Mauzolej je bio grobnica Mauzola, kralja Karije. Iako dio Perzijskog kraljevstva, Karija je za vladanja Mauzola (377. – 353. g. pr. Kr.) bila gotovo samostalna. Zbog svoje izvanredne arhitekture i veličanstvenih kipova, Mauzolej u Halikarnasu u jugozapadnoj Maloj Aziji je uvršten u sedam čuda staroga vijeka. Mauzol je na gradnji i ukrašavanju grobnice uposlio tadašnje najbolje stručnjake, arhitekta Piteja i četiri vodeća grčka kipara: Skopu, Brijaksida, Leohara i Timoteja. Svaki od kipara je napravio jednu stranu grobnice. Nakon Mauzolove smrti, radove na nadgrobnom spomeniku je nadgledala njegova žena Artemizija. Artemizija je također umrla prije završetka radova, no graditelji su odlučili dovršiti izgradnju grobnice.

Prema zapisima rimskog pisca Plinija Starijeg (23.–79.), građevina je izgledala poput trga veličine 125 metara. Sama grobnica je bila ogromna, visine 46 metara, a oko 38 metara podnožja. Jezgra Mauzoleja bila je sagrađena od blokova meka kamena vulkanskog podrijetla. Vanjski su dijelovi bili od mramora. Čini se da je postojalo više od tri stotine mramornih kipova.

Neki su od tih kipova bili gotovo dvostruko viši od čovjekove prirodne visine (oko 3 metara). Kipari su isklesali goleme kipove koji su prikazivali portrete stvarnih Grka, Grke u lovu te bitku između Grka i neprijatelja s Istoka. Između 12 metara visokih mramornih stupova koji su držali krov stajali su kipovi članova Mauzolove obitelji. U Britanskom se muzeju čuvaju dva kipa za koje neki vjeruju da predstavljaju samog Mauzola s Artemizijom. Iznad tih stupova postavljeno je 24 stepenica koje su činile piramidu s veličanstvenom kočijom sa četiri konja na vrhu. Grobnica je imala i tri friza: najdonji je prikazivao borbu Grka i Amazonki, friz iznad stupova utrku kola, dok je ukrasna traka oko postolja za četveropreg prikazivala borbu Grka i kentaura.

Mauzolej je vjerojatno razoren u potresu između 11. i 15. stoljeća. Konačno su ga uništili križari 1522. te su građevni materijal Mauzoleja upotrijebili za pojačavanje utvrde za obranu od turskih napada.