OD PINTADERA DO PREHRANE Putovanje kroz prošlost s Edukacijskim odjelom Arheološkog muzeja Istre

Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu Vrijeme trajanja: 18. travanj-18. svibanj 2014. Organizatori: Arheološki muzej u Zagrebu i Arheološki muzej Istre Autori: Giulia Codacci-Terlević, Jadranka Ostić Tehnička izvedba postava: Milan Stanić, Jadranka Homoki, Jadranka Ostić, Giulia Codacci-Terlević + tehnička služba Arheološkog muzeja u Zagrebu Vizualni identitet: Oleg Morović, MPS Posuditelji građe: Arheološki muzej Istre Vrsta: arheološka, tematska, edukativna Korisnici: sve kategorije posjetitelja Opseg: 150 predmeta te 18 panoa (dim. 100 x 70 cm)

Tema: Ova edukativna izložba posvećena je proučavanju jedne zanimljive vrste arheološkog predmeta manjih dimenzija, koji je u većini slučajeva izrađen od pečene gline (keramike) a čiji je stručni naziv „pintadera“. Na arheološkim lokalitetima diljem Hrvatske pronađen je manji broj pintadera, a na području Istre zasad znamo za svega tri. Prilikom posjeta izložbi otkrit ćete „Što su to pintadere?“ te dobiti informacije o njihovom porijeklu, mogućoj namjeni, tipologiji, proizvodnji, rasprostranjenosti i drugim aspektima pintadera.

Predmeti koji čine dio izložbe predstavljaju vlastite interpretacije pintadera pronađenih na području Istre i susjednih krajeva te onih otkrivenih u vrlo udaljenim prostorima, poput današnje Mađarske, Bugarske, Grčke, Turske i dr. a izrađene su sa strane korisnika Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda, Pula.

S obzirom da za vrijeme projekta i izložbe Pintadere je na području Istre bila u pripremi velika izložba posvećena prehrani u Istri („Ki sit ki lačan“) a više stručnjaka navodi podatak da je jedna od mogućih namjena pintadera u prapovijesti bila i ona pečatiranja, odnosno označavanja kruha, povezali smo ove dvije teme. Tako su u izložbi prikazani i radovi učenika drugih razreda gimnazije Talijanske srednje škole „Dante Alighieri“ u Puli te učenika 3. i 4. razreda Strukovne škole Pula, smjera nutricionisti s kojima smo odradili radionice pripreme kruha te terenskog obilaska i proučavanja sačuvanih starih istarskih krušnih peći.

http://www.amz.hr/naslovnica/virtualna-setnja/povremene-izlozbe/2014/od-pintadera-do-prehrane.aspx

O autoru

Rođen sam u Zagrebu 1971. Diplomirao (1997.) i magistrirao (2001.) sam na Odsjeku za povijest Filozofskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao sam na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu interdisciplinarnim doktorskim radom s područja povijesti, arheologije i muzelogije - „Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj“ (2006.). Od 2005. do 2009. godine studirao sam egiptologiju na Sveučilištu u Manchesteru. Od lipnja 2000. do travnja 2011. radio sam na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje sam od siječnja 2002. do listopada 2006. bio voditelj Kompjutorskog laboratorija. Od travnja 2011. radim na Odsjeku za povijest Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavnom zvanju docenta (2011. - 2020) i izvanrednog profesora (2020. - ). Inicijator sam i voditelj međunarodnog projekta Croato-Aegyptiaca Electronica od 2002. godine. Sudionik sam brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova s područja povijesti, egiptologije, muzeologije i primjene IT-a u povijesnim znanostima. Godine 2004. bio sam nominiran za godišnju državnu nagradu za popularizaciju znanosti za projekt Croato-Aegyptica Electronica. Stručno se bavim poviješću starog Egipta, starom poviješću, muzeologijom, primjenama informacijskih tehnologija u povijesnim istraživanjima i nastavi povijesti, metodologijom povijesnih znanosti i poviješću Sjedinjenih Američkih Država do 20. stoljeća. Od početak 1993. do danas objavio sam preko 300 znanstvenih i stručnih radova s područja povijesnih i informacijskih znanosti, veći broj udžbenika i priručnika za osnovnu školu, gimnaziju i sveučilište, znanstvene knjige Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi (Zagreb: Barbat, 2003.), Staroegipatska civilizacija sv. 1: Povijest i kultura starog Egipta (Zagreb: Hrvatski studiji, 2016.), Staroegipatska civilizacija sv. 2: Uvod u egiptološke studije (Zagreb: Hrvatski studiji, 2017.), Egipatsko blago u Osijeku – hrvatska fascinacija starim Egiptom (Osijek: Arheološki muzej, 2019. s Marinom Kovač), Egypt in Croatia (Oxford: Archaeopress, 2019., s još sedam kolegica) i Egipat u Hrvatskoj: hrvatska fascinacija staroegipatskom kulturom (Zagreb: Fakultet hrvatskih studija, 2020.). Urednik sam knjiga „The research of the history and culture of the Ancient Near East in Croatia” (Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2014.), „A History of Research into Ancient Egyptian Culture Conducted in Southeast Europe” (Oxford: Archaeopress, 2015.), Egypt 2015: Perpectives of research – Proceedings of the Seventh European Conference of Egyptologists (2nd-7th June 2015, Zagreb – Croatia) (Oxford: Archaeopress, 2017.) i Slavne žene stare povijesti: životi žena u društvima starog svijeta (Zagreb: Meridijani-Hrvatski studiji, 2018.). Bio sam glavni sam urednik web portala Croato-Aegyptica Electronica [www.croato-aegyptica.hr; 2004.-2014.], a trenutno sam urednik online povijesnog časopisa Stara povijest [www.starapovijest.eu]. Također sam osmislio web stranica Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu te Odsjeka za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.