Egipatska zbirka Gradskog muzeja Varaždin

DOGAĐANJE

mjesto održavanja: GMV, Palača Herzer, Franjevački trg 10
datum početka/završetka: 29.06.2016. / 29.06.2016.
vrijeme održavanja: 19,00
organizator: Gradski muzej Varaždin i Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije

U sklopu Srijede u Muzeju bit će riječi o Egipatskoj zbirci Gradskog muzeja Varaždin, o čemu je predavanje pripremio ugledni hrvatski egiptolog doc. dr. sc. Mladen Tomorad. Premda brojčano nevelika, jer sadrži tek sedam predmeta, Egipatska zbirka iz fundusa varaždinskoga muzeja itekako je vrijedna s obzirom na to da su među njima, osim preddinastijske čaše, staroegipatske stele i skarabeja, i četiri staroegipatske kanope, posude za čuvanje unutarnjih organa kod postupka mumifikacije, koje pripadaju u ljepše i bolje očuvane primjerke koji se mogu naći u hrvatskim muzejima.

Doc. dr. sc. Tomorad Zbirku će predstaviti u kulturno-povijesnom kontekstu kroz nekoliko tematskih dijelova: nastanak i važnost Zbirke (kolekcionarstvo u 19. stoljeću i obitelj Pasthory-Varady), kultura Badari i pogrebni običaji preddinastijskog Egipta, period Amarne (vladavina Amenhotepa III., princeza Sitamun i Mery-Mery), kasno razdoblje egipatske povijesti (Psametik I. i 26. egipatska dinastija) te mumifikacija, ukop i karakteristična pogrebna oprema starih Egipćana.

Predavanje se u suorganizaciji Društva povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije održava od 19 sati, a ulaz je besplatan. Ovim programom ujedno završava prvi dio ciklusa Srijeda u Muzeju, koji se nakon ljetne stanke ponovno nastavlja sredinom rujna ove godine.

http://www.gmv.hr/hr/dogadjanja/egipatska-zbirka-gradskog-muzeja-varazdin,8269.html?t=d

O autoru

Mladen Tomorad

Rođen sam u Zagrebu 1971. Diplomirao (1997.) i magistrirao (2001.) sam na Odsjeku za povijest Filozofskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao sam na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu interdisciplinarnim doktorskim radom s područja povijesti, arheologije i muzelogije - „Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj“ (2006.). Od 2005. do 2009. godine studirao sam egiptologiju na Sveučilištu u Manchesteru. Od lipnja 2000. do travnja 2011. radio sam na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje sam od siječnja 2002. do listopada 2006. bio voditelj Kompjutorskog laboratorija. Od travnja 2011. radim na Odjelu za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavnom zvanju docenta. Inicijator sam i voditelj međunarodnog projekta Croato-Aegyptiaca Electronica od 2002. godine. Sudionik sam brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova s područja povijesti, egiptologije, muzeologije i primjene IT-a u povijesnim znanostima. Godine 2004. bio sam nominiran za godišnju državnu nagradu za popularizaciju znanosti za projekt Croato-Aegyptica Electronica. Stručno se bavim poviješću starog Egipta, starom poviješću, muzeologijom, primjenama informacijskih tehnologija u povijesnim istraživanjima i nastavi povijesti, metodologijom povijesnih znanosti i poviješću Sjedinjenih Američkih Država do 20. stoljeća. Od početak 1993. do danas objavio sam preko stotinudevedeset znanstvenih i stručnih radova s područja povijesnih i informacijskih znanosti, nekoliko udžbenika i priručnika za osnovnu školu i gimnaziju, znastvenu knjigu “Egipat u Hrvatskoj: egipatske starine u hrvatskoj znanosti i kulturi” (Barbat, Zagreb 2003.), urednik sam knjige „The research of the history and culture of the Ancient Near East in Croatia” (Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 2014.). U pripremi je moja autorska knjiga Staroegipatska civilizacija. Glavni sam urednik web portala Croato-Aegyptica Electronica, Stara povijest te sam jedan od kreatora web stranica Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu te Odjela za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.