Posmrtni hram kraljice Hatšepsut (18. dinastija, o. 1473.-1458. g. pr. Kr.) u Deir el-Bahriju.