U Zagrebu je u sredinom lipnja 2015. u 80. godini života umro cijenjeni arheolog, egiptolog, povjesničar, povjesničar umjetnosti, kazališni redatelj, književni kritičar i političar prof. dr. sc. Petar Selem.

Rođen je 21. svibnja 1936. godine u Splitu.

Nakon studija povijesti u Zagrebu odlazi u Strasbourg gdje 1960. godine stiče diplomu iz egiptologije i umjetnosti starog Istoka. Od 1964. do 2006. u raznim zvanjima predaje brojnim generacijama studenata povijesti, arheologije i povijesti umjetnosti raznovrsne teme iz povijesti i kulture starog Egipta, Starog istoka, te antičke povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. I nakon svog umirovljenja 2006. godine prof. Selem nastavio je predavati gotovo do pred smrt.

Tijekom svoje višedesetljetne karijere objavio je brojne članke i knjige o raznim aspektima staroegipatske umjetnosti i religije, te grčke i rimske povijesti, ali i brojne književne i kazališne kritike. Uz bogatu akademsku karijeru režirao je brojne opere, bio je umjetnički direktor Hrvatske radio televizije, Dubrovačkih ljetnih igara te u dva mandata saborski zastupnik HDZ-a (2003.-2011.).

Tijekom školovanja na Sveučilištu u Zagrebu i u Francuskoj stekao je specijalistička znanja te je tijekom dugogodišnjeg rada razvio metodologiju proučavanja problema kulture i povijesti starog Istoka. Dugogodišnjim bavljenjem povijesnom znanošću i kazalištem razvio je stil i jezik koji mu je omogućio vrsnu analizu i interpretaciju izvora i literature. Bio je sposoban povezati metode arheologije, povijesti umjetnosti, povijesti, pomoćnih povijesnih znanosti (epigrafija) i književnosti. Služio se suvremenim analizama građe kakve zahtijeva moderna znanost.

Bio je moj profesor i mentor prilikom izrade diplomskog i magistarskog rada (2001.) te sam na njegovim projektima započeo svoju znanstvenu karijeru. Svojim brojnim savjetima pomogao je stasati brojne generacije povjesničara.

Prof. Selem bio je veliko ime hrvatske, ali i svjetske historiografije te će nam sigurno svima nedostajati.

Dragi profesore počivao u miru.

U Zagrebu, 16. lipnja 2015.

O autoru

Rođen sam u Zagrebu 1971. Diplomirao (1997.) i magistrirao (2001.) sam na Odsjeku za povijest Filozofskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao sam na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu interdisciplinarnim doktorskim radom s područja povijesti, arheologije i muzelogije - „Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj“ (2006.). Od 2005. do 2009. godine studirao sam egiptologiju na Sveučilištu u Manchesteru. Od lipnja 2000. do travnja 2011. radio sam na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje sam od siječnja 2002. do listopada 2006. bio voditelj Kompjutorskog laboratorija. Od travnja 2011. radim na Odsjeku za povijest Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavnom zvanju docenta (2011. - 2020) i izvanrednog profesora (2020. - ). Inicijator sam i voditelj međunarodnog projekta Croato-Aegyptiaca Electronica od 2002. godine. Sudionik sam brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova s područja povijesti, egiptologije, muzeologije i primjene IT-a u povijesnim znanostima. Godine 2004. bio sam nominiran za godišnju državnu nagradu za popularizaciju znanosti za projekt Croato-Aegyptica Electronica. Stručno se bavim poviješću starog Egipta, starom poviješću, muzeologijom, primjenama informacijskih tehnologija u povijesnim istraživanjima i nastavi povijesti, metodologijom povijesnih znanosti i poviješću Sjedinjenih Američkih Država do 20. stoljeća. Od početak 1993. do danas objavio sam preko 300 znanstvenih i stručnih radova s područja povijesnih i informacijskih znanosti, veći broj udžbenika i priručnika za osnovnu školu, gimnaziju i sveučilište, znanstvene knjige Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi (Zagreb: Barbat, 2003.), Staroegipatska civilizacija sv. 1: Povijest i kultura starog Egipta (Zagreb: Hrvatski studiji, 2016.), Staroegipatska civilizacija sv. 2: Uvod u egiptološke studije (Zagreb: Hrvatski studiji, 2017.), Egipatsko blago u Osijeku – hrvatska fascinacija starim Egiptom (Osijek: Arheološki muzej, 2019. s Marinom Kovač), Egypt in Croatia (Oxford: Archaeopress, 2019., s još sedam kolegica) i Egipat u Hrvatskoj: hrvatska fascinacija staroegipatskom kulturom (Zagreb: Fakultet hrvatskih studija, 2020.). Urednik sam knjiga „The research of the history and culture of the Ancient Near East in Croatia” (Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2014.), „A History of Research into Ancient Egyptian Culture Conducted in Southeast Europe” (Oxford: Archaeopress, 2015.), Egypt 2015: Perpectives of research – Proceedings of the Seventh European Conference of Egyptologists (2nd-7th June 2015, Zagreb – Croatia) (Oxford: Archaeopress, 2017.) i Slavne žene stare povijesti: životi žena u društvima starog svijeta (Zagreb: Meridijani-Hrvatski studiji, 2018.). Bio sam glavni sam urednik web portala Croato-Aegyptica Electronica [www.croato-aegyptica.hr; 2004.-2014.], a trenutno sam urednik online povijesnog časopisa Stara povijest [www.starapovijest.eu]. Također sam osmislio web stranica Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu te Odsjeka za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.