U petak 11. studenoga 2016. iz tiska je izišla knjiga autora Mladen Tomorad “Staroegipatska civilizacija sv. I: Povijest i kultura starog Egipta” u izdanju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Riječ je o znanstvenoj monografiji i sveučilišnom udžbeniku koji na 440 stranica prati razvoj staroegipatske povijesti i kulture od prapovijesti do arapskog osvajanja Egipta sredinom 7. stoljeća.

Knjiga je opremljena s 37 tablica, 385 ilustracija većinom u boji, 20 povijesnih karata koje su specijalno izrađene za potrebu ove knjige, 2307 znanstvenih bilješki, tumačem pojmova, popisima važnih toponima, naroda i država, najvažnijih muzejskih institucija staroegipatskih spomenika u svijetu i Hrvatskoj, opsežnom bibliografijom te indeksom.

Sadržaj 1. sveska:

1. poglavlje: Obilježja prostora, teritorijalna i administrativna podjela starog Egipta

2. poglavlje: Izvori za staroegipatsku povijest

3. poglavlje: Kronologija staroegipatske povijesti

4. poglavlje: Povijest staroegipatske civilizacije od prapovijesti do arapskog osvajanja Egipta

5. poglavlje: Staroegipatski jezik, pismo i pisarski materijali

6. poglavlje: Staroegipatska književnost

7. poglavlje: Staroegipatska umjetnost

8. poglavlje: Svakodnevni život u starom Egiptu

9. poglavlje: Staroegipatski gradovi i lokaliteti

10. poglavlje: Vjera starih Egipćana

11. poglavlje: Pogrebni običaji starih Egipćana

Službena promocija knjige održati će se 13. 11. u 14 sati na zagrebačkom Interliberu (paviljon 6, glavna pozornica).

O autoru

Mladen Tomorad

Rođen sam u Zagrebu 1971. Diplomirao (1997.) i magistrirao (2001.) sam na Odsjeku za povijest Filozofskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao sam na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu interdisciplinarnim doktorskim radom s područja povijesti, arheologije i muzelogije - „Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj“ (2006.). Od 2005. do 2009. godine studirao sam egiptologiju na Sveučilištu u Manchesteru. Od lipnja 2000. do travnja 2011. radio sam na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje sam od siječnja 2002. do listopada 2006. bio voditelj Kompjutorskog laboratorija. Od travnja 2011. radim na Odjelu za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavnom zvanju docenta. Inicijator sam i voditelj međunarodnog projekta Croato-Aegyptiaca Electronica od 2002. godine. Sudionik sam brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova s područja povijesti, egiptologije, muzeologije i primjene IT-a u povijesnim znanostima. Godine 2004. bio sam nominiran za godišnju državnu nagradu za popularizaciju znanosti za projekt Croato-Aegyptica Electronica. Stručno se bavim poviješću starog Egipta, starom poviješću, muzeologijom, primjenama informacijskih tehnologija u povijesnim istraživanjima i nastavi povijesti, metodologijom povijesnih znanosti i poviješću Sjedinjenih Američkih Država do 20. stoljeća. Od početak 1993. do danas objavio sam preko stotinudevedeset znanstvenih i stručnih radova s područja povijesnih i informacijskih znanosti, nekoliko udžbenika i priručnika za osnovnu školu i gimnaziju, znastvenu knjigu “Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi” (Barbat, Zagreb 2003.), urednik sam knjige „The research of the history and culture of the Ancient Near East in Croatia” (Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 2014.). U pripremi je moja autorska knjiga Staroegipatska civilizacija. Glavni sam urednik web portala Croato-Aegyptica Electronica, Stara povijest te sam jedan od kreatora web stranica Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu te Odjela za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.