Cominius Auruncus et Titus Larcius Flavus/Rufus Postumije Kominije Aurunk i Tit Larcije Flav/Ruf 501. g. pr. Kr.
Servius Sulpicius Camerinus Cornutus et Manius Tullius Longus Servije Sulpicije Kamerin Kornut i Manije Tulije Long 500. g. pr. Kr.
Titus Aebutius Helva et Gaius/Publius Veturius Geminus Cicurinus Tit Ebucije Helva i Gaj/Publije Gemin Cikurin 499. g. pr. Kr.
Quintus Cloelius Siculus et Titus Larcius Flavus/Rufus Kvint Kloelije Sikul i Tit Larcije Flav/Ruf 498. g. pr. Kr.
Aulus Sempronius Atratinus et Marcus Minucius Augurinus Aulo Sempronije Atratin i Marko Minucije Augurin 497. g. pr. Kr.
Aulus Postumius Albus Regillensis et Titus Verginius Tricostus Caeliomontanus Aulo Postumije Albo Regilski i Tit Verginije Trikost Celiomontan 496. g. pr. Kr.
Appius Claudius Sabinus Inregillensis et Publius Servilius Priscus Structus Apije Klaudije Sabin Inregilski i Publije Servilije Prisko Strukt 495. g. pr. Kr.
Aulus Verginius Tricostus Caeliomontanus et Titus Veturius Geminus Cicurinus Aulo Verginije Trikost Celiomontan i Tit Veturije Gemin Cikurin 494. g. pr. Kr.
Postumus Cominius Auruncus et Spurius Cassius Vecellinus Postumije Kominije Aurunk i Spurije Kasije Vecelin 493. g. pr. Kr.
Titus Geganius Macerinus et Publius Minucius Augurinus Tit Geganije Macerin i Publije Minucije Augurin 492. g. pr. Kr.
Marcus Minucius Augurinus et Aulus Sempronius Atratinus Marko Minucije Augurin i Aulo Sempronije Atratin 491. g. pr. Kr.
Quintus Sulpicius Camerinus Cornutus et Spurius Larcius Flavus/Rufus Kvint Sulpicije Kamerin Kornut i Spurije Larcije Flav/Ruf 490. g. pr. Kr.
Gaius Iulius Iullus et Publius Pinarius Mamertinus Rufus Gaj Julije Jul i Publije Pinarije Mamertin Ruf 489. g. pr. Kr.
Spurius Nautius Rutilus et Sextus Furius Meddulinus Fusus Spurije Naucije Rutil i Sekst Furije Medulin Fus 488. g. pr. Kr.
Titus Sicinius Sabinus et Gaius Aquillius Tuscus Tit Sicinije Sabin i Gaj Akvilije Tusk 487. g. pr. Kr.
Spurius Cassius Vicellinus et Proculus Verginius Tricostus Rutilus Spurije Kasije Vecelin i Prokul Verginije Trikost Rutil 486. g. pr. Kr.
Servius Cornelius Maluginensis et Quintus Fabius Vibulanus Servije Kornelije Maluginski i Kvint Fabije Vibulan 485. g. pr. Kr.
Lucius Aemilius Mamercus et Caeso Fabius Vibulanus Lucije Emilije Mamerk i Kezo Fabije Vibulan 484. g. pr. Kr.
Marcus Fabius Vibulanus et Lucius Valerius Volusi Potitus Marko Fabije Vibulan i Lucije Valerije Potit 483. g. pr. Kr.
Quintus Fabius Vibulanus et Gaius Iulius Iullus Kvint Fabije Vibulan i Gaj Julije Jul 482. g. pr. Kr.
Caeso Fabius Vibulanus et Spurius Furius Fusus Kezo Fabije Vibulan i Spurije Furije Fus 481. g. pr. Kr.
Marcus Fabius Vibulanus et Gnaeus Manlius Cincinnatus Marko Fabije Vibulan i Gnej Manlije Cincinat 480. g. pr. Kr.
Caeso Fabius Vibulanus et Titus Verginius Tricostus Rutilus Kezo Fabije Vibulan i Tit Verginije Trikost Rutil 479. g. pr. Kr.
Lucius Aemilius Mamercus et Gaius Servilius Structus Ahala Lucije Emilije Mamerk i Gaj Servilije Strukt Ahala 478. g. pr. Kr.
Gaius/Marcus Horatius Pulvillus et Titus Menenius Agrippae Lanatus Gaj/Marko Horacije Pulvil i Tit Menenije Lanat Agripin 477. g. pr. Kr.
Aulus Verginius Tricostus Rutilus et Spurius Servilius Structus Aulo Verginije Trikost Rutil i Spurije Servilije Strukt 476. g. pr. Kr.
Publius Valerius Volusi Poplicola et Gaius Nautius Rutilus Publije Valerije Poplikola i Gaj Naucije Rutil 475. g. pr. Kr.
Lucius Furius Medullinus et Aulus Manlius Vulso Lucije Furije Medulin i Aulo Manlije Vulso 474. g. pr. Kr.
Lucius Aemilius Mamercus et Vopiscus Iulius Iullus Lucije Emilije Mamerk i Vopisk Iulije Jul 473. g. pr. Kr.
Lucius Pinarius Mamercinus Rufus et Publius Furius Medullinus Fusus Lucije Pinarije Mamercin Ruf i Publije Furije Medulin Fus 472. g. pr. Kr.
Appius Claudius Crassinus Inregillensis Sabinus et Titus Quinctius Capitolinus Barbatus Apije Klaudije Krasin Inregilski Sabin i Tit Kvinkcije Kapitolin Barbat 471. g. pr. Kr.
Lucius Valerius Volusi Potitus et Tiberius Aemilius Mamercus Lucije Valerije Potit i Tiberije Emilije Mamerk 470. g. pr. Kr.
Titus Numicius Priscus et Aulus Verginius Caeliomontanus Tit Numicije Prisko i Aulo Verginije Celiomontan(?) 469. g. pr. Kr.
Titus Quinctius Capitolinus Barbatus et Quintus Servilius Structus Priscus Tit Kvinkcije Kapitolin Barbat i Kvint Servilije Strukt Prisko 468. g. pr. Kr.
Tiberius Aemilius Mamercus et Quintus Fabius Vibulanus Tiberije Emilije Mamerk i Kvint Fabije Vibulan 467. g. pr. Kr.
Quintus Servilius Priscus et Spurius Postumius Albus Regillensis Kvint Servilije Prisko i Spurije Postumije Albo Regilski 466. g. pr. Kr.
Quintus Fabius Vibulanus et Titus Quinctius Capitolinus Barbatus Kvint Fabije Vibulan i Tit Kvinkcije Kapitolin Barbat 465. g. pr. Kr.
Aulus Postumius Albus Regillensis et Spurius Furius Medullinus Fusus Aulo Postumije Albo Regilski i Spurije Furije Medulin Fus 464. g. pr. Kr.
Publius Servilius Priscus et Lucius Aebutius Helva Publije Servilije Prisko i Lucije Ebucije Helva 463. g. pr. Kr.
Lucius Lucretius Tricipitinus et Titus Veturius Geminus Cicurinus Lucije Lukrecije Tricipitin i Tit Veturije Gemin Cikurin 462. g. pr. Kr.
Publius Volumnius Amintinus Gallus et Servius Sulpicius Camerinus Cornutus Publije Volumnije Amintin Gal i Servije Sulpicije Kamerin Kornut 461. g. pr. Kr.
Publius Valerius Volusi Poplicola et Gaius Claudius Inrigillensis Sabinus Publije Valerije Poplikola i Gaj Klaudije Inregilski Sabin 460. g. pr. Kr.
Quintus Fabius Vibulanus et Lucius Cornelius Maluginensis Uritinus Kvint Fabije Vibulan i Lucije Kornelije Maluginski Vritin(?) 459. g. pr. Kr.
Gaius Nautius Rutilus i ? Gaj Naucije Rutil i ? 458. g. pr. Kr.
Gaius/Marcus Horatius Pulvillus et Quintus Minucius Esquilinus Gaj/Marko Horacije Pulvil i Kvint Minucije Eskvilin 457. g. pr. Kr.
Marcus Valerius Volusi Maxumus Lactuca et Spurius Verginius Tricostus Caeliomontanus Marko Valerije Maksim Laktuka i Spurije Verginije Trikost Celiomontan 456. g. pr. Kr.
Titus Romilius Rocus Vaticanus et Gaius Veturius Cicurinus Tit Romilije Rok Vatikanski i Gaj Veturije Cikurin 455. g. pr. Kr.
Spurius Tarpeius Montanus Capitolinus et Aulus Aternius Varus Fontinalis Spurije Tarpej Montan i Aulo Aternije Var Fontinalski 454. g. pr. Kr.
Sextus Quinctilius et Publius Curiatius Fistus Trigeminus Sekst Kvinkcilije i Publije Kurijacije Fist Trigemin 453. g. pr. Kr.
Titus Menenius Agrippae Lanatus et Publius Sestius Capitolinus Vaticanus Tit Menenije Lanat Agripin i Publije Sestije Kapitolin Vatikanski 452. g. pr. Kr.
Appius Claudius Crassus Inrigillensis Sabinus et Titus Genucius Augurinus Apije Klaudije Kras Inregilski Sabin i Tit Genucije Augurin 451. g. pr. Kr.
Decemviri: Appius Claudius Crassus Inregillensis Sabinus, Marcus Cornelius Maluginensis, Marcus Sergius Esquilinus, Lucius Minucius Esquilinus Augurinus, Quintus Fabius Vibulanus, Quintus Poetelius Libo Visolus, Titus Antonius Merenda, Caeso Duillius Longus, Spurius Oppius Cornicen et Manius Rabuleius Apije Klaudije Kras Inregilski Sabin, Marko Kornelije Maluginski, Marko Sergije Eskvilin, Lucije Minucije Eksvilin Augurin, Kvint Fabije Vibulan, Kvint Petelije Libon Vizol, Tit Antonije Merenda, Kezo Duilije Long, Spurije Opije Kornicen i Manije Rabulej 450. g. pr. Kr.
Lucius Valerius Potitus et Marcus Horatius Barbatus Lucije Valerije Potit i Marko Horacije Barbat 449. g. pr. Kr.
Lars/Spurius Herminius Coritinesanus et Titus Verginius Tricostus Caeliomontanus Lars/Spurije Herminije Koritinezan i Tit Verginije Trikost Celiomontan 448. g. pr. Kr.
Marcus Geganius Macerinus et Gaius Iulius (Iullus?) Marko Geganije Macerin i Gaj Julije (Jul?) 447. g. pr. Kr.
Titus Quinctius Capitolinus Barbatus et Agrippa Furius Fusus Tit Kvinkcije Kapitolin i Agripa Furije Fus 446. g. pr. Kr.
Marcus Genucius Augurinus et Gaius/Agrippa Curtius Philo/Chilo Marko Genucije Augurin i Gaj/Agrippa Kurcije Filon/Kilon 445. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Aulus Sempronius Atratinus, Lucius Atilius Luscus et Titus Cloelius Siculus Aulo Sempronije Atratin, Lucije Atilije Lusk i Tit Kloelije Sikul 444. g. pr. Kr.
Marcus Geganius Macerinus et Titus Quinctius Capitolinus Barbatus Marko Geganije Macerin i Tit Kvinkcije Kapitolin Barbat 443. g. pr. Kr.
Marcus Fabius Vibulanus et Postumus Aebutius Helva Cornicen Marko Fabije Vibulan i Postumije Ebucije Helva Kornicen 442. g. pr. Kr.
Gaius Furius Pacilus Fusus et Manius/Marcus Papirius Crassus Gaj Furije Pacil(?) Fus(?) i Manije/Marko Papirije Kras 441. g. pr. Kr.
Proculus Genanius Macerinus et Titus Menenius Agrippae Lanatus Prokul Genanije Macerin i Tit Menenije Lanat Agripin 440. g. pr. Kr.
Agrippa Menenius Lanatus et Titus Quinctius Capitolinus Barbatus Agripa Menenije Lanat i Tit Kvinkcije Kapitolin Barbat 439. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Mamercus Aemilius Mamercinus et Lucius Quinctius Cincinnatus Mamerk Emilije Mamercin i Lucije Kvinkcije Cincinat 438. g. pr. Kr.
Marcus Geganius Macerinus et Lucius Sergius Fidenas Marko Geganije Macerin i Lucije Sergije Fidenat 437. g. pr. Kr.
Lucius Papirius Crassus et Marcus Cornelius Maluginensis Lucije Papirije Kras i Marko Kornelije Maluginski 436. g. pr. Kr.
Gaius Iulius Iullus et Lucius/Procul Verginius Tricostus Gaj Julije Jul i Lucije/Prokul Verginije Trikost 435. g. pr. Kr.
Gaius Iulius Iullus et Lucius/Procul Verginius Tricostus / Marcus Manlius Capitolinus Vulso et

Quintus Sulpicius Camerinus Praetextatus

Gaj Julije Jul i Lucije/Procul Verginije Trikost / Marko Manlije Kapitolin Vulso i Kvint Sulpicije Kamerin Pretekst(?) 434. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Marcus Fabius Vibulanus, Marcus Folius Flaccinator et Lucius Sergius Fidenas Marko Fabije Vibulan, Marko Folije Flacinator(?) i Lucije Sergije Fidenat 433. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Lucius Pinarius Mamercinus, Lucius Furius Medullinus et Spurius Postumius Albus Regillensis Lucije Pinarije Mamercin, Lucije Furije Medulin i Spurije Postumije Albo Regilski 432. g. pr. Kr.
Titus Quinctius Poenus Cincinnatus et Gaius/Gnaeus Iulius Mento Tit Kvinkcije Pen Cincinat i Gaj/Gnej Julije Jul 431. g. pr. Kr.
Lucius/Gaius Papirius Crassus et Lucius Iulius Iullus Lucije/Gaj Papirije Kras i Lucije Julije Jul 430. g. pr. Kr.
Hostus Lucretius Tricipitinus et Lucius Sergius Fidenas Hostije Lukrecije Tricipitin i Lucije Sergije Fidenat 429. g. pr. Kr.
Aulus Cornelius Cossus et Titus Quinctius Poenus Cincinnatus Aulo Kornelije Kos i Tit Kvinkcije Pen Cincinat 428. g. pr. Kr.
Gaius Servilius Structus Ahala et Lucius Papirius Mugillanus Gaj Servilije Strukt Ahala i Lucije Papirije Mugilan 427. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Titus Quinctius Poenus Cincinnatus, Gaius Furius Pacilus Fusus, Marcus Postumius Albinus Regillensis et Aulus Cornelius Cossus Tit Kvinkcije Pen Cincinat, Gaj Furije Pacil Fus, Marko Postumije Albo Regilski i Aulo Kornelije Kos(?) 426. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Aulus Sempronius Atratinus, Lucius Quinctius Cincinnatus, Lucius Furius Medullinus et Lucius Horatius Barbat Aulo Sempronije Atratin, Lucije Kvinkcije Cincinat, Lucije Furije Medulin i Lucije Horacije Barbat 425. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Appius Claudius Crassus, Spurius Nautius Rutilus, Lucius Sergius Fidenas et Sextus Iulius Iullus Apije Klaudije Kras, Spurije Naucije Rutil, Lucije Sergije Fidenat i Sekst Julije Jul 424. g. pr. Kr.
Gaius Sempronius Atratinus et Quintus Fabius Vibulanus Gaj Sempronije Atratin i Kvint Fabije Vibulan 423. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Lucius Manlius Capitolinus, Quintus Antonius Merenda et Lucius Papirius Mugilllanus Lucije Manlije Kapitolin, Kvint Antonije Merenda i Lucije Papirije Mugilanski 422. g. pr. Kr.
Gnaeus Fabius Vibulanus et Titus Quinctius Capitolinus Barbatus Gnej Fabije Vibulan i Tit Kvinkcije Kapitolin Barbat 421. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Lucius Quinctius Cincinnatus / Titus Quinctius Poenus Cincinnatus, Lucius Furius Medullinus, Marcus Manlius Vulso et Aulus Sempronius Atratinus Lucije Kvinkcije Cincinat / Tit Kvinkcije Pen Cincinat, Lucije Furije Medulin, Marko Manlije Vulso i Aulo Sempronije Atratin 420. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Agrippa Menenius Lanatus, Publius Lucretius Hosti Tricipitinus, Spurius Nautius Rutilus et Gaius Servilius Axilla Agripa Menenije Lanat, Publije Lukrecije Tricipitin, Spurije Naucije Rutil i Gaj Servilije Aksila(?) 419. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Lucius Sergius Fidenas, Marcus Papirius Mugillanus et Gaius Servilius Axilla Lucije Sergije Fidenat, Marko Papirije Mugilan i Gaj Servilije Aksila(?) 418. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Publius Lucretius Tricipitinus, Agrippa Menenius Lanatus, Gaius Servilius Axilla et Spurius Rutilius Crassus / Spurius Veturius Crassus Cicurinus Publije Lukrecije Tricipitin, Agripa Menenije Lanat, Gaj Servilije Aksila(?) i Spurije Rutil Kras / Spurije Veturije Kras Cikurin 417. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Aulus Sempronius Atratinus, Marcus Papirius Mugillanus, Quintus Fabius Vibulanus et Spurius Nautius Rutilus Aulo Sempronije Atratin, Marko Papirije Mugilan, Kvint Fabije Vibulan i Spurije Naucije Rutil 416. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Publius Cornelius Cossus, Gaius Valerius Volusi Potitus Volusus, Numerius/Marcus Fabius Vibulanus i Quintus Quinctius Cincinnatus Publije Kornelije Kos, Gaj Valerije Potit Volus, Numerije/Marko Fabije Vibulan i Kvint Kvinkcije Cincinat 415. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Gnaeus Cornelius Cossus, Lucius Valerius Potitus, Quintus Fabius Vibulanus et Publius Postumius Albinus Regillensis Gnej Kornelije Kos, Lucije Valerije Potit, Kvint Fabije Vibulan i Publije Postumije Albo Regilski 414. g. pr. Kr.
Aulus/Marcus Cornelius Cossus et Lucius Furius Medullinus Aulo/Marko Kornelije Kos(?) i Lucije Furije Medulin 413. g. pr. Kr.
Quintus Fabius Ambustus Vibulanus et Gaius Furius Pacilus Kvint Fabije Ambust Vibulan i Gaj Furije Pacil 412. g. pr. Kr.
Marcus Papirius Mugillanus/Atratinus et Spurius/Gaius Nautius Rutilus Marko Papirije Mugilan/Atratin i Spurije/Gaj Naucije Rutil 411. g. pr. Kr.
Manius Aemilius Mamercinus et Gaius Valerius Potitus Volusus Manije Emilije Mamercin i Gaj Valerije Potit Volus 410. g. pr. Kr.
Gnaeus Cornelius Cossus et Lucius Furius Medullinus Gnej Kornelije Kos i Lucije Furije Medulin 409. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Gaius Iulius Vopisci Iullus, Publius Cornelius Cossus et Gaius Servilius Ahala Gaj Julije Jul, Publije Kornelije Kos i Gaj Servilije Ahala 408. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Lucius Furius Medullinus, Gaius Valerius Volusi Potitus Volusus, Numerius/Gnaeus Fabius Vibulanus et Gaius Servilius Ahala Lucije Furije Medulin, Gaj Valerije Potit Volus, Numerije/Gnej Fabije Vibulan i Gaj Servilije Ahala 407. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Publius Cornelius Rutilus Cossus, Gnaeus Cornelius Cossus, Numerius/Gnaeus Fabius Ambustus et Lucius Valerius Potitus Publije Kornelije Rutil Kos, Gnej Kornelije Kos, Numerije/Gnej Fabije Ambust i Lucije Valerije Potit 406. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Titus Quinctius Capitolinus Barbatus, Quintus Quinctius Cincinnatus, Gaius Iulius Vopisci Iullus, Aulus Manlius Vulso Capitolinus, Lucius Furius Medullinus et Manius Aemilius Mamercinus Tit Kvinkcije Kapitolin Barbat, Kvint Kvinkcije Cincinat, Gaj Julije Jul, Aulo Manlije Vulso Kapitolin, Lucije Furije Medulin i Manije Emilije Mamercin 405. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Gaius Valerius Potitus Volusus, Manius Sergius Fidenas, Publius Cornelius Maluginensis, Gnaeus Cornelius Cossus, Caeso Fabius Ambustus et Spurius Nautis Rutilus Gaj Valerije Potit Volus, Manije Sergije Fidenat, Publije Kornelije Maluginski, Gnej Kornelije Kos, Kezo Fabije Ambust i Spurije Naucije Rutil 404. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Manius Aemilius Mamercinus, Lucius Valerius Potitus, Appius Claudius Crassus Inregillensis, Marcus Claudius Crassus Inregillensis, Marcus Quinctilius Varus et Lucius Iulius Iullus Manije Emilije Mamercin, Lucije Valerije Potit, Apije Klaudije Kras Inregilski, Marko Klaudije Kras Inregilski, Marko Kvinkcilije Var i Lucije Julije 403. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Gaius Servilius Ahala, Gaius Servilius Fidenas, Lucius Verginius Tricostus Esquilinus, Quintus Sulpicius Camerinus Cornutus, Aulus Manlius Vulso Capitolinus et Manius Sergius Fidenas Gaj Servilije Ahala, Gaj Servilije Fidenat, Lucije Verginije Trikost Eskvilin, Kvint Sulpicije Kamerin Kornut, Aulo Manlije Vulso Kapitolin i Manije Sergije Fidenat 402. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Lucius Valerius Potitus, Marcus Furius Camillus, Manius Aemilius Mamercinus, Gnaeus Cornelius Cossus, Caeso Fabius Ambustus et Lucius Iulius Vopisci Iullus Lucije Valerije Potit, Marko Furije Kamilo, Manije Emilije Mamercin, Gnej Kornelije Kos, Kezo Fabije Ambust i Lucije Julije Jul 401. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Publius Licinius Calvus Esquilinus, Publius Manlius Vulso, Lucius Titinius Pansa Saccus, Publius Maelius Medullinus et Lucius Publilius Voler Publije Licinije Kalvo Eskvilin, Publije Manlije Vulso, Lucije Titinije Pansa Sak, Publije Melije Medulin i Lucije Publilije Voler(?) 400. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Gnaeus Genucius Augurin, Lucius Atilius Priscus, Marcus Pomponius Rufus, Gaius Duillius Longus, Marcus Veturius Crassus Cicurinus et Voler Publilius Voler Gnej Genucije Augurin, Lucije Atilije Prisko, Marko Pomponije Ruf, Gaj Duilije Long, Marko Venturije Kras Cikurin i Voler Publilije Voler(?) 399. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Lucius Valerius Potitus, Marcus Valerius Lactucinus Maximus, Marcus Furius Camillus, Lucius Furius Medullinus et Quintus Servilius Fidenas Lucije Valerije Potit, Marko Valerije Laktucin(?) Maksim, Marko Furije Kamilo, Lucije Furije Medulin, Kvint Servilije Fidenat 398. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Lucius Iulius Vopisci Iullus, Lucius Furius Medullinus, Lucius Sergius Fidenas et Aulus Postumius Albinus Regillensis Lucije Julije Jul, Lucije Furije Medulin, Lucije Sergije Fidenat, Aulo Postumije Albin Regilski 397. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Lucius Titinius Pansa Saccus, Publius Licinius Calvus Esquilinus, Publius Maelius Capitolinus, Quintus Manlius Vulso Capitolinus, Gnaeus Genucius Augurinus et Lucius Atilius Priscus Lucije Titinije Pansa Sak, Publije Licinije Kalvo Eskvilin, Publije Melije Kapitolin, Kvint Manlije Vulso Kapitolin, Gnej Genucije Augurin i Lucije Atilije Prisk 396. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Publius Cornelius Cossus, Publius Cornelius Scipio, Caeso Fabius Ambustus, Lucius Furius Medullinus, Quintus Servilius Fidenas et Marcus Valerius Lactucinus Maximus Publije Kornelije Kos, Publije Kornelije Scipion, Kezo Fabije Ambust, Lucije Furije Medulin, Kvint Servilije Fidenat i Marko Valerije Laktucin Maksim 395. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Marcus Furius Camillus, Lucius Furius Medullinus, Gaius Aemilius Mamercinus, Lucius Valerius Poplicola, Spurius Postumius Albinus Regillensis et Publius Cornelius Marko Furije Kamilo, Lucije Furije Medulin, Gaj Emilije Mamercin, Lucije Valerije Poplikola, Spurije Postumije Albin Regilski i Publije Kornelije 394. g. pr. Kr.
Lucius Valerius Potitus et Publius/Servius Cornelius Maluginensis Lucije Valerije Potit i Publije/Servije Kornelije Maluginski 393. g. pr. Kr.
Lucius Valerius Potitus et Marcus Manlius Capitolinus Lucije Valerije Potit i Marko Manlije Kapitolin 392. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Lucius Lucretius Tricipitinus Flavus, Servius Sulpicius Camerinus, Lucius/Marcus Aemilius Mamercinus, Lucius Furius Medullinus, Agrippa Furius Fusus et Gaius Aemilius Mamercinus Lucije Lukrecije Tricipitin Flav, Servije Sulpicije Kamerin, Lucije/Marko Emilije Mamercin, Lucije Furije Medulin, Agrippa Furije Fus i Gaj Emilije Mamercin 391. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Quintus Fabius Ambustus, Caeso Fabius Ambustus, Numerius Fabius Ambustus, Quintus Sulpicius Longus, Quintus Servilius Fidenas et Publius Cornelius Maluginensis Kvint Fabije Ambust, Kezo Fabije Ambust, Numerije Fabije Ambust, Kvint Sulpicije Long, Kvint Servilije Fidenat i Publije Kornelije Maluginski 390. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Lucius Valerius Poplicola, Lucius Verginius, Tricostus, Publius Cornelius et Aulus Manlius (Capitolinus) Lucije Valerije Poplikola, Lucije Verginije Trikost, Publije Kornelije i Aulo Manlije (Kapitolin) 389. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Titus Quinctius Cincinnatus Capitolinus, Quintus Servilius Fidenas, Lucius Iulius Iullus, Lucius Aquilius Corvus et Lucius Lucretius Flavus Tricipitinus Tit Kvinkcije Cincinat Kapitolin, Kvint Servilije Fidenat, Lucije Julije Jul, Lucije Akvilije Korvo i Lucije Lukrecije Flav Tricipitin 388. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Lucius Papirius Cursor, Gnaeus Sergius Fidenas Coxo, Lucius Aemilius Mamercinus, Licinus Menenius Lanatus et Lucius Valerius Poplicola Lucije Papirije Kursor, Gnej Sergije Fidenat Koks(?), Lucije Emilije Mamercin, Licinije Menenije Lanat i Lucije Valerije Poplikola 387. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Marcus Furius Camillus, Servius Cornelius Maluginensis, Quintus Servilius Fidenas, Lucius Quinctius Cincinnatus, Lucius Horatius Pulvillus et Publius Valerius Potitus Poplicola Marko Furije Kamilo, Servije Kornelije Maluginski, Kvint Servilije Fidenat, Lucije Kvinkcije Cincinat, Lucije Horacije Pulvil i Publije Valerije Potit Poplikola 386. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Aulus Manlius (Capitolinus), Publius Cornelius, Titus Quinctius (Cincinnatus) Capitolinus, Lucius Quinctius (Cincinnatus) Capitolinus, Lucius Papirius Cursor, (Gnaeus Sergius Fidenas Coxo) Aulo Manlije (Kapitolin), Publije Kornelije, Tit Kvinkcije (Cincinat) Kapitolin, Lucije Kvinkcije (Cincinat) Kapitolin, Lucije Papirije Kursor, (Gnej Sergije Fidenat Koks?) 385. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Sergius Cornelius Maluginensis, Publius Valerius Potitus Poplicola, Marcus Furius Camillus, Sergius Sulpicius Rufus, Gaius Papirius Crassus et Titus Quinctius Cincinnatus (Capitolinus) Sergije Kornelije Maluginski, Publije Valerije Potit Poplikola, Marko Furije Kamilo, Sergije Sulpicije Ruf, Gaj Papirije Kras i Tit Kvinkcije Cincinat (Kapitolin) 384. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Lucius Valerius Poplicola, Aulus Manlius (Capitolinus), Servius Sulpicius Rufus, Lucius Lucretius Flavus Tricipitinus, Lucius Aemilius Mamercinus, Marcus Trebonius Lucije Valerije Poplikola, Aulo Manlije (Kapitolin), Servije Sulpicije Ruf, Lucije Lukrecije Flav Tricipitin, Lucije Emilije Mamercin, Marko Trebonije 383. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Spurius Papirius Crassus, Lucius Papirius Mugillanus, Servius Cornelius Maluginensis, Quintus Servilius Fidenas, Gaius Sulpicius Camerinus, Lucius Aemilius Mamercinus Spurije Papirije Kras, Lucije Papirije Migulanski(?), Servije Kornelije Maluginski, Kvint Servilije Fidenat, Gaj Sulpicije Kamerin, Lucije Emilije Mamercin 382. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Marcus Furius Camillus, Aulus Postumius (Albinus) Regillensis, Lucius Postumius (Albinus) Regillensis, Lucius Furius Medullinus, Lucius Lucretius Tricipitinus Flavus, Marcus Fabius Ambustus Marko Furije Kamilo, Aulo Postumije Regilski, Lucije Postumije Regilski, Lucije Furije Medulin, Lucije Lukrecije Tricipitin Flav i Marko Fabije Ambust 381. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Lucius Valerius Poplicola, Publius Valerius Potitus Poplicola, Sergius Cornelius Maluginensis, Licinus Menenius Lanatus, Gaius Sulpicius Peticus, Lucius Aemilius Mamercinus, Gnaeus Sergius Fidenas Coxo, Tiberius Papirius Crassus et Lucius Papirius Mugillanus Lucije Valerije Poplikola, Publije Valerije Potit Poplikola, Sergije Kornelije Maluginski, Licin Menenije Lanat, Gaj Sulpicije Petik, Lucije Emilije Mamercin, Gnej Sergije Fidenat Koks(?), Tiberije Papirije Kras i Lucije Papirije Mugilan 380. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Publius Manlius Capitolinus, Gaius Manlius, Lucius Iulius Iullus, Gaius Sextilius, Marcus Albinius, Lucius Antistius, Publius Trebonius, Gaius Erenucius Publije Manlije Kapitolin, Gaj Manlije, Lucije Julije Jul, Gaj Sekstilije, Marko Albinije, Lucije Antistije, Publije Trebonije i Gaj Erenucije 379. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Spurius/Lucius Furius, Quintus Servilius Fidenas, Licinus Menenius Lanatus, Publius Cloelius Siculus, Marcus Horatius, Lucius Geganius Macerinus Spurije/Lucije Furije, Kvint Servilije Fidenat, Licin Menenije Lanat, Publije Kloelije Sikul, Marko Horacije, Lucije Geganije Macerin 378. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Lucius Aemilius Mamercinus, Publius Valerius Potitus Poplicola, Gaius Veturius (Crassus Cicurinus?) Lucije Emilije Mamercin, Publije Valerije Potit Poplikola, Gaj Venturije (Kras Cikurin?) 377. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Lucius Papirius (Mugillanus), Licinus Menenius Lanatus, Servius Cornelius Maluginensis, Servius Sulpicius Praetextatus Lucije Papirije (Mugilan), Licin Menenije Lanat, Servije Kornelije Maluginski, Servije Suplicije Pretekst(?) 376. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Lucius Furius Medullinus, Aulus Manlius (Capitolinus), Servius Sulpicius Praetextatus, Servius Cornelius Maluginensis, Publius Valerius Potitus Poplicola et Gaius Valerius Potitus Lucije Furije Medulin, Aulo Manlije (Kapitolin), Servije Sulpicije Pretekst(?), Servije Kornelije Maluginski, Publije Valerije Potit Poplikola i Gaj Valerije Potit 370. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Quintus Servilius Fidenas, Gaius Veturius (Crassus Cicurinus), Aulus Cornelius Cossus, Marcus Cornelius Maluginensis, Quintus Quinctius Cincinnatus et Marcus Fabius Ambustus Kvint Servilije Fidenat, Gaj Veturije (Kras Cikurin), Aulo Kornelije Kos, Marko Kornelije Maluginski, Kvint Kvinkcije Cincinat i Marko Fabije Ambust 369. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Titus Quinctius Cincinnatus Capitolinus, Servius Cornelius Maluginensis, Servius Sulpicius Praetextatus, Spurius Servilius Structus, Lucius Papirius Crassus, Lucius Veturius Crassus Cicurinus Tit Kvinkcije Cincinat Kapitolin, Servije Sulpicije Pretekst(?), Spurije Servilije Strukt, Lucije Papirije Kras, Lucije Veturije Kras Cikurin 368. g. pr. Kr.
Konzularni tribuni: Aulus Cornelius Cossus, Marcus Cornelius Maluginensis, Marcus Geganius Macerinus, Publius Manlius Capitolinus, Lucius Veturius Crassus Cicurinus et Publius Valerius Potitus Poplicola Aulo Kornelije Kos, Marko Kornelije Maluginski, Marko Geganije Macerin, Publije Manlije Kapitolin, Lucije Veturije Kras Cikurin i Publije Valerije Potit Poplikola 367. g. pr. Kr.
Lucius Aemilius Mamercinus/Mamerk et Lucius Sextius Sextinus Lateranus Lucije Emilije Mamercin/Mamerk i Lucije Sekst Sekstin(?) Lateranski 366. g. pr. Kr.
Lucius Genucius Aventinensis et Quintus Servilius Ahala Lucije Genucije Aventinski i Kvint Servilije Ahala 365. g. pr. Kr.
Gaius Sulpicius Peticus et Gaius Licinius Stolo/Calvus Gaj Sulpicije Petik i Gaj Licinije Stolo/Kalvo 364. g. pr. Kr.
Gnaeus Genucius Aventinensis et Lucius Aemilius Mamercinus/Mamercus Gnej Genucije Aventinski i Lucije Emilije Mamercin/Mamerk 363. g. pr. Kr.
Quintus Servilius Ahala et Lucius Genucius Aventinensis Kvint Servilije Ahala i Lucije Genucije Aventinski 362. g. pr. Kr.
Gaius Licinius Calvus/Stolo et Gaius Sulpicius Peticus Gaj Licinije Kalvo/Stolo i Gaj Sulpicije Petik 361. g. pr. Kr.
Marcus Fabius Ambustus et Gaius Poetelius Libo Visolus Marko Fabije Ambust i Gaj Petelik Libon Vizol 360. g. pr. Kr.
Marcus Popillius Laenas et Gnaeus Capitolinus Imperiosus Marko Popilije Lenat i Gnej Kapitolin Imperiosus(?) 359. g. pr. Kr.
Gaius Fabius Ambustus et Gaius Plautius Proculus Gaj Fabije Ambust i Gaj Plaucije Prokul 358. g. pr. Kr.
Gaius Marcius Rutilus et Gnaes Manlius Capitolinus Imperiosus Gaj Marcije Rutil i Gnej Manlije Kapitolin Imperiosus(?) 357. g. pr. Kr.
Marcus Fabius Ambustus et Marcus Popilius Laenas Marko Fabije Ambust i Marko Popilije Lenat 356. g. pr. Kr.
Gaius Sulpicius Peticus et Marcus Valerius Poplicola Gaj Sulpicije Petik i Marko Valerije Poplikola 355. g. pr. Kr.
Marcus Fabius Ambustus et Titus Quinctius (Poenus Capitolinus Crispinus) Marko Fabije Ambust i Tit Kvinkcije (Pen Kapitolin Krispin) 354. g. pr. Kr.
Gaius Sulpicius Peticus et Marcus Valerius Poplicola Gaj Sulpicije Petik i Marko Valerije Poplikola 353. g. pr. Kr.
Publius Valerius Poplicola et Gaius Marcius Rutilus Publije Valerije Poplikola i Gaj Marcije Rutil 352. g. pr. Kr.
Gaius Sulpicius Peticus et Titus Quinctius Poenus Capitolinus Crispinus Gaj Sulpicije Petik i Tit Kvinkcije Pen Kapitolin Krispin 351. g. pr. Kr.
Marcus Popillius Laenas et Lucius Cornelius Scipio Marko Popilije Lenat i Lucije Kornelije Scipion 350. g. pr. Kr.
Lucius Furius Camillus et Appius Claudius Crassus Inregillensis Lucije Furije Kamilo i Apije Klaudije Kras Inregilski 349. g. pr. Kr.
Marcus Valerius Corvus et Marcus Popillius Laenas Marko Valerije Korvo i Marko Popilije Lenat 348. g. pr. Kr.
Gaius Plautius Venno/Venox et Titus Manlius Imperiosus Torquatus Gaj Plaucije Venon/Venoks i Tit Manlije Imperiosus(?) Torkvat 347. g. pr. Kr.
Marcus Valerius Corvus et Gaius Poetelius Libo Visolus Marko Valerije Korvo i Gaj Petelije Libon Vizol 346. g. pr. Kr.
Marcus Fabius Dorsuo et Servius Sulpicius Camerinus Rufus Marko Fabije Dorsuon(?) i Servije Sulpicije Kamerin Ruf 345. g. pr. Kr.
Gaius Marcius Rutilus et Titus Manlius Imperiosus Torquatus Gaj Marcije Rutil i Tit Manlije Imperiosus(?) Torkvat 344. g. pr. Kr.
Marcus Valerius Corvus et Aulus Cornelius Cossus Arvina Marko Valerije Korvo i Aulo Kornelije Kos Arvina 343. g. pr. Kr.
Quintus Servilius Ahala et Gaius Marcius Rutilus Kvint Servilije Ahala i Gaj Marcije Rutil 342. g. pr. Kr.
Gaius Plautius Venno (Venox) et Lucius Aemilius Mamercinus Privernas Gaj Plaucije Venon (Venoks?) i Lucije Emilije Mamercin Privernat 341. g. pr. Kr.
Titus Manlius Imperiosus Torquatus et Publius Decius Tit Manlije Imperiosus Torkvat i Publije Decije 340. g. pr. Kr.
Tiberius Aemilius Mamercinus et Quintus Publilius Philo Tiberije Emilije Mamercin i Kvint Publilije Filon 339. g. pr. Kr.
Lucius Furius Camillus et Gaius Maenius Lucije Furije Kamilo i Gaj Menije 338. g. pr. Kr.
Gaius Sulpicius Longus et Publius Aelius Paetus Gaj Sulpicije Long i Publije Elije Pet 337. g. pr. Kr.
Lucius Papirius Crassus et Caeso Duillius Lucije Papirije Kras i Kezo Duilije 336. g. pr. Kr.
Marcus Atilius Regulus Calenus et Marcus Valerius Corvus Marko Atilije Regul Kalen i Marko Valerije Korvo 335. g. pr. Kr.
Spurius Postumius Albinus (Caudin) et Titus Veturius Calvinus Spurije Postumije Albin i Tit Veturije Kalvin 334. g. pr. Kr.
Gnaeus Domitius Calvinus et Aulus Cornelius Cossus Arvina Gnej Domicije Kalvin i Aulo Kornelije Kos Arvina 332. g. pr. Kr.
Gaius Valerius Potitus et Marcus Claudius Marcellus Gaj Valerije Potit i Marko Klaudije Marcel 331. g. pr. Kr.
Lucius Papirius Crassus et Lucius Plautius Venno (Venox) Lucije Papirije Kras i Lucije Plaucije Venon (Venoks?) 330. g. pr. Kr.
Lucius Aemilius Mamercinus Privernas Lucije Emilije Mamercin Privernat 329. g. pr. Kr.
Gaius Plautius Decianus / Publius Plautius Proculus et Publius Cornelius Scapula / Publius Cornelius Scipio Barbatus Gaj Plaucije Decijan / Publije Plaucije Prokul i Publije Kornelije Skapula / Publije Kornelije Scipion Barbat 328. g. pr. Kr.
Lucius Cornelius Lentulus et Quintus Publilius Philo Lucije Kornelije Lentul i Kvint Publilije Filon 327. g. pr. Kr.
Gaius Poetelius Libo Visolus et Lucius Papirius Cursor Gaj Petelije Libon Vizol i Lucije Papirije Kursor 326. g. pr. Kr.
Lucius Furius Camillus et Decimus Iunius Brutus Scaeva Lucije Furije Kamilo i Decim Junije Brut Sceva 325. g. pr. Kr.
Gaius Sulpicius Longus et Quintus Aulius Cerretanus Gaj Sulpicije Long i Kvint Aulo Ceretan 323. g. pr. Kr.
Quintus Fabius Maximus Rullianus et Lucius Fulvius Curvus Kvint Fabije Maksim Rulijan i Lucije Fulvije Korvo 322. g. pr. Kr.
Titus Veturius Calvinus et Spurius Postumius Albinus (Caudius) Tit Veturije Kalvin i Spurije Postumije Albin (Kaudije?) 321. g. pr. Kr.
Lucius Papirius Cursor et Quintus Publilius Philo Lucije Papirije Kursor i Kvint Publilije Filon 320. g. pr. Kr.
Lucius Papirius Cursor et Quintus Aulius Cerretanus Lucije Papirije Kursor i Kvint Aulo Ceretan 319. g. pr. Kr.
Marcus Folius Flaccinator et Lucius Plautius Venno/Vennox Marko Folije Flacinator i Lucije Plaucije Venon 318. g. pr. Kr.
Gaius Iunius Bubulcus Brutus et Quntius Aemilius Barbula Gaj Junije Bubulk Brut i Kvint Emilije Barbula 317. g. pr. Kr.
Spurius Nautius Rutilus et Marcus Popillius Laenas Spurije Naucije Rutil i Marko Popilije Lenat 316. g. pr. Kr.
Lucius Papirius Cursor et Quintus Publilius Philo Lucije Papirije Kursor i Kvint Publilije Filon 315. g. pr. Kr.
Marcus Poetelius Libo et Gaius Sulpicius Longus Marko Petelije Libon i Gaj Sulpicije Long 314. g. pr. Kr.
Lucius Papirius Cursor et Gaius Iunius Bubulcus Brutus Lucije Papirije Kursor i Gaj Junije Bubulk Brut 313. g. pr. Kr.
Marcus Valerius Maximus (Corvinus) et Publius Decius Marko Valerije Maksim Korvin i Publije Decije 312. g. pr. Kr.
Gaius Iunius Bubulcus Brutus et Quintus Aemilius Barbula Gaj Junije Bubulk Brut i Kvint Emilije Barbula 311. g. pr. Kr.
Quintus Fabius Maximus Rullianus et Gaius Marcius Rutilus (Censorinus) Kvint Fabije Maksim Rulijan i Gaj Marcije Rutil (Cenzorin?) 310. g. pr. Kr.
Publius Decius Mus et Quintus Fabius Maximus Rullianus Publije Decije Mus i Kvint Fabije Maksim Rulijan 308. g. pr. Kr.
Appius Claudius Caecus et Lucius Volumnius Flamma Violens Apije Klaudije Slijepi i Lucije Volumnije Flama Violens(?) 307. g. pr. Kr.
Quintus Marcius Tremulus et Publius Cornelius Arvina Kvint Marko Tremul i Publije Kornelije Arvina 306. g. pr. Kr.
Lucius Postumius Megellus et Tiberius Minucius Augurinus Lucije Postumije Megel i Tiberije Minucije Augurin 305. g. pr. Kr.
Publius Sempronius Sophus et Publius Sulpicius Saverrio Publije Sempronije Sof i Publije Sulpicije Saverije(?) 304. g. pr. Kr.
Servius Cornelius Lentulus et Lucius Genucius Avetinensis Servije Kornelije Lentul i Lucije Genucije Aventinski 303. g. pr. Kr.
Marcus Livius Denter et Marcus Aemilius Paullus Marko Livije Denter i Marko Emilije Paul 302. g. pr. Kr.
Marcus Valerius Maximus Corvus et Quintus Appuleius Pansa Marko Valerije Maksim Korvo i Kvint Apulej Pansa 300. g. pr. Kr.
Marcus Fulvius Paetinus et Titus Manlius Torquatus Marko Fulvije Petin i Tit Manlije Torkvat 299. g. pr. Kr.
Lucius Cornelius Scipio Barbatus et Gnaeus Fulvius Maximus Centumalus Lucije Kornelije Scipion Barbat i Gnej Fulvije Maksim Centumal 298. g. pr. Kr.
Quintus Fabius Maximus Rullianus et Publius Decius Mus Kvint Fabije Maksim Rulijan i Publije Decije Mus 297. g. pr. Kr.
Lucius Volumnius Flamma Violens et Appius Claudius Caecus Lucije Volumnije Flama Violens(?) i Apije Klaudije Slijepi 296. g. pr. Kr.
Quintus Fabius Maximus Rullianus et Publius Decius Mus Kvint Fabije Maksim Rulijan i Publije Decije Mus 295. g. pr. Kr.
Lucius Postumius Megellus et Marcus Atilius Regulus Lucije Postumije Megel i Marko Atilije Regul 294. g. pr. Kr.
Lucius Papirius Cursor et Spurius Carvilius Maximus Lucije Papirije Kursor i Spurije Karvilije Maksim 293. g. pr. Kr.
Quintus Fabius Maximus Gurges et Decimus Iunius Brutus Scaeva Kvint Fabije Maksim Gurges(?) i Decim Junije Brut Sceva 292. g. pr. Kr.
Lucius Postumius Megellus et Gaius Iunius Bubulcus Brutus Lucije Postumije Megel i Gaj Junije Bubulk Brut 291. g. pr. Kr.
Publius Cornelius Rufinus et Manius Curius Dentatus Publije Kornelije Rufin i Manije Kurije Dentat 290. g. pr. Kr.
Marcus Valerius Maximus Corvinus et Quintus Caedicius Noctua Marko Valerije Maksim Korvin i Kvint Cedicije(?) Noctua(?) 289. g. pr. Kr.
Quintus Marcius Tremulus et Publius Cornelius Arvina Kvint Marije Tremul i Publije Kornelije Arvina 288. g. pr. Kr.
Marcus Claudius Marcellus et Gaius Nautius Rutilus Marko Klaudije Marcel i Gaj Naucije Rutil 287. g. pr. Kr.
Marcus Valerius Maximus (Potitus?) et Gaius Aelius Paetus Marko Valerije Maksim (Potit) i Gaj Elije Pet 286. g. pr. Kr.
Gaius Claudius Canina et Marcus Aemilius Lepidus Gaj Klaudije Kanina i Marko Emilije Lepid 285. g. pr. Kr.
Gaius Servilius Tucca et Lucius Caecilius Metellus Denter Gaj Servilije Tuka(?) i Lucije Cecilije Metel Denter 284. g. pr. Kr.
Publius Cornelius Dolabella et Gnaeus Domitius Calvinus Maximus Publije Kornelije Dolabela i Gnej Domicije Kalvin Maksim 283. g. pr. Kr.
Gaius Fabricius Luscinus et Quintus Aemilius Papus Gaj Fabricije Luscin i Kvint Emilije Pap 282. g. pr. Kr.
Lucius Aemilius Barbula et Quintus Marcius Philippus Lucije Emilije Barbula i Kvint Marcije Filip 281. g. pr. Kr.
Publius Valerius Laevinus et Tiberius Coruncanius Publije Valerije Levin i Tiberije Korunkanije(?) 280. g. pr. Kr.
Publius Sulpicius Saverrio et Publius Decius Mus Publije Sulpicije Saverije(?) i Publije Decije Mus 279. g. pr. Kr.
Gaius Fabricius Luscinus et Gnaeus Aemilius Papus Gaj Fabricije Luscin i Gnej Emilije Pap 278. g. pr. Kr.
Publius Cornelius Rufinus et Gaius Iunius Bubulcus Brutus Publije Kornelije Rufin i Gaj Junije Bubulk Brut 277. g. pr. Kr.
Quintus Fabius Maximus Gurges et Gaius Genucius Clepsina Kvint Fabije Maksim Gurges(?) i Gaj Genucije Klepsina 276. g. pr. Kr.
Manius Curius Dentatus et Lucius Cornelius Lentulus Caudinus Manije Kurije Dentat i Lucije Kornelije Lentul Kaudin(?) 275. g. pr. Kr.
Manius Curius Dentatus et Servius Cornelius Merenda Manije Kurije Dentat i Servije Kornelije Merenda 274. g. pr. Kr.
Gaius Fabius Licinus et Gaius Claudius Canina Gaj Fabije Licin i Gaj Klaudije Kanina 273. g. pr. Kr.
Lucius Papirus Cursor et Spurius Carvilius Maximus Lucije Papirije Kursor i Spurije Karvilije Maksim 272. g. pr. Kr.
Caeso Quinctius Claudus et Lucius Genucius Clepsina Kezo Kvinkcije Klaud(?) i Lucije Genucije Klepsina 271. g. pr. Kr.
Gaius Genucius Clepsina et Gnaeus Cornelius Blasio Gaj Genucije Klepsina i Gnej Kornelije Blazije(?) 270. g. pr. Kr.
Quintus Ogulnius Gallus et Quintus Fabius Pictor Kvint Ogulnije Gal i Kvint Fabije Piktor 269. g. pr. Kr.
Publius Sempronius Sophus et Appius Claudius Russus Publije Sempronije Sof i Apije Klaudije Rus 268. g. pr. Kr.
Marcus Atilius Regulus et Lucius Iulius Libo Marko Atilije Regul i Lucije Julije Libon 267. g. pr. Kr.
Decimus Iunius Pera et Numerius Fabius Pictor Decim Junije Pera i Numerije Fabije Piktor 266. g. pr. Kr.
Quintus Fabius Maximus Gurges et Lucius Mamilius Vitulus Kvint Fabije Maksim Gurges(?) i Lucije Mamilije Vitul 265. g. pr. Kr.
Appius Claudius Caudex et Manius Fulvius Flaccus Apije Klaudije Kaudeks(?) i Manije Fulvije Flak 264. g. pr. Kr.
Manius Valerius Maximus Messala et Manius Otacilius Crassus Manije Valerije Maksim Mesala i Manije Otacilije Kras 263. g. pr. Kr.
Lucius Postumius Megellus et Quintus Mamilius Vitulus Lucije Postumije Megel i Kvint Mamilije Vitul 262. g. pr. Kr.
Lucius Valerius Flaccus et Titus Otacilius Crassus Lucije Valerije Flak i Tit Otacilije Kras 261. g. pr. Kr.
Gnaes Cornelius Scipio Asina et Gaius Duilius Gnej Kornelije Scipion Asina(?) i Gaj Duilije 260. g. pr. Kr.
Lucius Cornelius Scipio et Gaius Aquillius Florus Lucije Kornelije Scipion i Gaj Akvilije Flor 259. g. pr. Kr.
Aulus Atilius Calatinus et Gaius Sulpicius Paterculus Aulo Atilije Kalatin i Gaj Sulpicije Paterkul 258. g. pr. Kr.
Gaius Atilius Regulus et Gnaeus Cornelius Blasio Gaj Atilije Regul i Gnej Kornelije Blazije(?) 257. g. pr. Kr.
Lucius Manlius Vulso Longus et Quintus Caedicius Lucije Manlije Vulso Long i Kvint Cedicije(?) 256. g. pr. Kr.
Servius Fulvius Paetinus Nobilior et Marcus Aemilius Paullus Servije Fulvije Petin Nobilior(?) i Marko Emilije Paul 255. g. pr. Kr.
Gnaeus Cornelius Scipio Asina et Aulus Atilius Calatinus Gnej Kornelije Scipion Asina(?) i Aulo Atilije Kalatin 254. g. pr. Kr.
Gnaeus Servilius Caepio et Gaius Sempronius Blaesus Gnej Servilije Cepion(?) i Gaj Sempronije Blez(?) 253. g. pr. Kr.
Gaius Aurelius Cotta et Publius Servilius Geminus Gaj Aurelije Kota i Publije Servilije Gemin 252. g. pr. Kr.
Lucius Caecilius Metellus et Gaius Furius Pacilus Lucije Cecilije Metel i Gaj Furije Pacil(?) 251. g. pr. Kr.
Gaius Atilius Regulus et Lucius Manlius Vulso (Longus) Gaj Atilije Regul i Lucije Manlije Vulso (Long) 250. g. pr. Kr.
Publius Claudius Pulcher et Lucius Iunius Pullus Publije Klaudije Pulher i Lucije Junije Pul(?) 249. g. pr. Kr.
Gaius Aurelius Cotta et Publius Servilius Geminus Gaj Aurelije Kota i Publije Servilije Gemin 248. g. pr. Kr.
Lucius Caecilius Metellus et Numerius Fabius Buteo Lucije Cecilije Metel i Numerije Fabije Buteon(?) 247. g. pr. Kr.
Marcus Otacilius Crassus et Marcus Fabius Licinus Marko Otacilije Kras i Marko Fabije Licin 246. g. pr. Kr.
Marcus Fabius Buteo et Gaius Atilius Bulbus Marko Fabije Buteon(?) i Gaj Atilije Bulbo 245. g. pr. Kr.
Aulus Manlius Torquatus Atticus et Gaius Sempronius Blaesus Aulo Manlije Torkvat Atički i Gaj Sempronije Blez(?) 244. g. pr. Kr.
Gaius Fundanius Fundulus et Gaius Sulpicius Galus Gaj Fundanije Fundul i Gaj Sulpicije Gal 243. g. pr. Kr.
Gaius Lutatius Catulus et Aulus Postumius Albinus Gaj Lutacije Katul i Aulo Postumije Albin 242. g. pr. Kr.
Aulus Manlius Torquatus Atticus et Quintus Lutatius Cerco Aulo Manlije Torkvat Atički i Kvint Lutacije Cerkon(?) 241. g. pr. Kr.
Gaius Claudius Centho et Marcus Sempronius Tuditanus Gaj Klaudije Cento(?) i Marko Sempronije Tuditan 240. g. pr. Kr.
Gaius Mamilius Turrinus et Quintus Valerius Falto Gaj Mamilije Turin i Kvint Valerije Falton(?) 239. g. pr. Kr.
Tiberius Sempronius Gracchus et Publius Valerius Falto Tiberije Sempronije Grakho i Publije Valerije Falton(?) 238. g. pr. Kr.
Lucius Cornelius Lentulus Caudinus et Quintus Fulvius Flaccus Lucije Kornelije Lentul Kaudin(?) i Kvint Fulvije Flak 237. g. pr. Kr.
Publius Cornelius Lentulus Caudinus et Gaius Licinius Varus Publije Kornelije Lentul Kaudin(?) i Gaj Licinije Var 236. g. pr. Kr.
Titus Manlius Torquatus et Gaius Atilius Bulbus Tit Manlije Torkvat i Gaj Atilije Bulbo 235. g. pr. Kr.
Lucius Postumius Albinus et Spurius Carvilius Maximus Ruga Lucije Postumije Albin i Spurije Karvilije Maksim Ruga 234. g. pr. Kr.
Quintus Fabius Maximus Verucosus et Manius Pomponius Matho Kvint Fabije Maksim Verukoz(?) i Manije Pomponije Maton(?) 233. g. pr. Kr.
Marcus Aemilius Lepidus et Marcus Publicius Malleolus Marko Emilije Lepid i Marko Publicije Maleol(?) 232. g. pr. Kr.
Marcus Pomponius Matho et Gaius Papirius Maso Marko Pomponije Maton(?) i Gaj Papirije Mazon(?) 231. g. pr. Kr.
Marcus Aemilius Barbula et Marcus Iunius Pera Marko Emilije Barbul i Marko Junije Pera(?) 230. g. pr. Kr.
Lucius Postumius Albinus et Gnaeus Centumalus Lucije Postumije Albin i Gnej Centumal 229. g. pr. Kr.
Spurius Carvilius Maximus Ruga et Quintus Fabius Maximus Verrucosus Spurije Karvilije Maksim Ruga i Kvint Fabije Maksim Verukoz 228. g. pr. Kr.
Publius Valerius Flaccus et Marcus Atilius Regulus Publije Valerije Flak i Marko Atilije Regul 227. g. pr. Kr.
Marcus Valerius (Maximus) Messalla et Lucius Apustius Fullo Marko Valerije Maksim Mesala i Lucije Apustije Fulon(?) 226. g. pr. Kr.
Lucius Aemilius Papus et Gaius Atilius Regulus Lucije Emilije Pap i Gaj Atilije Regul 225. g. pr. Kr.
Titus Manlius Torquatus et Quintus Fulvius Flaccus Tit Manlije Torkvat i Kvint Fulvije Flak 224. g. pr. Kr.
Gaius Flaminius et Publius Furius Philus Gaj Flaminije i Publije Furije Fil 223. g. pr. Kr.
Marcus Claudius Marcellus et Gnaeus Cornelius Scipio Calvus Marko Klaudije Marcel i Gnej Kornelije Scipion Kalvo 222. g. pr. Kr.
Publius Cornelius Scipio Asina et Marcus Minucius Rufus Publije Kornelije Scipion Asina i Marko Minucije Ruf 221. g. pr. Kr.
Marcus Valerius Laevinus et Quintus Mucius Scaevola / Gaius Lutatius Catulus et Lucius Veturius Philo Marko Valerije Levin i Kvint Mucije Scevola / Gaj Lutacije Katul i Lucije Veturije Filon 220. g. pr. Kr.
Lucius Aemilius Paullus et Marcus Livius Salinator Lucije Emilije Paul i Marko Livije Salinator(?) 219. g. pr. Kr.
Publius Cornelius Scipio et Tiberius Sempronius Longus Publije Kornelije Scipion i Tiberije Sempronije Long 218. g. pr. Kr.
Gnaeus Servilius Geminus et Gaius Flaminius Gnej Servilije Gemin i Gaj Flaminije 217. g. pr. Kr.
Gaius Terentius Varro et Lucius Aemilius Paullus Gaj Terencije Var i Lucije Emilije Paul 216. g. pr. Kr.
Lucius Postumius Albinus et Tiberius Sempronius Gracchus Lucije Postumije Albin i Tiberije Sempronije Grakho 215. g. pr. Kr.
Quintus Fabius Maximus Verrucosus et Marcus Claudius Marcellus Kvint Fabije Maksim Verukoz i Marko Klaudije Marcel 214. g. pr. Kr.
Quintus Fabius Maximus et Tiberius Sempronius Gracchus Kvint Fabije Maksim i Tiberije Sempronije Grakho 213. g. pr. Kr.
Quintus Fulvius Flaccus et Appius Claudius Pulcher Kvint Fulvije Flak i Apije Klaudije Pulher 212. g. pr. Kr.
Gnaeus Fulvius Centumalus Maximus et Publius Sulpicius Galba Maximus Gnej Fulvije Centumal Maksim i Publije Sulpicije Galba Maksim 211. g. pr. Kr.
Marcus Claudius Marcellus et Marcus Valerius Laevinus Marko Klaudije Marcel i Marko Valerije Levin 210. g. pr. Kr.
Quintus Fabius Maximus Verrucosus et Quintus Fulvius Flaccus Kvint Fabije Maksim Verukoz i Kvint Fulvije Flak 209. g. pr. Kr.
Marcus Claudius Marcellus et Titus Quinctius Crispinus Marko Klaudije Marcel i Tit Kvincije Krispin 208. g. pr. Kr.
Gaius Claudius Nero et Marcus Livius Salinator Gaj Klaudije Neron i Marko Livije Salinator 207. g. pr. Kr.
Livius Veturius Philo et Quintus Caecilius Metellus Livije Veturije Filon i Kvint Cecilije Metel 206. g. pr. Kr.
Publius Cornelius Scipio (Africanus) et Publius Licinius Crassus Dives Publije Kornelije Scipion Afrički i Publije Licinije Kras Dives 205. g. pr. Kr.
Marcus Cornelius Cethegus et Publius Sempronius Tuditanus Marko Kornelije Ceteg(?) i Publije Sempronije Tuditan 204. g. pr. Kr.
Gnaeus Servilius Caepio et Gaius Servilius Geminus Gnej Servilije Cepion(?) i Gaj Servilije Gemin 203. g. pr. Kr.
Marcus Servilius Pulex Geminus et Tiberius Claudius Nero Marko Servilije Puleks(?) Gemin i Tiberije Klaudije Neron 202. g. pr. Kr.
Gnaeus Cornelius Lentulus et Publius Aelius Paetus Gnej Kornelije Lentul i Publije Elije Pet 201. g. pr. Kr.
Publius Sulpicius Galba Maximus et Gaius Aurelius Cotta Publije Sulpicije Galba Maksim i Gaj Aurelije Kota 200. g. pr. Kr.
Lucius Cornelius Lentulus et Publius Villius Tappulus Lucije Kornelije Lentul i Publije Vilije Tapul(?) 199. g. pr. Kr.
Sextus Aelius Paetus Catus et Titus Quinctius Flaminius Sekst Elije Pet Kat i Tit Kvinkcije Flaminije 198. g. pr. Kr.
Gaius Cornelius Cethegus et Quintus Minucius Rufus Gaj Kornelije Ceteg(?) i Kvint Minucije Ruf 197. g. pr. Kr.
Lucius Furius Purpurio et Marcus Claudius Marcellus Lucije Furije Purpurije i Marko Klaudije Marcel 196. g. pr. Kr.
Lucius Valerius Flaccus et Marcus Porcius Cato Lucije Valerije Flak i Marko Porcije Katon 195. g. pr. Kr.
Publius Cornelius Scipio Africanus et Tiberius Sempronius Longus Publije Kornelije Scipion Afrički i Tiberije Sempronije Long 194. g. pr. Kr.
Lucius Cornelius Merula et Quintus Minucius Thermus Lucije Kornelije Merula i Kvint Minucije Term 193. g. pr. Kr.
Lucius Quinctius Flaminius et Gnaeus Domitius Ahenobarbus Lucije Kvinkcije Flaminije i Gnej Domicije Ahenobarb 192. g. pr. Kr.
Publius Cornelius Scipio Nasica et Manius Acilius Glabrio Publije Kornelije Scipion Nazika i Manije Acilije Glabrion 191. g. pr. Kr.
Lucius Cornelius Scipio Asiaticus et Gaius Laelius Lucije Kornelije Scipion Azijski i Gaj Lelije 190. g. pr. Kr.
Marcus Fulvius Nobilior et Gnaeus Manlius Vulso Marko Fulvije Nobilior i Gnej Manlije Vulso 189. g. pr. Kr.
Marcus Valerius Messalla et Gaius Livius Salinator Marko Valerije Mesala i Gaj Livije Salinator 188. g. pr. Kr.
Marcus Aemilius Lepidus et Gaius Flaminius Marko Emilije Lepid i Gaj Flaminije 187. g. pr. Kr.
Spurius Postumius Albinus et Quintus Marcius Philippus Spurije Postumije Albin i Kvint Marcije Filip 186. g. pr. Kr.
Appius Claudius Pulcher et Marcus Sempronius Tuditanus Apije Klaudije Pulher i Marko Sempronije Tuditan(?) 185. g. pr. Kr.
Publius Claudius Pulcher et Lucius Porcius Licinus Publije Klaudije Pulher i Lucije Porcije Licin 184. g. pr. Kr.
Marcus Claudius Marcellus et Quintus Fabius Labeo Marko Klaudije Marcel i Kvint Fabije Labeon(?) 183. g. pr. Kr.
Gnaeus Baebius Tamphilus et Lucius Aemilius Paullus Gnej Bebije Tamfil(?) i Lucije Emilije Paul 182. g. pr. Kr.
Publius Cornelius Cethegus(?) et Marcus Baebius Tamphilus Publije Kornelije Ceteg(?) i Marko Bebije(?) Tamfil(?) 181. g. pr. Kr.
Aulus Postumius Albinus (Luscus) et Gaius Calpurnius Piso Aulo Postumije Albin (Lusk?) i Gaj Kalpurnije Pizon 180. g. pr. Kr.
Quintus Fulvius Flaccus et Lucius Manlius Acidinus Fulvianus Kvint Fulvije Flak i Lucije Manlije Acidin(?) Fulvijan 179. g. pr. Kr.
Marcus Iunius Brutus et Aulus Manlius Vulso Marko Junije Brut i Aulo Manlije Vulso 178. g. pr. Kr.
Gaius Claudius Pulcher et Tiberius Sempronius Gracchus Gaj Klaudije Pulher i Tiberije Sempronije Grakho 177. g. pr. Kr.
Gnaeus Cornelius Scipio Hispallus et Quintus Petillius Spurinus Gnej Kornelije Scipion Hispanijski i Kvint Petilije Spurin(?) 176. g. pr. Kr.
Publius Mucius Scaevola et Marcus Aemilius Lepidus Publije Mucije Scevola i Marko Emilije Lepid 175. g. pr. Kr.
Spurius Postumius Albinus Paullulus et Quintus Mucius Scaevola Spurije Postumije Albin Paulul i Kvint Mucije Scevola 174. g. pr. Kr.
Lucius Postumius Albinus et Marcus Popillius Laenas Lucije Postumije Albin i Marko Popilije Lenat 173. g. pr. Kr.
Gaius Popillius Laenas et Publius Aelius Ligus Gaj Popilije Lenat i Publije Elije Lig(?) 172. g. pr. Kr.
Publius Licinius Crassus et Gaius Cassius Longinus Publije Licinije Kras i Gaj Kasije Longin 171. g. pr. Kr.
Aulus Hostilius Mancinus et Aulus Atilius Serranus Aulo Hostilije Mancin i Aulo Atilije Seran 170. g. pr. Kr.
Quintus Marcius Philippus et Gnaeus Servilius Caepio Kvint Marcije Filip i Gnej Servilije Cepion(?) 169. g. pr. Kr.
Lucius Aemilius Paullus et Gaius Licinius Crassus Lucije Emilije Paul i Gaj Licinije Kras 168. g. pr. Kr.
Quintus Aelius Paetus et Marcus Iunius Pennus Kvint Elije Pet(?) i Marko Junije Pen(?) 167. g. pr. Kr.
Marcus Claudius Marcellus et Gaius Sulpicius Galus Marko Klaudije Marcel i Gaj Sulpicije Gal 166. g. pr. Kr.
Titus Manlius Torquatus et Gnaeus Octavius Tit Manlije Torkvat i Gnej Oktavijan 165. g. pr. Kr.
Aulus Manlius Torquatus et Quintus Cassius Longinus Aulo Manlije Torkvat i Gnej Oktavijan 164. g. pr. Kr.
Tiberius Sempronius Gracchus et Manius Iuventius Thalna Tiberije Sempronije Grakho i Manije Juvencije Talna 163. g. pr. Kr.
Publius Cornelius Scipio Nasica (Corculum) et Gaius Marcius Figulus Publije Kornelije Scipion Nazika (Korkul) i Gaj Marcije Figul 162. g. pr. Kr.
Marcus Valerius Messalla et Gaius Fannius Strabo Marko Valerije Mesala i Gaj Fanije Strabon 161. g. pr. Kr.
Lucius Anicius Gallus et Marcus Cornelius Cethegus Lucije Anicije Gal i Marko Kornelije Ceteg(?) 160. g. pr. Kr.
Gnaeus Cornelius Dolabella et Marcus Fulvius Nobilior Gnej Kornelije Dolabela i Marko Fulvije Nobilior 159. g. pr. Kr.
Marcus Aemilius Lepidus et Gaius Popillius Laenas Marko Emilije Lepid i Gaj Popilije Lenat 158. g. pr. Kr.
Sextus Iulius Caesar et Lucius Aurelius Orestes Sekst Julije Cezar i Lucije Aurelije Orest 157. g. pr. Kr.
Lucius Cornelius Lentulus Lupus et Gaius Marcius Figulus Lucije Kornelije Lentul Lup(?) i Gaj Marcije Figul 156. g. pr. Kr.
Publius Cornelius Scipio Nasika (Corculum) et Marcus Claudius Marcellus Publije Kornelije Scipion Nazika i Marko Klaudije Marcel 155. g. pr. Kr.
Quintus Opimius et Lucius Postumius Albinus Kvint Opimije i Lucije Postumije Albin 154. g. pr. Kr.
Quintus Fulvius Nobilior et Titus Annius Luscus Kvint Fulvije Nobilior i Tit Anije Lusk 153. g. pr. Kr.
Marcus Claudius Marcellus et Lucius Valerius Flaccus Marko Klaudije Marcel i Lucije Valerije Flak 152. g. pr. Kr.
Lucius Licinius Lucullus et Aulus Postumius Albinus Lucije Licinije Lukul i Aulo Postumije Albin 151. g. pr. Kr.
Titus Quinctius Flaminius et Manius Acilius Balbus Tit Kvinkcije Flaminije i Manije Acilije Balb 150. g. pr. Kr.
Lucius Marcius Censorinus et Manius Manilius Lucije Marcije Cenzorin i Manije Manilije 149. g. pr. Kr.
Spurius Postumius Albinus Magnus et Lucius Calpurnius Piso Caesoninus Spurije Postumije Albin Veliki i Lucije Kalpurnije Pizon Cezonin 148. g. pr. Kr.
Publius Cornelius Scipio Africanus Aemilianus et Gaius Livius Drusus Publije Kornelije Scipion Afrički Emilijan i Gaj Livije Druz 147. g. pr. Kr.
Gnaeus Cornelius Lentulus et Lucius Mummius Gnej Kornelije Lentul i Lucije Mumije(?) 146. g. pr. Kr.
Quintus Fabius Maximus Aemilianus et Lucius Hostilius Mancinus Kvint Fabije Maksim Emilijan i Lucije Hostilije Mancin 145. g. pr. Kr.
Sergius Sulpicius Galba et Lucius Aurelius Cotta Sergije Sulpicije Galba i Lucije Aurelije Kota 144. g. pr. Kr.
Appius Claudius Pulcher et Quintus Caecilius Metellus Macedonicus Apije Klaudije Pulher i Kvint Cecilije Metel Makedonski 143. g. pr. Kr.
Lucius Caecilius Metellus Calvus et Quintus Fabius Maximus Servilianus Lucije Cecilije Metel Kalvo i Kvint Fabije Maksim Servilijan 142. g. pr. Kr.
Gnaeus Servilius Caepio et Quintus Pompeius Gnej Servilije Cepion(?) i Kvint Pompej 141. g. pr. Kr.
Gaius Laelius (Sapiens) et Quintus Servilius Caepio Gaj Lelije i Kvint Servilije Cepion(?) 140. g. pr. Kr.
Gnaeus Calpurnius Piso et Marcus Popillius Laenas Gnej Kalpurnije Pizon i Marko Popilije Lenat 139. g. pr. Kr.
Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio et Decimus Iunius Brutus (Callaicus) Publije Kornelije Scipion Nazika Serapije(?) i Decim Junije Brut (Kalaik?) 138. g. pr. Kr.
Marcus Aemilius Lepidus Porcina et Quintus Hostilius Mancinus Marko Emilije Lepid Porcina i Kvint Hostilije Mancin 137. g. pr. Kr.
Lucius Furius Philus et Sextus Atilius Serranus Lucije Furije Fil i Sekst Atilije Seran 136. g. pr. Kr.
Servius Fulvius Flaccus et Quintus Calpurnius Piso Servije Fulvije Flak i Kvint Kalpurnije Pizon 135. g. pr. Kr.
Publius Cornelius Scipio Africanus Aemilianus et Gaius Fulvius Flaccus Publije Kornelije Scipion Afrički Emilijan i Gaj Fulvije Flak 134. g. pr. Kr.
Publius Mucius Scaevola et Lucius Calpurnius Piso Frugi Publije Mucije Scevola i Lucije Kalpurnije Pizon Frugi(?) 133. g. pr. Kr.
Publius Popillius Laenas et Publius Rupilius Publije Popilije Lenat i Publije Rupilije 132. g. pr. Kr.
Publius Licinius Dives Crassus Mucianus et Lucius Valerius Flaccus Publije Licinije Dives Kras Mucijan i Lucije Valerije Flak 131. g. pr. Kr.
Lucius Cornelius Lentulus et Marcus Perperna Lucije Kornelije Lentul i Marko Perperna 130. g. pr. Kr.
Gaius Sempronius Tuditanus et Manius Aquillius Gaj Sempronije Tuditan i Manije Akvilije 129. g. pr. Kr.
Gnaeus Octavius et Titus Annius Rufus Gnej Oktavijan i Tit Anije Ruf 128. g. pr. Kr.
Lucius Cassius Longinus Ravilla et Lucius Cornelius Cinna Lucije Kasije Longin Ravila(?) i Lucije Kornelije Cina(?) 127. g. pr. Kr.
Marcus Aemilius Lepidus et Lucius Aurelius Orestes Marko Emilije Lepid i Lucije Aurelije Orest 126. g. pr. Kr.
Marcus Plautius Hypsaeus et Marcus Fulvius Flaccus Marko Plaucije Hipsej(?) i Marko Fulvije Flak 125. g. pr. Kr.
Gaius Cassius Longinus et Gaius Sextius Calvinus Gaj Kasije Longin i Gaj Sekstije Kalvin 124. g. pr. Kr.
Quintus Caecilius Metellus (Baliaricus) et Titus Quinctius Flaminius Kvint Cecilije Metel (Baliarik?) i Tit Kvinkcije Flaminije 123. g. pr. Kr.
Gnaeus Domitius Ahenobarbus et Gaius Fannius Gnej Domicije Ahenobarb i Gaj Fanije 122. g. pr. Kr.
Lucius Opimius et Quintus Fabius Maximus (Allobrogicus) Lucije Opimije i Kvint Fabije Maksim (Alobrogik?) 121. g. pr. Kr.
Publius Manilius et Gaius Papirius Carbo Publije Manilije i Gaj Papirije Karbon 120. g. pr. Kr.
Lucius Caecilius Metellus (Delmaticus) et Lucius Aurelius Cotta Lucije Cecilije Metel (Delmatski) i Lucije Aurelije Kota 119. g. pr. Kr.
Marcus Porcius Cato et Quintus Marcius Rex Marko Porcije Katon i Kvint Marcije Rex 118. g. pr. Kr.
Lucius Caecilius Metellus Diadematus et Quintus Mucius Scaevola (Augur) Lucije Cecilije Metel Diademat(?) i Kvint Mucije Scevola (Augur?) 117. g. pr. Kr.
Gaius Licinius Geta et Quintus Fabius Maximus Eburnus Gaj Licinije Geta(?) i Kvint Fabije Maksim Eburnski(?) 116. g. pr. Kr.
Marcus Aemilius Scaurus et Marcus Caecilius Metellus Marko Emilije Skaur(?)i Marko Cecilije Metel 115. g. pr. Kr.
Manius Acilius Balbus et Gaius Porcius Cato Manije Acilije Balbo i Gaj Porcije Katon 114. g. pr. Kr.
Gaius Caecilius Metellus Caprarius et Gnaeus Papirius Carbo Gaj Cecilije Metel Kaprarije i Gnej Papirije Karbon 113. g. pr. Kr.
Marcus Livius Drusus et Lucius Calpurnius Piso Caesoninus Marko Livije Druz i Lucije Kalpurnije Pizon Cezonin 112. g. pr. Kr.
Publius Cornelius Scipio Serapio et Lucius Calpurnius Bestia Publije Kornelije Scipion Serapije(?) i Lucije Kalpurnije Bestia(?) 111. g. pr. Kr.
Marcus Minucius Rufus et Spurius Postumius Albinus Marko Minucije Ruf i Spurije Postumije Albin 110. g. pr. Kr.
Quintus Caecilius Metellus (Numidicus) et Marcus Iunius Silanus Kvint Cecilije Metel i Marko Junije Silan(?) 109. g. pr. Kr.
Servius Sulpicius Galba et Lucius/Quintus Hortensius Servije Sulpicije Galba i Lucije/Kvint Hortenzije 108. g. pr. Kr.
Lucius Cassius Longinus et Gaius Marius Lucije Kasije Longin i Gaj Marije 107. g. pr. Kr.
Quintus Servilius Caepio et Gaius Atilius Serranus Kvint Servilije Cepion(?) i Gaj Atilije Seran 106. g. pr. Kr.
Publius Rutilius Rufus et Gnaeus Mallius Maximus Publije Rutilije Ruf i Gnej Malije Maksim 105. g. pr. Kr.
Gaius Marius et Gaius Flavius Fimbria Gaj Marije i Gaj Flavije Fimbria(?) 104. g. pr. Kr.
Gaius Marius et Lucius Aurelius Orestes Gaj Marije i Lucije Aurelije Orest 103. g. pr. Kr.
Gaius Marius et Quintus Lutatius Catulus Gaj Marije i Kvint Lutacije Katul 102. g. pr. Kr.
Gaius Marius et Manius Aquillius Gaj Marije i Manije Akvilije 101. g. pr. Kr.
Gaius Marius et Lucius Valerius Flaccus Gaj Marije i Lucije Valerije Flak 100. g. pr. Kr.
Marcus Antonius et Aulus Postumius Albinus Marko Antonije i Aulo Postumije Albin 99. g. pr. Kr.
Quintus Caecilius Metellus Nepos et Titus Didius Kvint Cecilije Metel Nepot i Tit Didije 98. g. pr. Kr.
Gnaeus Cornelius Lentulus et Publius Licinius Crassus Gnej Kornelije Lentul i Publije Licinije Kras 97. g. pr. Kr.
Gnaeus Domitius Ahenobarbus et Gaius Cassius Longinus Gnej Domicije Ahenobarb i Gaj Kasije Longin 96. g. pr. Kr.
Lucius Licinius Crassus et Quintus Mucius Scaevola Lucije Licinije Kras i Kvint Mucije Scevola 95. g. pr. Kr.
Gaius Coelius Caldus et Lucius Domitius Ahenobarbus Gaj Celije Kald i Lucije Domicije Ahenobarb 94. g. pr. Kr.
Gaius Valerius Flaccus et Marcus Herennius Gaj Valerije Flak i Marko Herenije 93. g. pr. Kr.
Gaius Claudius Pulcher et Marcus Perperna Gaj Klaudije Pulher i Marko Perperna 92. g. pr. Kr.
Lucius Marcius Philippus et Sextus Iulius Caesar Lucije Marcije Filip i Sekst Julije Cezar 91. g. pr. Kr.
Lucius Iulius Caesar et Publius Rutilius Lupus Lucije Julije Cezar i Publije Rutilije Lup 90. g. pr. Kr.
Gnaeus Pompeius Strabo et Lucius Porcius Cato Gnej Pompej Strabon i Lucije Porcije Katon 89. g. pr. Kr.
Lucius Cornelius Sulla (Felix) et Quintus Pompeius Rufus Lucije Kornelije Sula (Feliks) i Kvint Pompej Ruf 88. g. pr. Kr.
Gnaeus Octavius et Lucius Cornelius Cinna Gnej Oktavijan i Lucije Kornelije Cina 87. g. pr. Kr.
Lucius Cornelius Cinna et Gaius Marius Lucije Kornelije Cina i Gaj Marije 86. g. pr. Kr.
Lucius Cornelius Cinna et Gnaeus Papirius Carbo Lucije Kornelije Cina i Gnej Papirije Karbon 85. g. pr. Kr.
Gnaeus Papirius Carbo et Lucius Cornelius Cinna Gnej Papirije Karbon i Lucije Kornelije Cina 84. g. pr. Kr.
Lucius Cornelius Scipio Asiaticus (Asiagenus) et Gaius Norbanus Lucije Kornelije Scipion Azijski i Gaj Norban 83. g. pr. Kr.
Gaius Marius et Gnaeus Papirius Carbo Gaj Marije i Gnej Papirije Karbon 82. g. pr. Kr.
Marcus Tullius Decula et Gnaeus Cornelius Dolabella Marko Tulije Dekula i Gnej Kornelije Dolabela 81. g. pr. Kr.
Lucius Cornelius Sulla Felix et Quintus Caecilius Metellus Pius Lucije Kornelije Sula Feliks i Kvint Cecilije Metel Pij 80. g. pr. Kr.
Publius Servilius Vatia (Isauricus) et Appius Claudius Pulcher Publije Servilije Vacija(?) Izaurik(?) i Apije Klaudije Pulher 79. g. pr. Kr.
Marcus Aemilius Lepidus et Quintus Lutatius Catulus Marko Emilije Lepid i Kvint Lutacije Katul 78. g. pr. Kr.
Decimus Iunius Brutus et Mamercus Aemilius Lepidus Livianus Decim Junije Brut i Mamerk Emilije Lepid Livijan 77. g. pr. Kr.
Gnaeus Octavius et Gaius Scribonius Curio Gnej Oktavijan i Gaj Skribonije Kurije(?) 76. g. pr. Kr.
Lucius Octavius et Gaius Aurelius Cotta Lucije Oktavijan i Gaj Aurelije Kota 75. g. pr. Kr.
Lucius Licinius Lucullus et Marcus Aurelius Cotta Lucije Licinije Lukul i Marko Aurelije Kota 74. g. pr. Kr.
Marcus Terentius Varro Lucullus et Gaius Cassius Longinus Marko Terencije Var Lukul i Gaj Kasije Longin 73. g. pr. Kr.
Lucius Gellius Publicola et Gnaeus Cornelius Lentulus Clodianus Lucije Gelije Publikola i Gnej Kornelije Lentul Klodijan 72. g. pr. Kr.
Publius Cornelius Lentulus Sura et Gnaeus Aufidius Orestes Publije Kornelije Lentul Sura i Gnej Aufidije Orest 71. g. pr. Kr.
Gnaeus Pompeius Magnus et Marcus Licinius Crassus Gnej Pompej Veliki i Marko Licinije Kras 70. g. pr. Kr.
Quintus Hortensius Hortalus et Quintus Caecilius Metellus (Creticus) Kvint Hortenzije Hortal i Kvint Cecilije Metel (Kretski) 69. g. pr. Kr.
Lucius Caecilius Metellus et Quintus Marcius Rex Lucije Cecilije Metel i Kvint Marcije Rex 68. g. pr. Kr.
Gaius Calpurnius Piso et Manius Acilius Glabrio Gaj Kalpurnije Pizon i Manije Acilije Glabrion 67. g. pr. Kr.
Manius Aemilius Lepidus et Lucius Volcatius Tullus Manije Emilije Lepid i Lucije Volkacije Tul 66. g. pr. Kr.
Lucius Aurelius Cotta et Lucius Manlius Torquatus Lucije Aurelije Kota i Lucije Manlije Torkvat 65. g. pr. Kr.
Lucius Iulius Caesar et Gaius Marcius Figulus Lucije Julije Cezar i Gaj Marcije Figul 64. g. pr. Kr.
Marcus Tullius Cicero et Gaius Antonius (Hibrida) Marko Tulije Ciceron i Gaj Antonije (Hibrida) 63. g. pr. Kr.
Decimus Iunius Silanus et Lucius Licinius Murena Decim Junije Silan i Lucije Licinije Murena 62. g. pr. Kr.
Marcus Pupius Piso Frugi Calpurnianus et Marcus Valerius Messalla Niger Marko Pupije Pizon Frugi Kalpurnijan i Marko Valerije Mesala Niger 61. g. pr. Kr.
Quintus Caecilius Metellus Celer et Lucius Afranius Kvint Cecilije Metel Celer i Lucije Afranije 60. g. pr. Kr.
Gaius Iulius Caesar et Marcus Calpurnius Bibulus Gaj Julije Cezar i Marko Kalpurnije Bibul 59. g. pr. Kr.
Lucius Calpurnius Piso Caesoninus et Aulus Gabinius Lucije Kalpurnije Pizon Cezonin i Aulo Gabinije 58. g. pr. Kr.
Publius Cornelius Lentulus Spinther et Quintus Caecilius Metellus Nepos Publije Kornelije Lentul Spinter i Kvint Cecilije Metel Nepot 57. g. pr. Kr.
Gnaeus Cornelius Lentulus Marcellinus et Lucius Marcius Philippus Gnej Kornelije Lentul Marcelin i Lucije Marcije Filip 56. g. pr. Kr.
Gnaeus Pompeius Magnus et Marcus Licinius Crassus Dives Gnej Pompej Veliki i Marko Licinije Kras Dives 55. g. pr. Kr.
Lucius Domitius Ahenobarbus et Appius Claudius Pulcher Lucije Domicije Ahenobarb i Apije Klaudije Pulher 54. g. pr. Kr.
Gnaeus Domitius Calvinus et Marcus Valerius Messalla Rufus Gnej Domicije Kalvin i Marko Valerije Mesala Ruf 53. g. pr. Kr.
Gnaeus Pompeius Magnus et Quintus Caecilius Metellus Pius Scipio Nasica Gnej Pompej Veliki i Kvint Cecilije Metel Pij Scipion Nazika 52. g. pr. Kr.
Servius Sulpicius Rufus et Marcus Claudius Marcellus Servije Sulpicije Ruf i Marko Klaudije Marcel 51. g. pr. Kr.
Lucius Aemilius Lepidus Paullus et Gaius Claudius Marcellus Lucije Emilije Lepid Paul i Gaj Klaudije Marcel 50. g. pr. Kr.
Gaius Claudius Marcellus et Lucius Cornelius Lentulus Crus Gaj Klaudije Marcel i Lucije Kornelije Lentul Kruz(?) 49. g. pr. Kr.
Gaius Iulius Caesar et Publius Servilius Isauricus Gaj Julije Cezar i Publije Servilije Izaurik 48. g. pr. Kr.
Quintus Fufius Calenus et Publius Vatinius Kvint Fufije Kalen i Publije Vatinije 47. g. pr. Kr.
Gaius Iulius Caesar et Marcus Aemilius Lepidus Gaj Julije Cezar i Marko Emilije Lepid 46. g. pr. Kr.
Gaius Iulius Caesar Gaj Julije Cezar 45. g. pr. Kr.
Gaius Iulius Caesar et Marcus Antonius Gaj Julije Cezar i Marko Antonije 44. g. pr. Kr.
Gaius Vibius Pansa Caetronianus et Aulus Hirtius Gaj Vibije Pansa Cetronijan i Aulo Hircije 43. g. pr. Kr.
Marcus Aemilius Lepidus et Lucius Munatius Plancus Marko Emilije Lepid i Lucije Munacije Plank 42. g. pr. Kr.
Lucius Antonius Pietas(?) et Publius Servilius Vatia Isauricus Lucije Antonije Pietas(?) i Publije Servilije Vacija Izaurik 41. g. pr. Kr.
Gnaeus Domitius Calvinus et Gaius Asinius Pollio Gnej Domicije Kalvin i Gaj Asinije Polion 40. g. pr. Kr.
Lucius Marcius Censorinus et Gaius Calvisius Sabinus Lucije Marcije Cenzorin i Gaj Kalvizije Sabin 39. g. pr. Kr.
Appius Claudius Pulcher et Gaius Norbanus Flaccus Apije Klaudije Pulher i Gaj Norban Flak 38. g. pr. Kr.
Marcus (Vipsanius) Agrippa et Lucius Caninius Gallus Marko (Vipsanije) Agripa i Lucije Kaninije Gal 37. g. pr. Kr.
Lucius Gelllius Publicola et Marcus Cocceius Nerva Lucije Gelije Publikola i Marko Kokcej Nerva 36. g. pr. Kr.
Sextus Pompeius et Lucius Cornificius Sekst Pompej i Lucije Kornificije 35. g. pr. Kr.
Marcus Antonius et Lucius Scribonius Libo Marko Antonije i Lucije Skribonije Libon 34. g. pr. Kr.
Imperator Caesar Divi et Lucius Volcatius Tullus Imperator Cezar Divi (Oktavijan) i Lucije Volkacije Tul 33. g. pr. Kr.
Gnaeus Domitius Ahenobarbus et Gaius Sosius Gnej Domicije Ahenobarb i Gaj Sosije 32. g. pr. Kr.
Marcus Antonius et Imperator Caesar Divi Marko Antonije i Imperator Cezar Divi (Oktavijan) 31. g. pr. Kr.