Prema legendi, trojanski je junak Eneja stekao prijateljstvo Latina, kralja grada Laurenta u Laciju, koji mu je dao svoju kćer Laviniju za suprugu. No, ona je prethodno bila obećana Turnu Herdoniju, kralju Rutulaca, naroda u Laciju. Amata, supruga kralja Latina i sestrična Turnova, nezadovoljna time što je njezin bratić izigran, potakla ga je na rat. Tako je Lavinija nehotice odigrala ulogu sličnu onoj Helene Trojanske. U tom su ratu živote izgubili kraljevi Latin i Turno, a Eneja je nastavio borbu protiv Rutulaca. Odlomak je iz zbirke Povijest rimskoga naroda nepoznata rimskoga spisatelja.

“Dakle, po Turnovoj je smrti zavladao Eneja. Kako je, još uvijek misleći na osvetu, odlučio nastaviti rat protiv Rutulaca, oni su za sebe iz Etrurije zamolili i stekli pomoć Mezencija, kralja Agilejaca, te obećali, ako bi se izvojevala pobjeda, da će se sve što je pripadalo Latinima odstupiti Mezenciju. Tada je Eneja, jer je imao slabije snage, sabrao u grad mnoge stvari koje su ih u nuždi trebale obraniti i podigao podno Lavinija tabor, a pošto mu je zapovjednikom postavio sina Eurileona, sâm je, izabravši podesno vrijeme za boj, poveo čete u bitku blizu jezera rijeke Numik. Kad se ondje najžešće borilo, zamračio se od iznenadnih vihora zrak i neočekivano se s neba prosuo takav pljusak, pošto su ga popratili još gromovi i plamene munje, da je ne samo svima zasjenio vid, već je također i smutio duhove. I premda je sve na obje strane obuzela žudnja da se bitka prekine, pa ipak je Eneja u onoj smetenosti od iznenadne oluje iščeznuo i nigdje se potom nije pojavljivao. A priča se da je, pošto nije opazio da je bio blizu rijeke, potisnut s obale slučajno pao u rijeku, te je tako bitka obustavljena. Zatim, kad su se poslije oblaci otvorili i razbježali i pošto je zasjao vedar krajolik, vjerovalo se da je bio živ uznesen na nebo. Ipak, također se tvrdi i da su ga Askanije i neki drugi poslije ugledali na obali Numika u onoj odjeći i oružju s kojima bijaše pošao u bitku. Ta je okolnost pojačala glas o njegovoj besmrtnosti. Stoga su mu na onome mjestu posvetili hram i odlučili ga prozvati Obožavani otac. Potom je njegov sin Askanije, koji se zove i Eurileon, odlukom svih Latina proglašen za kralja.”