Lijevi zid kapelice Tutmozisa III s imenima svojih prethodnika