Slaveni

U slavenskoj mitologiji također su postojale tri božice koje rješavaju sudbinu čovjeka. Stari Slaveni obično su ih zvali Suđenice, Rođenice ili Rožanice (“roditi”), Česi Sudički, Srbi Sreća, Rusi Dolja, Bugari Orisnica (“ona koja rješava”). Također, Hrvati kajkavskog govornog područja i Slovenci imali su Rojenice ili Sojenice, Slavonci Usude i Sudije, dok su u istočnoj Srbiji postojale Suđaje.

Slaveni su vjerovali da Suđenice u tri noći nakon djetetova rođenja dolaze da mu odrede sudbinu. Bile su to tri pristojne žene u bijeloj odjeći koje bi stale kraj djeteta i dogovarale se o njegovoj sudbini. Dvije od njih bile su dobre i donosile bi djetetu sreću, ali treća je bila namrštena, namrgođena i podmukla. Budući da su mogle i nauditi djetetu, ukućani su za njih ostavljali na stolu kruh, maslo, sir, med i vino da bi ih udobrovoljili. Najviše su voljele polumračna, zadimljena kućna ognjišta.

Germani

„Norne su suđenice iz nordijske mitologije. Spominju se tri: Urd (Prošlost), Verdandi (Sadašnjost)  i Skuld (Budućnost) . Skuld je ujedno i valkira (Valkire  (staronordijski valkyrja“one koje biraju pale u borbi”) su božice sudbine, koje se prikazuju kao žene uz tkalačke stanove. Za razliku od grčkih Moira, valkire su imale vlast nad životom i smrti samo u bitci, one određuju koja će strana pobjediti. Izabrale ratnike odvodile su u Valhalu. Odin ih je slao na bojna polja da pokupe odabrane mrtve borce (koji su časno i hrabro poginuli). Navedene Norne vjerojatno su sestre i potječu od pradiva Ymira kojeg su ubili Odin i njegova braća Ve i Vili, a potom od njegova tijela načinili svijet.

One pletu niti sudbine svakoga, a o duljini niti ovisi trajanje nečijega života. Predestinacija je vrlo karakteristična za nordijsku mitologiju, pa tako Norne upravljaju i sudbinama bogova, pri čemu im neće reći kakva je ona. Ipak, neki bogovi znaju kakva je sudbina, to su na primjer Odin, vrhovni bog i njegova supruga Frigg. Unatoč tome, niti jedno od njih je ne može promijeniti. Frigg je pokušala kada je umro njezin sin Baldr, ali joj na kraju nije uspjelo. Odin zna da je sudbina bogova da svoj kraj dočekaju u konačnom boju Ragnaroku gdje će gotovo svi umrijeti. Norne žive u dvorani u podnožju svjetskoga drveta, jasena Yggdrasila, kod vrela Urd. Tamo svakoga dana vodom i kalom iz vrela prskaju jasen da mu se grane ne osuše.“