Nakon smrti perzijskog kralja Darija I. (522. – 486. g. pr. Kr.), njegov sin Kserkso (486. – 465. g. pr. Kr.) je naumio ostvariti njegovu ideju o osvajanju Grčke. Povjesničar Herodot u Povijesti opisuje kako je Kserkso dao sagraditi dva mosta za prijelaz vojske preko Helesponta iz Azije u Europu.

“A kad je stigao u Sard, najprije je slao poslanike u Grčku da zatraže zemlju i vodu i da prenesu zapovijed da se za kralja priređuju gozbe; jedino u Atenu i Spartu nije slao zahtjev za zemljom i vodom, a u sve ga je ostale gradove slao. A slao ih je drugi put sa zahtjevom za zemlju i vodu iz ovog razloga: smatrao je da će i oni koji nisu to dali ranije, kad je Darije zatražio, sada svakako dati iz straha; budući da je upravo to želio točno saznati, slao je glasnike. Zatim se pripremao da krene prema Abidu. Oni koji su za to bili zaduženi postave most preko Helesponta od Azije do Europe. Na Hersonezu na Helespontu, između gradova Sesta i Madita, postoji stjenovit rt koji se pruža u more nasuprot Abidu (…). Do toga su, dakle, rta, a počevši iz Abida, oni koji su za to bili zaduženi gradili mostove, i to Feničani jedan od bijeloga lana, a Egipćani drugi od biljke papirusa. Udaljenost od Abida do suprotne strane obale iznosi sedam stadija. I upravo kad je prijelaz bio premošćen, digne se silna oluja i razvali i uništi sve što je bilo sagrađeno. Kad je to saznao, Kserkso se strašno ljutio, pa je zapovjedio da se Helespont kazni sa tri stotine udaraca bičem i da se na otvorenu moru baci par lanaca. Čuo sam da je istovremeno poslao i po svoje udarače žigova da žigošu Helespont. A zapovijedao je da šibajući more izgovaraju barbarske i goropadne riječi: O gorka vodo, naš te gospodar ovako kažnjava, jer si mu nanijela nepravdu, premda ti on nije učinio nikakvo zlo. Kralj Kserkso prijeći će preko tebe, htjela ti to ili ne htjela; s pravom ti nitko od ljudi ne prinosi nikakvu žrtvu, kad si blatna i preslana rijeka. Oni su, prema tome, dobili zapovijed da na taj način kažnjavaju more, a onima koji su nadgledali postavljanje mostova preko Helesponta odsjekli su glave.” (Herodot, Povijest, VII, 32-35.)