Grad Rim

Geograf Strabon (o. 64. g. pr. Kr. – 24.g.) rodio se u Amizu u Pontu na Crnom moru, ali se školovao u Rimu. Putovao je brojnim zemljama: Egiptom,...