Početkom lipnja iz tiska će izaći drugi dio knjige  autora Mladen Tomorad “Staroegipatska civilizacija sv. II: Uvod u egiptološke studije” u izdanju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Riječ je o znanstvenoj monografiji i sveučilišnom udžbeniku koji na 264 stranica prati razne oblike istraživanja staroegipatske povijesti od antičkih vremena da naših dana.

Knjiga je opremljena s 22 tablice, 147 ilustracija većinom u boji, 1 povijesnom kartom, 680 znanstvenih bilješki, tumačem pojmova, nazivljem za egiptološke studije u Hrvatskoj, popisom najznačajnijih muzejskih institucija sa staroegipatskim zbirkama u svijetu, opsežnom bibliografijom te hrvatskom egiptološkom bibliografijom (po temama) od 1856.-2016. godine.

Sadržaj 2. sveska:

1. poglavlje: Istraživanja staroegipatske kulture i razvoj egiptologije

2. poglavlje: Staroegipatske zbirke u svijetu i Hrvatskoj

3. poglavlje: Upotreba imena i nazivlja u egiptološkim studijama u Hrvatskoj

4. poglavlje: Sadržaj i način vođenja dokumentacije o staroegipatskim predmetima u svijetu i Hrvatskoj

5. poglavlje: Znanstvena analiza, obrada i prezentacija staroegipatskih predmeta

6. poglavlje: Suvremena egiptomanija

 

O autoru

Mladen Tomorad

Rođen sam u Zagrebu 1971. Diplomirao (1997.) i magistrirao (2001.) sam na Odsjeku za povijest Filozofskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao sam na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu interdisciplinarnim doktorskim radom s područja povijesti, arheologije i muzelogije - „Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj“ (2006.). Od 2005. do 2009. godine studirao sam egiptologiju na Sveučilištu u Manchesteru. Od lipnja 2000. do travnja 2011. radio sam na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje sam od siječnja 2002. do listopada 2006. bio voditelj Kompjutorskog laboratorija. Od travnja 2011. radim na Odjelu za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavnom zvanju docenta. Inicijator sam i voditelj međunarodnog projekta Croato-Aegyptiaca Electronica od 2002. godine. Sudionik sam brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova s područja povijesti, egiptologije, muzeologije i primjene IT-a u povijesnim znanostima. Godine 2004. bio sam nominiran za godišnju državnu nagradu za popularizaciju znanosti za projekt Croato-Aegyptica Electronica. Stručno se bavim poviješću starog Egipta, starom poviješću, muzeologijom, primjenama informacijskih tehnologija u povijesnim istraživanjima i nastavi povijesti, metodologijom povijesnih znanosti i poviješću Sjedinjenih Američkih Država do 20. stoljeća. Od početak 1993. do danas objavio sam preko stotinudevedeset znanstvenih i stručnih radova s područja povijesnih i informacijskih znanosti, nekoliko udžbenika i priručnika za osnovnu školu i gimnaziju, znastvenu knjigu “Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi” (Barbat, Zagreb 2003.), urednik sam knjige „The research of the history and culture of the Ancient Near East in Croatia” (Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 2014.). U pripremi je moja autorska knjiga Staroegipatska civilizacija. Glavni sam urednik web portala Croato-Aegyptica Electronica, Stara povijest te sam jedan od kreatora web stranica Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu te Odjela za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.