Izdavačka kuća “Meridijani” ove je godine pripremila nekoliko novih udžbeničkih naslova za osnovnu školu i gimnaziju.

Udžbenici Povijest 5 i Povijest 1 cjelovito obrađuju sve nastavne teme predviđene kurikulumom nastavnog predmeta Povijesti. Oni također nude nastavnicima već unaprijed metodički obrađene izborne teme (u osnovnoj školi dvije, a gimnaziji njih pet).

Udžbenici su opremljeni brojnim originalnim slikovnim prilozima (slikama, ilustracijama, kartama), prijevodima antičkih i drugih izvora te i digitalnim sadržajima na hrvatskom jeziku. Njih su pripremili sveučilišni nastavnici povijesti, profesori povijesti i metodičari s dugogodišnjim iskustvom u pripremi udžbeničkih materijala.

Osnovno školski udžbenik Povijest 5 – Učiteljica života, nudi na 152 stranice 26 obveznih tema te dvije izborne teme koje su bogato ilustrirane i metodički opremljene.

Digitalni sadržaji koji upotpunjuju udžbenike opremljeni su dodatnih slikovnim materijalom, video sadržajima, digitalnim kvizovima, zanimljivostima, izvorima, tekstovima, bazama podataka itd.

Udžbenici za osnovnu i srednju školu također nude popise dodatne literature, izvora, povijesnih romana i igranih filmova te serija koji su prilagođeni pojedinoj učeničkoj dobi. Ovi popisi mogu biti vrlo korisni nastavnicima u pripremi nastave, ali i učenicima u produbljivanju znanja i povećavanju njihova interesa za staru povijest i povijest u cjelini.

Nadamo se da će vam se svidjeti naši novi udžbenici i udžbenički kompleti.

Vaši autori

O autoru

Mladen Tomorad

Rođen sam u Zagrebu 1971. Diplomirao (1997.) i magistrirao (2001.) sam na Odsjeku za povijest Filozofskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao sam na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu interdisciplinarnim doktorskim radom s područja povijesti, arheologije i muzelogije - „Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj“ (2006.). Od 2005. do 2009. godine studirao sam egiptologiju na Sveučilištu u Manchesteru. Od lipnja 2000. do travnja 2011. radio sam na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje sam od siječnja 2002. do listopada 2006. bio voditelj Kompjutorskog laboratorija. Od travnja 2011. radim na Odjelu za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavnom zvanju docenta. Inicijator sam i voditelj međunarodnog projekta Croato-Aegyptiaca Electronica od 2002. godine. Sudionik sam brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova s područja povijesti, egiptologije, muzeologije i primjene IT-a u povijesnim znanostima. Godine 2004. bio sam nominiran za godišnju državnu nagradu za popularizaciju znanosti za projekt Croato-Aegyptica Electronica. Stručno se bavim poviješću starog Egipta, starom poviješću, muzeologijom, primjenama informacijskih tehnologija u povijesnim istraživanjima i nastavi povijesti, metodologijom povijesnih znanosti i poviješću Sjedinjenih Američkih Država do 20. stoljeća. Od početak 1993. do danas objavio sam preko stotinudevedeset znanstvenih i stručnih radova s područja povijesnih i informacijskih znanosti, nekoliko udžbenika i priručnika za osnovnu školu i gimnaziju, znastvenu knjigu “Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi” (Barbat, Zagreb 2003.), urednik sam knjige „The research of the history and culture of the Ancient Near East in Croatia” (Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 2014.). U pripremi je moja autorska knjiga Staroegipatska civilizacija. Glavni sam urednik web portala Croato-Aegyptica Electronica, Stara povijest te sam jedan od kreatora web stranica Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu te Odjela za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.