Odsjek za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i društvo Egypt and Austria zajednički organiziraju međunarodnu znanstvenu konferenciju “Central Europe, Egypt and the Orient: The Current Research: Egypt and Austria XII” (Zagreb, 17.-23. rujan 2018.).

Pozivamo sve znanstvenike i istraživače zainteresirane za proučavanje raznovrsnih oblika interakcije između država bivše Habsburške Monarhije i Otomanskog Carstva do početka 20. stoljeća.

Glavne teme konferencije obuhvaćaju slijedeća područja: povijest egiptoloških istraživanja i orijentalnih studija na prostoru država bivše Habsburške Monarhije od antike do sredine 20. stoljeća, putnike i istraživače, povijest kolekcionarstva, egiptomaniju, umjetnost, glazbu, filozofiju, politiku, ekonomiju i znanstvena istraživanja.

Konferencija će se sastojati od izlaganja dužine 20 minuta koja će biti popraćena s 10 minutnom diskusijom. Službeni jezik konferencije je engleski.

Kotizacija:

Registracija do 31. svibnja 2018. – 60 eura

Kasna registracija – 65 eura

Studenti – 45 eura

Registracija uključuje konferencijske materijale, pauze za kavu, večeru, turističku vođenu turu po Zagrebu (na engleskom jeziku), besplatni ulaz u muzeje (Arheološki muzej, Povijesni muzej Hrvatske, Muzeja grada Zagreba, Muzej Mimara).

Svi zainteresirani mogu se prijaviti na adresu ea12@egyptandaustria.at. Ukoliko želite predstaviti svoje istraživanje molim vas da pošaljete kratki sažetak izlaganja, naslov referata, autora i eventualne suradnike, i tri ključne riječi najkasnije do 31. ožujka 2018. Obavijest o prihvaćanju izlaganja biti će oglašena najkasnije do kraja travnja 2018.

U ime organizatora

dr. sc. Mladen Tomorad, Odsjek za povijest, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Izvršni odbor udruge Egypt and Austria

ea12@egyptandaustria.at

 

O autoru

Rođen sam u Zagrebu 1971. Diplomirao (1997.) i magistrirao (2001.) sam na Odsjeku za povijest Filozofskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao sam na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu interdisciplinarnim doktorskim radom s područja povijesti, arheologije i muzelogije - „Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj“ (2006.). Od 2005. do 2009. godine studirao sam egiptologiju na Sveučilištu u Manchesteru. Od lipnja 2000. do travnja 2011. radio sam na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje sam od siječnja 2002. do listopada 2006. bio voditelj Kompjutorskog laboratorija. Od travnja 2011. radim na Odsjeku za povijest Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavnom zvanju docenta (2011. - 2020) i izvanrednog profesora (2020. - ). Inicijator sam i voditelj međunarodnog projekta Croato-Aegyptiaca Electronica od 2002. godine. Sudionik sam brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova s područja povijesti, egiptologije, muzeologije i primjene IT-a u povijesnim znanostima. Godine 2004. bio sam nominiran za godišnju državnu nagradu za popularizaciju znanosti za projekt Croato-Aegyptica Electronica. Stručno se bavim poviješću starog Egipta, starom poviješću, muzeologijom, primjenama informacijskih tehnologija u povijesnim istraživanjima i nastavi povijesti, metodologijom povijesnih znanosti i poviješću Sjedinjenih Američkih Država do 20. stoljeća. Od početak 1993. do danas objavio sam preko 300 znanstvenih i stručnih radova s područja povijesnih i informacijskih znanosti, veći broj udžbenika i priručnika za osnovnu školu, gimnaziju i sveučilište, znanstvene knjige Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi (Zagreb: Barbat, 2003.), Staroegipatska civilizacija sv. 1: Povijest i kultura starog Egipta (Zagreb: Hrvatski studiji, 2016.), Staroegipatska civilizacija sv. 2: Uvod u egiptološke studije (Zagreb: Hrvatski studiji, 2017.), Egipatsko blago u Osijeku – hrvatska fascinacija starim Egiptom (Osijek: Arheološki muzej, 2019. s Marinom Kovač), Egypt in Croatia (Oxford: Archaeopress, 2019., s još sedam kolegica) i Egipat u Hrvatskoj: hrvatska fascinacija staroegipatskom kulturom (Zagreb: Fakultet hrvatskih studija, 2020.). Urednik sam knjiga „The research of the history and culture of the Ancient Near East in Croatia” (Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2014.), „A History of Research into Ancient Egyptian Culture Conducted in Southeast Europe” (Oxford: Archaeopress, 2015.), Egypt 2015: Perpectives of research – Proceedings of the Seventh European Conference of Egyptologists (2nd-7th June 2015, Zagreb – Croatia) (Oxford: Archaeopress, 2017.) i Slavne žene stare povijesti: životi žena u društvima starog svijeta (Zagreb: Meridijani-Hrvatski studiji, 2018.). Bio sam glavni sam urednik web portala Croato-Aegyptica Electronica [www.croato-aegyptica.hr; 2004.-2014.], a trenutno sam urednik online povijesnog časopisa Stara povijest [www.starapovijest.eu]. Također sam osmislio web stranica Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu te Odsjeka za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.