Prema legendi, nakon što su Romul i Rem djeda Numitora vratili na prijestolje u Albi Longi, odlučili su osnovati novi grad. No, ubrzo je između njih nastao žestok spor. Odlomak je preuzet iz zbirke Povijest rimskoga naroda nepoznata rimskog spisatelja.

“Dakle, kako su Romul i Rem između sebe raspravljali o osnivanju grada u kojem bi oni zajedno vladali i Romul je na palatinskome brijegu označio mjesto koje je smatrao prikladnim za sebe i htio ga prozvati Rim, a opet Rem jednako na drugome brežuljku koji je od Palatina bio udaljen pet tisuća koraka i to bi mjesto prema svome imenu nazvao Remurij, te taj spor između njih nije prestajao, prihvativši djeda Numitora za posrednika, odlučili su pozvati besmrtne bogove za suce u ovoj razmirici, tako da onaj od njih dvojice kojemu bi se prije objavila povoljna znamenja utemelji grad, prozove ga prema svome imenu i u njemu obnaša vrhovnu kraljevsku vlast. I dok je Romul na Palaciju, a Rem na Aventinu vršio promatranje ptica, prije je Rem ugledao šest jastrebova kako u ravnini lete slijeva i nato je on uputio glasnike da jave Romulu da su njemu već dana znamenja kojima mu se nalagalo da osnuje grad i stoga neka se požuri doći k njemu. I kad je Romul stigao k njemu, upitao ga koja li su ono znamenja bila i on mu je priopćio da mu se pri promatranju ptica istodobno pokazalo šest jastrebova, reče Romul: “No ja ću ti istom pokazati dvanaest”. I iznenada se pojavilo dvanaest jastrebova pošto su ih s neba popratili zajedno munja i grom. Nato je Romul upitao: “Zašto, Reme, uvjeravaš u prethodno, premda gledaš ovo sada?” Rem, nakon što je razabrao da je prevaren za prijestolje, prozbori: “Mnoga drska nadanja i očekivanja u ovome će se gradu najsretnije obistiniti”.”