071-B1922 rv (Kleopatra VII, AMZ)

Egipatske kraljice

Egipatski kraljevi obično su imali više žena, od kojih je glavna bila egipatska kraljica. Kraljice su obično bile vrlo moćne osobe u društvu. Tijekom mladosti pohađale su škole gdje su učile pisati,...