Histre su Rimljani odlučujuće svladali u trećemu ratu koji je trajao 178.-177. g. pr. Kr. Kratak zapis o njemu ostavio je Lucije (ili Publije) Anej Flor (2. st.) u djelu Sažetak svih ratova u sedamsto godina koji je načinio na temelju povjesnice Tita Livija. Njegov opis događaje podosta je zlonamjeran prema Histrima čemu je načinio odmak od Livijeva kazivanja istoga događaja.

“Za Etolcima su slijedili Histri, jer su ovima nedavno pomogli dok su ratovali. A počeci borbe bili su naklonjeniji neprijatelju i to je bio uzrok njihove propasti. Naime, kad su osvojili tabor Gneja Manlija i navalili na bogat plijen, Apije Pulher je napao većinu koja je pijančevala i ludovala i od previše pića nije znala ni tko je ni gdje je. Tako su s krvlju i dahom ispovratili opako stečenu pobjedu. Sâm kralj Epulon, kako je, postavljen na konja, uzastopce uslijed pijanstva i vrtoglavice padao, jedva je i s teškom mukom, nakon što se probudio, shvatio da je zarobljen.”