IZBOR IZ BIBLIOGRAFIJE O MITOLOGIJI STARE POVIJESTI NA HRVATSKOM JEZIKU

1. Opći pregledi

BARNETT, Mary. Bogovi i mitovi staroga svijeta: arheologija i mitologija Egipta, Grčke i Rima. Rijeka: Dušević & Kršovnik, 2000.

Egipat: 8-110 str. Grčka: 114-207 str. Rim 218-306 str.

Autorica je vrstan poznavatelj drevnih civilizacija i u ovoj knjizi obrađuje tri stare civilizacije – egipatsku, grčku i rimsku i to prvenstveno njihovu arheologiju i mitologiju koje su snažno utjecale jedna na drugu. Knjiga je podijeljena u tri dijela: “Egipat”, “Grčka” i “Rim”, a svaki je dio strukturiran na sličan način – prvo sadrži uvod, potom govori o zemlji i ljudima, religiji, mitovima o stvaranju, potom o bogovima, da bi na kraju svakog dijela bila kronološka tablica vladara. Knjiga je popularno pisana, a sadrži i brojne crteže, fotografije i reprodukcije.

CAVENDISH, Richard; O. LING, Trevor. Mitologija – ilustrirana enciklopedija. Ljubljana-Zagreb: Mladost, 1989.

Zoroastrizam: 40-48 str. Mezopotamija: 86-92 str. Sirija i Palestina: 92-96 str. Egipat: 96-110 str. Grčka: 120-136 str. Rim: 136-144 str.

Mitologija je knjiga koja nas vodi u mitove i religije naroda cijeloga svijeta i svih epoha. Proučavanjem mitologije jednog naroda dolazimo do mnoštva podataka o načinu mišljenja i života, o vrijednostima koje su vladale u narodu ili epohi. Tekst prate geografske karte koje pokazuju mjesto nastanka mitova i širenje mitološkog sistema. Više od 400 ilustracija, od kojih su mnoge u boji, prikazuju mitove obrađene na umjetnički način, a obuhvaćaju raspon od najglasovitijih djela svjetske umjetnosti do onih koja do sada nisu objavljena.

COTTERELL, Arthur. Mitologija: enciklopedija bogova i legendi starih Grka, Rimljana, Kelta i Nordijaca. Rijeka: Leo-Commerce, 2000. Grčka: 8-50 str.

Knjiga predstavlja detaljan vodič kroz mitove i legende drevnog svijeta. Zastupljeni su klasični mitovi drevne Grčke i Rima, mitovi keltskog svijeta, razne priče o njemačkim bogovima, nordijskim ratnicima i zastrašujućim divovima sa sjevera Europe. Autor opisuje razne mitološke likove i njihove pothvate te prepričava drevne legende.

FRAZER, James G. Zlatna grana: podrijetlo religijskih obreda i običaja. Zagreb: Jesenski & Turk, 2019. Egipat: 233-249 str. Grčka: 249-257 str.

U Zlatnoj grani Frazer propituje mnoštvo mitova i narodnih priča iz najrazličitijih kultura i vremena te ukazuje na zapanjujuće sličnosti među njima. Među njegovim su temama magija i čaranje, tabui i spolni obredi, narav duše i religije, žrtveni jarci i ljudske žrtve, velika književnost i legende. Obrađuje se nastanak i razvoj mnogih svjetskih religija.

HATHAWAY, Nancy. Vodič kroz mitologiju: priručnik za bolje upoznavanje čudesnog svijeta bogova, božica, čudovišta i heroja. Zagreb: Mozaik knjiga, 2006.

Knjiga se usredotočuje na klasičnu mitologiju, ali obuhvaća i mitove s raznih strana svijeta, opisane su mitološke priče drevne Grčke, podobro opisuje doživljaje Gilgameša, Krišne, Cu Chulainna i drugih heroja te se nudi reprezentativan abecedni izbor među najomiljenijim božicama na svijetu. U knjizi su  i pojašnjenja svih poznatih simbola, od Meduze do puta u podzemlje.

SPENCER ROBINSON, Herbert. Mitovi i legende svih naroda. Beograd: Rad, 1976.

Knjiga između ostalog sadrži: egipatske, babilonske, hebrejske, perzijski, etrurske i rimske mitove i legende.

STORM, Rachel. Enciklopedija mitologija Istoka: legende Istoka: mitovi i priče o herojima, bogovima i ratnicima drevnog Egipta, Arabije, Perzije, Indije, Tibeta, Kine i Japana. Rijeka: Leo-Commerce, 2002. Egipat & B.I: 10-84 str.

U knjizi su opisani mitovi i drevne priče drevnog Egipta, Arabije, Perzije, Indije, Tibeta, Kine i Japana. Tekst prati više od 500 fotografija u boji svetih ljudi i mjesta. Slikovni prikazi pružaju detalje važnih mitoloških tema: Yin i Yang, avatari Višne, demoni i crna magija, te utjelovljenja mnogih božica.

GRČKA i RIM:

ALBERTOVICH KUN, Nikolay. Legende i mitovi stare Grčke. Novi Sad: Veselin Masleša, 1990.

Detaljan i precizan pregled starogrčke povijesti i mitologije s brojnim ilustracijama poznatih događaja na umjetninama.

BURKERT, Walter. Homonecans: interpretacije starogrčkih žrtvenih obreda i mitova. Zagreb: Naklada Breza 2007.

U svojoj knjizi Burkert rasvjetljava strukturu mnogih grčkih obreda i mitova. U prvom poglavlju knjige Burkert se bavi antropologijom lovnih obreda koristeći komparativnu građu raznih svjetskih kultura. U drugom poglavlju knjige Burkert istražuje komplementarnu ulogu žena u lovu budući da je lov, pa onda i žrtveni obred, primarno muška djelatnost koja se obavlja u okviru lovnih bratstava. Trostruki obrazac žrtvovanja pojavljuje se i u proslavi nove godine, što se razmatra u trećem poglavlju knjige, gdje također postoje tri dijela svetkovine (priprema, čin, obnova), od kojih je svaki opet u sebi trostruk. Četvrto poglavlje posvećeno je aniesterijama, važnim dionizijskim svetkovinama.

FRIEDRICH OTTO, Walter. Bogovi Grčke: slika božanskog u zrcalu grčkog duha. Zagreb: AGM, 2004.

U knjizi autor razmatra grčku religiju i bogove kroz povijesno-filozofsku prizmu. Knjigu Bogovi Grčke sačinjava sedam dijelova: “Uvod”, “Religija i mit pretpovijesnog doba”, “Likovi olimpskih bogova”, “Bit novih bogova”, “Bitak i zbivanje u svjetlu očitovanja bogova”, “Bog i čovjek”, “Sudbina”. Nakon toga slijedi “Pogovor” Valentina Kalana te kratka bibliografija.

FRIEDRICH OTTO, Walter. Theophania: duh starogrčke religije. Zagreb: Matica hrvatska, 1998.

Ovom knjigom Otto je sažeo i formulirao osnovna istraživačka i misaona dostignuća svojeg cjelokupnog rada.

MACKENZIE, Donald Alexander. Mitovi Krete i predhelenističke Europe. Zagreb: Fabula nova, 2007. Grčka 127-407. str.

Autor se bavi mitovima i legendama koji su povezani s drevnom civilizacijom na Kreti te njenim usponom i razvojem. Knjiga daje opći pregled arheologije, povijesti i antropologije drevne Krete, predhelenističke Grčke, Troje i njihove međusobne kulturne povezanosti.

NOVAK, Iva. Bogovi i junaci u grčkoj i rimskoj mitologiji. Zagreb: Mozaik knjiga, 2008.

Podaci i zanimljivosti o dvanaest glavnih grčkih i rimskih bogova i božica te ostalim bogovima i božicama, junacima i mitskim bićima. Osim životopisa, za svakoga od glavnih bogova navode se simbol i osobitost, svetište, svetkovine, područje djelovanja, rodbinske veze te biljke i životinje koje se dovode s njima u vezu.

OLALLA, Pedro. Mitološki atlas Grčke. Zagreb: Golden marketing, 2007.

Španjolski helenist Pedro Olalla objavio je knjigu Mitološki atlas Grčke, u kojoj su pažljivo i iscrpno istraženi antički književni izvori koji spominju brojne grčke mitove. Knjiga je bogato ilustrirana detaljnim kartama i mapama s lokacijama na koji­ma su se odvijali broj­ni prizori iz grčke mitologije. Djelo sadrži i brojne crte­že i fotografije antičkih građevina i daje prikaz njihove današnje očuvanosti.

PEROWNE, Stewart. Rimska mitologija. Rijeka: Otokar Keršovani, 1986.

Ovim djelom želi se ukazati na izvore rimske mitologije, na njezin razvoj tijekom razvitka rimske države, prevlast monoteizma i konačno na pojavu kršćanstva. Knjiga obiluje ilustracijama rimskih umjetnina.

PULJIZ, Stjepan. Memento antičke mitologije: junaci antičkih mitova. Split: Mentor, 2002.

U knjizi je navedeno preko 80 najpoznatijih junaka starih Grka i Rimljana. U njihovom opisu naglasak stavljen na osobitost, sudbinu i njihova djela. Kao poseban dodatak tu su i ilustracije 19 mitskih stvorenja kao što su Kerber, Feniks, Titan itd.

PINSENT, John. Grčka mitologija. Opatija: Otokar Keršovani, 1990.

Knjiga analizira razvoj i socijalni značaj mita u grčkom društvu, uz opisivanje podviga i fizičkih svojstava pojedinih bogova i heroja. Knjiga je podijeljena na devet poglavlja. Prvo poglavlje objašnjava što su mitovi i legende. Poglavlja 2-8 sažimaju mitologiju nekoliko različitih područja svijeta, uključujući Bliski Istok, Grčku i Rim, Sjevernu Europu, subsaharsku Afriku, Indiju i Kinu, Japan i Australiju, Srednju i Južnu i Sjevernu Ameriku.

SCHWAB, Gustav. Najljepše priče klasične starine. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1961.

Autor obrađuje nekoliko starogrčkih mitova poput onih o Heraklu, Prometeju, Jazonu i Argonautima itd. Priče su pisane u prozi i adaptirane iz često pjesničko-recitirajućeg oblika.

SEEMANN, Otto. Mitologija Grčke i Rima. Zagreb: Cid-Nova, 2018.

Knjiga je posvećena mitologiji Grčke i Rima, a podijeljena je u dvije cjeline. Prvi dio knjige posvećen je antičkim bogovima i božicama, a drugi antičkim herojima. Autor je abecednim redom opisao i obradio božanstva grčke mitologije i to tako da je uz svako grčko božanstvo spomenuo i rimsko odgovarajuće božanstvo, primjerice Zeus – Jupiter, objasnivši pritom koje su im karakteristike zajedničke, a koje nisu. U knjizi su također spomenuta najveća umjetnička djela antike u kojima su obrađeni motivi mitologije.

VEYNE, Paul. Jesu li Grci vjerovali u svoje mitove? Ogled o konstitutivnoj imaginaciji. Zagreb: Tim press d.o.o., 2017.

U svojemu ogledu o konstitutivnoj imaginaciji na primjeru vjerovanja antičkih Grka u svoje mitove, francuski arheolog i povjesničar analizira prirodu našeg današnjeg pogleda na svijet proučavajući mnogostruke oblike vjerovanja: vjerovanje u riječ, vjerovanje na osnovi iskustva, itd., te dolazi do spoznaje da “umjesto o vjerovanjima, treba zapravo govoriti o istinama.

ZAMAROVSKY, Vojtech. Junaci antičkih mitova. Zagreb: Školska knjiga, 1985.

Djelo je leksikon grčke i rimske mitologije koja je opisana kroz junake antičkih mitova: grčkih i rimskih bogova, heroja i junaka. Abecedni popis junaka omogućava brzo i lako pretraživanje. Ime svakog junaka navedeno je onako kako se izgovara u hrvatskom jeziku, a u zagradi je njegovo grčko i latinsko ime. Opisano je njegovo podrijetlo i mit u kojem se pojavljuje, a navedena su i arheološka nalazišta, muzeji i značajni umjetnički spomenici vezani uz njegovo ime.

ZAMUROVIĆ, Aleksandar. Mitologija Grka i Rimljana. Zagreb: Admiral Books, 2011.

Djelo je ilustrirani enciklopedijski rječnik grčke i rimske mitologije. U knjizi su svi pojmovi grčke mitologije, religije i života pobrojani i objašnjeni u urednom abecednom redu. Za svaki grčki pojam objašnjenje seže po opsežnosti od par redova teksta pa sve do par stranica. Knjiga je obogaćena sa preko 100 fotografija i skica.

EGIPAT:

BUDGE, Ernest A. T. Wallis. Egipatska Magija. Beograd: Arion, 1987.

Knjiga obrađuje egipatsku magiju i magijske rituale. Također se obrađuje i odnos Egipčana naspram čarolija i magijskih vjerovanja te njihova svakodnevna upotreba i svrha.

GOSPODINOVIĆ, Bernard. Egipat: mitovi Heliopolisa. Zagreb: Cid, 1993.

Knjiga obrađuje povijest i kulturu starog Egipta te poseban naglasak daje na opis svakog božanstva starog Egipta.

IONS, Veronica. Egipatska mitologija. Opatija: Otokar Keršovani, 1990.

Knjiga obrađuje egipatsku mitologiju, religije i legende koje se vezuju uz njih. Obrađeni su egipatski bogovi, njihova svetišta/gradovi, religijski ritualni obredi, priprema za zagrobni život itd.

MASSEY, Gerald. Egipatska knjiga mrtvih: misterij Amente. Zagreb: Cid-Nova, 2008.

Autor obrađuje egipatsku religiju i mitologiju s naglaskom na vjerovanja o zagrobnom životu i povezane religijske i vjerske aktivnosti. Knjiga ima brojne crno-bijele ilustracije.

NAYDLER, Jeremy. Egipat: hram univerzuma. Zagreb: Cid-Nova, 2006.

Hram Kozmosa istražuje egipatsku svetu geografiju i mitologiju. Obrađena je egipatska religija i mitologija te razni obredi.

SELEM, Petar. Izidin trag: egipatski kultni spomenici u rimskom Iliriku. Split: Književni krug, 1997.

Knjiga obrađuje egipatske kultne spomenike na području rimskog Ilirika te difuziju egipatskih kultova u grčkom i rimskom svijetu. U knjizi je i je katalog te interpretacija spomenika na tlu Ilirika uz sociokulturne odrednice u okviru kojih se ti spomenici javljaju..

TOMORAD, Mladen. Staroegipatska civilizacija sv. I: Povijest i kultura starog Egipta. Zagreb: Meridijani, 2016.

Knjiga obrađuje cjelokupnu povijest starog Egipta od prapovijesti do arapskih osvajanja. Obrađeni su egipatska geografija, kronologija, jezik, književnost, umjetnost, život, religija i pogrebni običaji. Knjiga također sadrži brojne relevantne ilustracije i karte.

URANIĆ, Igor. Ozirisova zemlja: egipatska mitologija i njezini odjeci na zapadu. Zagreb: Školska knjiga, 2005.

U knjizi autor istražuje različite aspekte egipatske mitologije i razvoj egipatske misli. Posebna je pozornost pridana vječnoj prisutnosti egipatske duhovnosti u današnjoj „zapadnoj” civilizaciji. Djelo obiluje i povijesnim podacima i detaljnim autorskim analizama. Povijest, mitologija, psihologija i starovjekovna teologija isprepleću se i stapaju u cjelinu koja na originalan način predočuje jednu od najizvornijih mitologija starog vijeka. Knjiga je upotpunjena detaljnim leksikonom egipatske mitologije.

URANIĆ, Igor. Sinovi Sunca: vjerovanja starih Egipćana. Zagreb: CID, 1997.

Knjiga je napisana na popularan način i pristupačna je širem čitateljstvu, ali nije enciklopedijskog tipa. Filozofska, povijesna i znanstveno – popularna tumačenja drevnih egipatskih kultova obrađena su u knjizi. Čitatelj će doznati ponešto o egipatskim božanstvima, teološkom sustavu, svećenstvu, hramovima, te vjerovanjima u besmrtnost i život poslije smrti.

Ivan Čorak