Sl. 113 Kipovi izrađeni u staroegipatskom stilu. Zoološki vrt, Zagreb