Çatal Hüyük

Naziv, smještaj i datacija neolitskog naselja             Lokalitet Çatal Hüyük, Çatal Höyük ili Çatalhöyük je smješten 1 km južno od sela Küçükköy, 12 km sjeveroistočno od grada...

Enuma Eliš, potop i Gilgameš

Enuma eliš, potop i Gilgameš   Enuma eliš prati obred babilonske novogodišnje svetkovine četvrtog dana te jedanaestodnevne proslave. Tekst je restauriran prema kopijama iz Asurbanipalove...

Šandalja

Obilježja lokaliteta   Nazivom „Šandalja” obuhvaćeno je više „fosilnih” pećina i šupljina koje se nalaze četiri kilometara sjeveroistočnije od centra Pule. Tamo se smjestila...