Pobjednicka stela Sargona, kralja Akada, o. 2300 BC, Suza.