Zidna rezbarija sa scenom plemena i naroda koje je Ramzes II. (19. dinastija, o. 1279.-1213. g. pr. Kr.) pokorio u jednoj od svojih vojnih akcija. Hramski kompleks u Karnaku.