Vercingetoriks je bio poglavar galskoga plemena Arvernjana koji je 52. g. pr. Kr. poveo opći ustanak Gala protiv Gaja Julija Cezara koji je u tome času gotovo već bio dovršio osvajanje Galije. Posljednji otpor Vercingetoriks je pružio u utvrdi Aleziji koju je Cezar opsjeo. Nakon poraza, Vercingetoriks je odveden u lancima u Rim, pokazan u Cezarovu trijumfu (52. g. pr. Kr.) i smaknut šest godina poslije. Vojevanje u Galiji opisao je Cezar u djelu Zapisi o galskom ratu iz kojega je preuzet odlomak o završnim borbama između Rimljana i Vercingetoriksovih Gala.

“Saznavši za njegov (Cezarov) dolazak po boji odjeće, a takvo je obilježje običavao nositi u borbi, i videći odrede konjanika i kohorte, kojima je bio zapovijedio da ga prate, a uz to su se s viših položaja opažali ovi obronci i doline, neprijatelji zametnu bitku. Pošto se s obje strane začula vika, nju ponovno s bedema i sa svih tvrđava vika prihvati. Naši se, ostavivši koplja, prihvate borbe mačevima. Najednom se primijeti konjaništvo iza leđa pa se i ostale kohorte približe. Neprijatelji okrenu leđa, a onima što su bježali konjanici krenu u susret. Nastade strašan pokolj. Vojskovođa i prvak Lemovičana Sedul bude ubijen, a Arvernjanin Verkasivelaun je živ pri bijegu uhvaćen. Cezaru su dostavljena sedamdeset i četiri bojna znaka. Malo ih se nepovrijeđenih od tolikog broja u logor vrati. Promatrajući iz grada pokolj i bijeg svojih, i izgubivši nadu u spas, oni povuku čete iz tvrđava. Kada se to čulo, najednom iz galskog logora nastade bijeg. Da nisu zbog čestih pritjecanja u pomoć i napora preko cijelog dana vojnici bili izmoreni, sve bi neprijateljske jedinice mogli uništiti. Oko ponoći poslano konjaništvo pođe sa zadnjom četom. Velika masa bude zarobljena i ubijena. Ostali se u bijegu raziđu po državama. Idućeg dana Vercingetoriks sazva zbor da priopći da je ovaj rat poduzeo ne radi svojih potreba, već radi zajedničke slobode, a budući da se sudbini treba predati, on im se na dva načina nudi, bilo da njegovom smrću Rimljanima zadovoljštinu pruže, bilo da ga žele živa predati. Cezaru se u svrhu ovoga upute poslanici. On naredi da se oružje preda i da se prvaci predvedu. Sam u tvrđavi pred logorom zauze mjesto i tamo vojskovođe budu predvedene. Vercingetoriks se preda, a oružje se baci. Zadržavši Heduance i Arvernjane, ne bi li preko njih mogao države pridobiti, od ostalih zarobljenika cijeloj vojsci uime plijena preda po jednu osobu.”